Cena života u Australiji

 • stanarina: $400-1800 mesečno (manji stan za dve osobe)
 • struja: $250 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • voda: $120 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • telefon/mobilni: $20-60 mesečno u zavisnosti od paketa
 • Internet: $50-120 mesečno u zavisnosti od operatera i protoka
 • hrana: između $50-100 nedeljno po osobi (zavisi od toga koliko jedete)
 • gorivo: oko $1.3 po litri
 • kafa: $3,5-4
 • popravka zuba kreće se oko :$150-350
 • frizer standardno šišanje: $80 , manikir $60
 • dva glavna supermarketa su Woolworths i Coles, međutim dobre cene ima i evropski supermarket Aldi
 • prosečna potrošačka korpa porodice iznosi $150-200 samo za hranu nedeljno
 • glavno jelo u restoranima uglavnom se kreće oko $35
 • za stan je potrebno uvek izdvojiti kaparu u visini jedne mesečne stanarine
 • računi se uglavnom plaćaju tako što ih vežete za bankovni račun. U tom slučaju se automatski plaćaju određenog datuma u mesecu a servis Vas uglavnom obavesti pre nego što skine novac sa računa
 • dostava stvari kada se selite košta oko $50-90 po turi
 • cena vožnje u gradskim autobusima ili metroom zavisi uvek od kilometraže. Prevoz funkcioniše tako što se kupi MZKI kartica koja se na određenim mestima puni novcem i čekira se na aparatu sa „touch on“ kada uđete i „touch off“ kada izađete iz autobusa, i naspram toga Vam se sa kartice skida određeni iznos novca. Radnim danima maksimalna suma koja može da se potroši sa kartice je $12. Postoji mogućnost i da se uzme mesečna kartica za određenu zonu i u tom slučaju možete da se vozite koliko hoćete.
 • u proseku život u Australiji je za 10% skuplji nego u SAD.

THE COST OF LIFE IN AUSTRALIA

 • rent: $ 400-1800 per month (smaller apartment for two people)
 • electricity: $ 250 for three months (one bedroom apartment for two people)
 • water: $ 120 for three months (one bedroom apartment for two people)
 • phone / mobile: $ 20-60 per month depending on the package
 • Internet: $ 50-120 per month depending on operator and flow
 • food: between $ 50-100 per week per person (depending on how much you eat)
 • fuel: about $ 1.3 per liter
 • coffee: $ 3.5-4
 • Tooth repair ranges around: $ 150-350
 • hairdresser standard haircut: $ 80, manicure $ 60
 • the two main supermarkets are Woolworths and Coles, however the European supermarket Aldi also has good prices
 • the family’s average consumer basket is $ 150-200 for food only per week
 • The main course in restaurants generally ranges around $ 35
 • for the apartment it is necessary to always set aside a down payment in the amount of one month’s rent
 • bills are generally paid by linking them to a bank account. In that case, they are automatically paid on a certain date in the month and the service will usually inform you before withdrawing money from the account
 • shipping things when you move costs about $ 50-90 per tour
 • the price of a ride in a city bus or metro always depends on the mileage. Transportation works by buying an MZKI card, which is recharged with money in certain places and checked on the device with „touch on“ when you get in and „touch off“ when you get off the bus, and on the other hand, a certain amount of money is deducted from your card. On weekdays, the maximum amount that can be spent on the card is $ 12. There is also the possibility to take a monthly card for a certain zone, in which case you can drive as much as you want.
 • on average, life in Australia is 10% more expensive than in the United States.