Da li je obezbeđen smeštaj?

U radnoj ponudi, svakom učesniku programa, pojedinačno, date su informacije o uslovima i načinu smeštaja. Smeštaj podrazumeva obezbeđene sobe uz upotrebu kupatila, a ponekad i upotrebu kuhinje. Skroman smeštaj, kakav ovaj program podrazumeva, ne predviđa televizore, klima uređaje i sl. Smeštaj plaćaju studenti i nije uračunat u cenu programa.