Da li mogu samovoljno da napustim posao koji mi je obezbedila Sponzorska agencija?

Ne, jer si zahvaljujući tom poslodavcu dobio/la posao, smeštaj i dokument DS-2019 na osnovu koga se dobija J-1 viza.