Dostava dokumentacije

Dostava dokumentacije

Prikupili ste svu dokumentaciju? Ostaje Vam samo da nam je dostavite.
Svu dokumentaciju nam dostavljate u jednom PDF dokumentu (istim redosledom kao u nabrajanju iznad). Ukoliko niste sigurni kako da sva skenirana dokumenta stavite u jedan PDF pronašli smo online servis

(KLIKNI ZA UPLOAD DOKUMENATA) koji to radi za Vas. Kada spojite sve dokumente u jedan, ostaje Vam samo da pošaljete taj dokument na office.americanadventure@gmail.com.