DS-2019

DS-2019 je dokument koji obezbeđuje AU PAIR agencija iz SAD sa kojom sarađujemo. Ovaj dokument omogućava kandidatu da bude učesnik programa, ide na viziranje i dobije J1 vizu. Na njemu se nalaze informacije o organizatoru programa (AU PAIR agenciji), dužini trajanja programa, kao i osnovne informacije samog učesnika. Po dobijanju vize, učesnik AU PAIR programa kulturne razmene, obavezan je da ponese ovaj dokument sa sobom u SAD. DS-2019 mora biti potpisan i mora se čuvati tokom putovanja i boravka u SAD-u podjednako kao i viza. Vaša viza nije važeća bez ovog formulara. DS-2019 se stalno mora nositi sa pasošem u toku trajanja programa.