Gde su obično locirani poslovi u SAD?

Poslovi su locirani u odmaralištima i turističkim centrima širom SAD. Svi poslovi koje nudimo su poslovi koji nisu vezani za centar velikih gradova, već su locirani u turističkim oblastima.