I-94 obrazac

Obrazac I-94 sadrži informacije o datumu ulaska i izlaska iz Sjedinjenih Američkih Država. Popunjava ga svaki putnik izvan SAD-a koji ulazi u Sjedinjene Države. Obrazac označava dužinu boravka i taj datum se mora podudarati sa datumom na obrascu DS-2019, plus trideset dodatnih dana predviđenih za putovanje.

I-94 form

The I-94 form contains information on the date of entry and exit from the United States. It is completed by every non-US passenger entering the United States. The form indicates the length of stay and that date must match the date on the DS-2019 form, plus 30 additional days scheduled for travel.