I-94 obrazac

Obrazac I-94 sadrži informacije o datumu ulaska i izlaska iz Sjedinjenih Američkih Država. Popunjava ga svaki putnik izvan SAD-a koji ulazi u Sjedinjene Države. Obrazac označava dužinu boravka i taj datum se mora podudarati sa datumom na obrascu DS-2019, plus trideset dodatnih dana predviđenih za putovanje.