I – 94

I-94 formular
Na ovaj on line formular unosite podatake o datumima ulaska i izlaska iz SAD-a.

Svako ko nije državljanin SAD-a, u obavezi je da u roku od 72h od ulaska u SAD evidentira datum ulaska u zemlju što predstavlja krucijalan podatak za on line bazu imigracione službe u SAD-u.

I-94 formular je u korelaciji sa statusom Vaše J1 vize.

Na obrascu je izdvojeno poglavlje “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom koji postoji na Vašem ličnom DS-2019 formularu. Na osnovu tih datuma imate 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje.

Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju prema datumu na I-94 formularu.

Nije dozvoljeno da kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94 jer tako dovode sebe u situaciju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.

Instrukcije za prijavu na I-94 formu će Vam biti poslate na mejl. Ne zaboravite da po sletanju treba izvršiti registraciju.