I – 94

I-94 formular
Na ovaj on line formular unosite podatake o datumima ulaska i izlaska iz SAD-a.

Svako ko nije državljanin SAD-a, u obavezi je da u roku od 72h od ulaska u SAD evidentira datum ulaska u zemlju što predstavlja krucijalan podatak za on line bazu imigracione službe u SAD-u.

I-94 formular je u korelaciji sa statusom Vaše J1 vize.

Na obrascu je izdvojeno poglavlje “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom koji postoji na Vašem ličnom DS-2019 formularu. Na osnovu tih datuma imate 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje.

Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju prema datumu na I-94 formularu.

Nije dozvoljeno da kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94 jer tako dovode sebe u situaciju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.

Instrukcije za prijavu na I-94 formu će Vam biti poslate na mejl. Ne zaboravite da po sletanju treba izvršiti registraciju.

I – 94

On this online form, enter information about the dates of entry and exit from the United States.

Anyone who is not a U.S. citizen is required to record a date of entry within 72 hours of entering the U.S., which is crucial data for the U.S. Immigration Service’s online database.

The  I-94 form correlates with the status of your J1 visa.

The chapter “D / S- Duration of Status” is highlighted on the form and that date coincides with the date that exists on your personal DS-2019 form. Based on these dates, you have 30 additional days scheduled for travel.

If the dates on the I-94 and DS-2019 forms differ, the candidate is required to leave the country according to the date on the I-94 form.

Candidates are not allowed to stay in the United States after the date listed on I-94 because that puts them in a situation of being deported and banned from entering the United States in the future.

Instructions for applying to the I-94 form will be sent to you by e-mail. Don’t forget to register after landing.