Kako da uradim povraćaj poreza?

Kako da uradim povraćaj poreza?
Veoma jednostavno! Skinite Formular za povraćaj poreza, Formular 2848 (potrebno je da nam vratite samo skeniranu i potpisanu drugu stranu formulara 2848) i instrukcije za predaju dokumentacije.

Kada finalizirate dokumentaciju, vratite nam u .pdf formatu preko portala Work and Travel.
Naši operateri će Vas kontaktirati nakon prijema dokumentacije.