Kako da uradim povraćaj poreza?

Kako da uradim povraćaj poreza?
Veoma jednostavno! Skinite Formular za povraćaj poreza, Formular 2848 (potrebno je da nam vratite samo skeniranu i potpisanu drugu stranu formulara 2848) i instrukcije za predaju dokumentacije.

Kada finalizirate dokumentaciju, vratite nam u .pdf formatu preko portala Work and Travel.
Naši operateri će Vas kontaktirati nakon prijema dokumentacije.

How do I do a tax refund?

Very simple! Download the Tax Refund Form, Form 2848 (you only need to return the scanned and signed other page of Form 2848) and the instructions for submitting the documentation.

When you finalize the documentation, return it to us in .pdf format via the Work and Travel portal.

Our operators will contact you after receiving the documentation.