Kako napisati dobar CV

Forma CV-a je prilagođena svim studentima različitih obrazovanja. To je veoma važan prvi korak u predstavljanju poslodavcu! Na samom startu programa nam šaljete Vaš CV na ENGLESKOM jeziku. Popunjavate ga u elektronskoj formi (mi ćemo Vam poslati putem maila sve smernice i linkove).

Evo nekoliko saveta za Vašu ličnu promociju:

 1. Lični podaci:
 • proverite da li ste dobro naveli mail adresu kao i Skype ID. Slovne greške kod ovih podataka mogu da Vam prirede velike neprilike pri dobijanju željenog posla!
 • Obratite pažnju na datum od kada ste dostupni za rad, proverite svoj raspored na fakultetu!
 • Slika mora da bude kulturna, simpatična sa belom pozadinom! Slike iz noćnog života su interesantne ali ne za ovu priliku!
 1. Radno iskustvo

Nemojte se ustručavati da stavite svoje prethodno radno iskustvo, ma koliko po Vašem mišljenju bilo nebitno! Vi ste ipak student i ne očekuje se od Vas nekoliko godina radnog iskustva u bilo kojoj oblasti!

 1. Poznavanje engleskog jezika

Ne budite skromni, ne podcenjujete sebe! Možda Vam treba samo malo podsećanje!

 1. Hobiji

S obzirom na to da većina početnika i studenata nema previše radnog iskustva prilikom traženja posla, vrlo je korisno navesti posebne hobije ili znanja koja imate a koja se ne vide iz prethodnih podataka.

Vaša reklama ka potencijalnom poslodavcu se ovde završava. Sve u svemu, morate shvatiti da je to dokument koji treba da Vas predstavlja u najboljem svetlu i da onaj ko Vas ne poznaje, poželi da Vas upozna!

HOW TO WRITE A GOOD CV

The form of the CV is adapted to all students of different educations. This is a very important first step in introducing yourself to an employer! At the very beginning of the program, you send us your CV in ENGLISH. You fill it out in electronic form (we will send you all the guidelines and links by e-mail).

Here are some tips for your personal promotion:

 1. Personal data: make sure you specify the email address as well as the Skype ID. Letter errors in this data can cause you great trouble getting the job you want!
  Pay attention to the date when you are available for work, check your schedule at the faculty!
  The picture must be cultural, nice with a white background! The pictures from the night life are interesting but not for this occasion!
 2. Work experience: Do not hesitate to put your previous work experience, no matter how irrelevant in your opinion! You are a student after all and you are not expected to have several years of work experience in any field!
 3. Knowledge of English language:Don’t be modest, don’t underestimate yourself! Maybe you just need a little reminder.
 4.  Hobbies: Since most beginners and students do not have too much work experience when looking for a job, it is very useful to list special hobbies or knowledge that you have that are not visible from the previous data.

Your advertisement to a potential employer ends here. All in all, you have to understand that this is a document that should present you in the best light and that the one who doesn’t know you, wants to meet you!