KO SVE MOŽE NA PROGRAM

Polaznici programa mogu da budu osobe različitih afiniteta i interesovanja, uzrasta od 18-35 godina. Najtraženija grupa ljudi je do 25 godina, fakultetskog obrazovanja. Jedan od uslova za prijavu na program jesu osobe sa minimum završenom srednjom školom, međutim polaznici koji imaju visoko obrazovanje i iskustvo u predavanju engleskog jezika i radu sa decom svakako imaju prednost prilikom pronalaska bolje radne ponude i pozicije na poslu. Program je napravljen da pruži šansu svim mladim ljudima koji žele da iskuse novu avanturu, steknu dodatno obrazovanje, iskustvo i upoznaju se sa kulturom Kine koja seže daleko u prošlost. Odgovornim stavom, zalaganjem i znanjem nudimo Vam mogućnost da provedete jedno nezaboravno leto, testirate sebe, usavršite svoj jezik, i to unovčite.

WHO CAN GO TO THE PROGRAM

Participants in the program can be people of different affinities and interests, aged 18-35. The most sought after group of people is up to the age of 25, with a university degree. One of the conditions for applying to the program are people with a minimum of high school graduation, but students who have higher education and experience in teaching English and working with children certainly have an advantage when finding a better job offer and position at work. The program is designed to give a chance to all young people who want to experience a new adventure, gain additional education, experience and get acquainted with the culture of China that goes far back in time. With a responsible attitude, commitment and knowledge, we offer you the opportunity to spend an unforgettable summer, test yourself, improve your language, and cash in on it.