Koja vrsta vize se dobija?

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu i mogu da rade u SAD maksimum 4 meseca i nakon toga mogu 1 mesec da putuju.