KORAK 1 – Odabir programa

Odlučite se za opciju programa: Self ADVENTURE, Full ADVENTURE ili Lifeguard program 2021. Savetujemo Vam da se inicijalno informišete sa naše web strane i da stupite u kontak sa nekim od naših predstavnika kako biste razrešili sve nedoumice.

STEP 1 – Select a program

Opt for the program option: Self ADVENTURE, Full ADVENTURE or Lifeguard program 2021. We advise you to initially get information from our website and to contact one of our representatives to resolve any doubts.