KORAK 1 – Online prijava

Prijava na program se vrši direkno sa sajta American Adventure. Link možete pronaći ovde. Da bi Vaša prijava bila registrovana kao Internship/Trainee u sekciji „Podaci u vezi sa studentom“, pod „Trenutna godina studija“, odaberite Intern/Trainee.
Nakon prijema prijave, kontaktiraće Vas predstavnik American Adventure koji će biti zadužen za vodjenje Vaše aplikacije sve do trenutka dobijanja vize. Aplikacioni paket sa dokumentacijom, Ugovorom i brošurom će Vam biti prosleđen na email.