KORAK 2 – Prijava na program

Na našoj Internet stranici imate online prijavu koju treba da popunite ukoliko ste se odlučili za AU PAIR program. Nakon toga ćemo Vam na mail poslati svu dokumentaciju i predstojeće korake na putu do Vašeg cilja. Dokumentacija uključuje i instrukcije za plaćanje. Nakon plaćanja prvih troškova programa ćete i zvanično napraviti Vaš prvi korak ka SAD-u. Cenu programa čini prijava i avans koji se plaćaju na dan potpisivanja Ugovora a druga rata se plaća nakon pronalaženja Vaše željene porodice. Potpisuje se Ugovor o pružanju usluga sa American Adventure d.o.o gde se jasno definišu prava i obaveze Vas kao naručioca usluge i naše agencije kao davaoca usluge.