KORAK 2 – Prijava na program

Nakon što ste se odlučili za program potrebno je da popunite prijavni obrazac na našoj web strani. Nakon toga će Vas kontaktirati naš predstavnik i generisati set dokumenata o pružanju usluge na kom se nalaze i instrukcije za plaćanje. Cenu programa čini prijava i avans za željeni program koji se plaćaju na dan potpisivanja Ugovora, druga rata se plaća nakon dobijanja radne ponude a treća rata prilikom pristizanja programske dokumentacije od sponzorske agencije a najkasnije do 1. maja tekuće godine.

STEP 2 – Apply for the program

Once you have decided on the program you need to fill out the application form on our website. After that, our representative will contact you and generate a set of documents on the provision of the service, which also includes payment instructions. The price of the program is the application and advance payment for the desired program, which are paid on the day of signing the contract, the second installment is paid after receiving the work offer and the third installment upon receipt of program documentation from the sponsoring agency and no later than May 1 2021.