KORAK 3 – Apliciranje za posao

Po prijemu na program, naši saradnici će biti u kontaktu i voditi Vas kroz proces aplikacije za posao (genirasanja CV-a, obuke za razgovore za posao…).
Aplikacija za posao biće usaglašena sa Vašim zahtevima po pitanju lokacije i svi raspoloživi poslovi će biti u našoj bazi poslova na web sajtu.
U slučaju Self ADVENTURE programa, Vaš zadatak je dostavljanje potrebnog Job Offer-a.
Ukoliko ste izabrali Lifeguard program 2021. unapred ćete znati da ste konkurisali za posao spasioca na bazenima.

STEP 3 – Applying for a job

Upon admission to the program, our associates will be in touch and guide you through the job application process (CV generation, job interview training…).
The job application will comply with your location requirements and all available jobs will be in our job database on the website.
In the case of the Self ADVENTURE program, your task is to submit the required Job Offer.
If you have chosen the Lifeguard program 2021, you will know in advance that you have applied for a job as a lifeguard at swimming pools.