KORAK 4 – Traženje posla

Kada sponzorska agencija pronađe potencijalnog poslodavca, bićete pozvani na razgovor sa njim. Obično treba oko 3 kruga razgovora da prođe dok se ne postigne konačni odgovor da li ste primljeni na određenu poziciju ili ne. Neretko se događa da se više intervjua paralelno održava. Neki poslodavci takođe zahtevaju izradu i video CV dokumenta, uz pomoć naših predstavnika.