KORAK 4 – Prihvatanje posla i apliciranje za vizu

Nakon što ste primljeni na željeni posao, sponzorska agencija, koja je zadužena za Vas tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, započinje generisanje programskih dokumenata koji omogućavaju izdavanje J1 vize.
U međuvremenu, mi radimo na izdavanju DS2019 obrasca, plaćanju zdravstvenog osiguranja i SEVIS troškova.
Kada su svi dokumenti sređeni, ugovara se intervju u ambasadi u Beogradu.

STEP 4 – Accepting the job and applying for a visa

Once you have been hired for the desired job, the sponsoring agency, which is in charge of you during your stay in the United States, will start generating program documents that enable the issuance of a J1 visa.
In the meantime, we are working on issuing the DS2019 form, paying health insurance and SEVIS costs.
When all the documents have been settled, an interview is arranged at the embassy in Belgrade.