KORAK 4 – Prihvatanje posla i apliciranje za vizu

Nakon što ste primljeni na željeni posao, sponzorska agencija, koja je zadužena za Vas tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, započinje generisanje programskih dokumenata koji omogućavaju izdavanje J1 vize.
U međuvremenu, mi radimo na izdavanju DS2019 obrasca, plaćanju zdravstvenog osiguranja i SEVIS troškova.
Kada su svi dokumenti sređeni, ugovara se intervju u ambasadi u Beogradu.