KORAK 5 – Orijentacioni sastanak

Pre samog viziranja održaćemo sastanak na kome ćete biti detaljno obavešteni koje su Vaše obaveze po pitanju programa dok ste u Americi. Prisustvo je obavezno.