KORAK 5 – Priprema dokumentacije za viziranje

Nakon pozitivnog odgovora od strane poslodavca, sponzorska kompanija kreira Vaš internship-training plan. Od ovog trenutka stvari se odvijaju prilično brzo i uskoro ste spremni za viziranje. Nakon viziranja, sve što treba da uradimo je da Vam pronadjemo odgovarajuću avio kartu i Vi ste spremni.

STEP 5 – Preparation of sighting documentation

After a positive response from the employer, the sponsoring company creates your internship-training plan. From now on, things are going pretty fast and you’re ready to aim soon. After sighting, all we have to do is find you a suitable airline ticket and you are ready.