KORAK 6 – Generisanje dokumenata potrebnih za dobijanje J1 vize od strane AU PAIR agencije

Nakon što se HOST porodica odlučila za Vas, AU PAIR agencija u Sjedinjenim Američkim Državama započinje generisanje potrebnih dokumenata za dobijanje Vaše J1 vize (DS 2019 obrazac). Kada su svi dokumenti prikupljeni, ugovara se intervju za dobijanje vize u ambasadi u Beogradu.