FAZA 6.

Nakon završetka programa dogodiće se sledeće:

  • Kandidat će popuniti anketu u vezi sa programom;
  • Finalni Training plan se potpisuje od strane kandidata i poslodavca i dostavlja se sponzorskoj agenciji AAG;
  • Sponzorska agencija AAG obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Australije o zaključivanju programa.