KORAK 8 – Avio karta i polazak

Po pitanju avio karte, AU PAIR agencija Vam obezbeđuje istu. Vi ne snosite troškove avio prevoza. Jedina stavka koju treba da finansirate jeste doplata (taksa) za aerodrome u iznosu od $100.

STEP 8 – Air ticket and departure

Regarding the air ticket, the AU PAIR agency provides you with the same. You do not bear the cost of air transportation. The only item you need to finance is the $ 100 surcharge (fee) for airports.