KORAK 8 – Avio karta i polazak

Po pitanju avio karte, AU PAIR agencija Vam obezbeđuje istu. Vi ne snosite troškove avio prevoza. Jedina stavka koju treba da finansirate jeste doplata (taksa) za aerodrome u iznosu od $100.