Korisni saveti

Korisni saveti

Zapamtite da razgovor u ambasadi  NIJE RAZGOVOR  ZA POSAO!
Istina je da ovo nije razgovor za posao, ali zahteva određene preduslove da biste se što bolje predstavili konzulu u ambasadi. Kodeks oblačenja je veoma bitan, obratite  posebnu pažnju na to. Obucite se pristojno, budite čisti i uredni. Od začetka pandemije virusa COVID-19, maska je takođe jedan od neophodnih detalja koji treba da imate sa sobom jer je pitanje da li ćete moći bez nje da uđete u konzulat. Što se samog razgovora tiče, bitno je da pokažete i dokažete da ste dobar i redovan student, da ste vredni i redovno polažete svoje ispite. Prethodno radno iskustvo nije presudno, ali ukoliko Vas pitaju o tome, slobodno recite šta ste sve do sada radili.

Naučite koji posao Vas čeka u SAD!
Veoma je bitno da se detaljno informišete o svom budućem poslu i poslodavcu. Podrazumeva se da svakako to uradite i pre nego što potpišete poslovnu ponudu. U ambasadi će Vam to znanje biti od velikog značaja, jer će Vas najverovatnije pitati nešto u vezi vašeg budućeg poslodavca.

Položite što više ispita do odlaska u ambasadu!
Ako već niste to uradili, onda hitno sedite i zagrejte stolicu! Ukoliko ste na master studijama ili ostalim postdiplomskim studijama, pa nemate ispite u tom periodu, konzulu  OBJASNITE  KAKO FUNKCIONIŠE sistem Vašeg školovanja! Objasnite koje teme obuhvataju Vaše studije i šta Vam predstoji od ispita kada se vratite.

Dobro znanje engleskog jezika nije presudno!
Znanje engleskog jezika može da Vam pomogne da se što bolje snađete na razgovoru u ambasadi . Ukoliko ne znate baš ništa da prozborite na engleskom jeziku, uzmite koji čas u našoj školici. Naši predavači će Vas najbolje pripremiti za intervju u ambasadi.

Bitno je da znate koja je vaša sponzorska agencija!
Ova stavka je bitna najviše zbog Vas samih. Po dolasku u SAD imate 72 sata da se prijavite da ste stigli, a ukoliko imate bilo kakvih problema ili nedoumica, sponzor je tu da Vam izađe u susret. On Vam je roditelj dok ste u SAD-u!

Evo i konkretnih pitanja koja mogu da Vam budu postavljena na razgovoru u ambasadi:

– Da li ste redovan student?

– Koji fakultet sudirate? Koja ste godina?

– Koliko ste ispita položili u zadnjih 6 meseci?

– Ko Vas finansira?

– Čime Vam se bave roditelji?

– Koliko sati nedeljno provodite na predavanjima i vežbama?

– Šta ćete raditi u SAD? Ko će Vam biti poslodavac?

– Da li imate rodbinu u SAD?

 

Morate biti informisani o Vašim pravima i pravima radnika u Americi. Nešto više o ovome možete pogledati na linku ispod.

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/rights-protections-temporary-workers.html

USEFUL TIPS

Remember that a conversation at the embassy is NOT a JOB TALK!

It is true that this is not a job interview, but it requires certain preconditions in order to present yourself as well as possible to the consul in the embassy. The dress code is very important, pay special attention to it. Dress decently, be clean and tidy.

As far as the conversation itself is concerned, it is important that you show and prove that you are a good and full-time student, that you are diligent and that you take your exams regularly. Previous work experience is not crucial, but if you are asked about it, feel free to say what you have done so far.

Learn what job awaits you in the US!

It is very important that you find out in detail about your future job and employer. It goes without saying that you should definitely do that before you sign a business offer. At the embassy, ​​this knowledge will be of great importance to you, because they will most likely ask you something about your future employer.

Pass as many exams as possible before going to the embassy!

If you haven’t already done so, then urgently sit down and warm up your chair! If you are in master’s studies or other postgraduate studies, and you do not have exams in that period, explain to the consul HOW THE SYSTEM OF YOUR EDUCATION WORKS! Explain which topics are covered in your studies and what you will face from the exam when you return.

Good knowledge of English is not crucial!

Knowledge of English can help you better cope with the conversation at the embassy. If you don’t know anything to speak in English, take a class at our school. Our lecturers will best prepare you for the interview at the embassy.

It is important to know which is your sponsoring agency!

This item is important mostly for your own sake. Upon arrival in the US you have 7 days to report that you have arrived, and if you have any problems or concerns, the sponsor is there to meet you. He is your parent while you are in the US!

Here are the specific questions that can be asked at the interview at the embassy:

– Are you a full-time student?

– Which faculty do you attend? What year are you?

– How many exams have you passed in the last 6 months?

– Who finances you?

– What do your parents do?

– How many hours a week do you spend on lectures and exercises?

– What are you going to do in the US? Who will be your employer?

– Do you have relatives in the United States?

You must be informed of your rights and the rights of workers in America. You can see more about this at the link below.

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/rights-protections-temporary-workers.html