Medicinsko osiguranje

MEDICINSKO OSIGURANJE U SAD
Svaki učesnik Work and Travel programa mora biti zdravstveno osiguran tokom boravka u SAD. Medicinsko osiguranje koje se dodeljuje učesnicima Work and Travel programa podrazumeva osnovni paket osiguranja i ovakav paket je odobren od strane State Department-a. Veoma je bitno, pre prijavljivanja na program da nam kažete ukoliko imate zdravstvenih problema bilo koje vrste, jer je lečenje u SAD izuzetno skupo.

Osiguranje ne pokriva: 

 1. Trudnoću,
 2. Stomatološke intervencije,
 3. Teške bolesti,
 4. Povrede koje su nastale pre dolaska u SAD ne mogu se lečiti na osnovu ovog osiguranja,
 5. Rutinske fizičke preglede i vakcinacije,
 6. Očno
 7. Preventivne medicinske usluge
 8. Testiranje na seksulano prenosive bolesti
 9. Mentalna oboljenja
 10. Samopovređivanja
 11. Troškove lečenja ukoliko ste koristili alkohol ili drogu.

Predlažemo svim kandidatima da samoinicijativno obave sistematski pregled pre odlaska u SAD.

Trajanje medicinskog osiguranja je u skladu sa Vašim poslom i datumima početka i završetka posla. Nakon ovog perioda niste osigurani. Ukoliko želite da putujete nakon završetka posla savetujemo Vam da kupite dodatno osiguranje za period putovanja.

Možete uz pomoć naših posrednika kupiti dok ste u Srbiji, ili se obratiti sponzorima kada budete znali tačne datume putovanja kad budete već na programu u SAD-u.

VAŽNO:
Ako ste se povredili na poslu odmah obavestite svoje poslodavce.

Osiguranje je uključeno u cenu programa. Svaki odlazak u bolnicu se plaća od 500$, a pregled kod lekara 150$.
Obavezno uzmite račun kako biste mogli da dobijete refundaciju od osiguravajuće kuće.
Ponesite sa sobom brošuru o osiguranju koju ste dobili u agenciji, prilikom davanja medicinskog tretmana trebaće Vam informacije o osiguravajućoj kući.
Osiguranje često pokriva lečenje do određenog iznosa tako da ostatak troškova sami morate da snosite.
BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI 🙂 Čuvajte se i ne izlažite rizičnim i opasnim situacijam po Vaše zdravlje.