Moguća pitanja u Ambasadi:

 1. Šta studirate, koji fakultet?
 2. Koja ste godina studiranja?
 3. Da li ste obnovili godinu?
 4. Koliko Vam je ispita ostalo do kraja studiranja?
 5. Gde putujete? (koji grad, država u SAD)
 6. Čime Vam se bave roditelji?
 7. Da li imate brata ili sestru? Čime se oni bave?
 8. Ko Vam je poslodavac u SAD-u?
 9. Koji posao ćete raditi tamo?
 10. Koliko ste plaćeni za taj posao?
 11. Da li imate posebnih turističkih lokacija u SAD koje nameravate da posetite?
 12. Da li imate rodbine u SAD?
 13. Zbog čega idete u SAD (ciljevi odlaska) ?

Napomena :

A ) Prilikom odgovaranja na gore navedena pitanja, treba ostaviti utisak studenta čiji su osnovni ciljevi odlaska usavršavanje Engleskog jezika, upoznavanje sa američkom kulturom i običajima kao i proputovanje kroz Ameriku.

B ) Prilikom odlaska u ambasadu poželjno je pristojno izgledati.