NAČIN POLAGANJA TESOL KURSA

TESOL kurs engleskog jezika može se polagati na dva načina:

  1. ADVANCE TESOL CERTIFICATE PROGRAM – ONLINE foundation course + 1 ONLINE specialisation course
  2. ADVANCE TESOL CERTIFICATE PROGRAM – IN CLASS foundation course + 1 ONLINE specialization course
  1. ADVANCE TESOL CERTIFICATE PROGRAM – ONLINE foundation course + 1 ONLINE specialization course. Sastoji se iz dva dela: osnovnog dela koji se naziva “Foundation course” i koji se polaže online uz pomoć instrukcija koje dobijate na mail od strane Global Tesol College-a nakon Vaše aplikacije na program i “Specialization course” koji Vam pruža mogućnost da se specijalizujete u određenoj oblasti koja je uglavnom definisana starosnom dobi ciljne grupe kojoj ćete predavati. Oba dela kursa se sastoje od niza obavezne literature i videa koje morate da savladate pre izlaska na finalni test.
  1. ADVANCE TESOL SERTIFICATE PROGRAM – IN CLASS foundation course + ONLINE specialization course. Ovaj kurs se takođe sastoji iz dva dela, razlika je samo u načinu polaganja “Foundation course-a”. IN CLASS kurs se održava uživo u trajanju od 5 dana u prisustvu ovlašćenih predavača TESOL-a iz Kanade u Srbiji. U zavisnosti od mesta boravka većine kandidata odlučuje se da li će kurs biti održan u Novom Sadu ili Beogradu. Kurs će počinjati sredom, završavaće se u nedelju. Prva tri dana Vas očekuje obuka u trajanju od 5 sati dnevno, poslednja dva dana Vas očekuje predavanje u trajanju od 9 sati dnevno. Na kursu će Vam biti obezbeđeno sve što Vam je potrebno. Posle ovog dela kursa sledi polaganje “Specialization course-a” koji se polaže online po istom principu kao i prethodni način polaganja kursa.

TESOL kurs se sastoji iz niza aktivnosti koje Vas uče, pored samog engleskog jezika, i o tome kako da predajete jezik u zemlji u kojoj se ne govori Vaš maternji jezik, kao i načini prilagođavanja novoj društvenoj i kulturološkoj sredini. Svaki kurs startuje po prijavi najmanje 12 kandidata, a najviše 24, tako da je međusobna interakcija nužna.

Po završetku bilo kog tipa polaganja kursa dobijate 3 sertifikata:

  • sertifikat za položenih 60 časova “Foundation course-a”
  • sertifikat za položenih 60 časova “Specialization course-a”
  • sertifikat za položenih 120 časova ADVANCE TESOL programa koji objedinjuje prethodna dva sertifikata.