OBAVEZE AU PAIR KANDIDATA

  1. Au Pair kandidat treba da vodi računa o svom ponašanju, načinu oblačenja,  treba da pokaže naklonost prema deci, pažnju i brigu, ali takođe i autoritet,
  2. briga o deci najviše dok su roditelji na poslu, da spremite deci užinu kada je to potrebno,
  3. da pomognete deci oko nekih dodatnih aktivnosti, da koegzistirate sa njihovim načinom života i da se trudite da se maksimalno prilagodite,
  4. da vodite računa da dečije prostorije ostanu uredne i sređene,
  5. da vodite računa o ličnoj higijeni i higijeni prostorije u kojoj boravite,
  6. da poštujete i pridržavate se svih ugovorenih obaveza,
  7. da prisustvujete online orijentaciji u vezi sa čuvanjem dece u Americi,
  8. da uredno pohađate kurs po svom izboru koji Vam finansira porodica u kojoj odsedate.

au pair