OBAVEZE AU PAIR KANDIDATA

 1. Au Pair kandidat treba da vodi računa o svom ponašanju, načinu oblačenja,  treba da pokaže naklonost prema deci, pažnju i brigu, ali takođe i autoritet,
 2. briga o deci najviše dok su roditelji na poslu, da spremite deci užinu kada je to potrebno,
 3. da pomognete deci oko nekih dodatnih aktivnosti, da koegzistirate sa njihovim načinom života i da se trudite da se maksimalno prilagodite,
 4. da vodite računa da dečije prostorije ostanu uredne i sređene,
 5. da vodite računa o ličnoj higijeni i higijeni prostorije u kojoj boravite,
 6. da poštujete i pridržavate se svih ugovorenih obaveza,
 7. da prisustvujete online orijentaciji u vezi sa čuvanjem dece u Americi,
 8. da uredno pohađate kurs po svom izboru koji Vam finansira porodica u kojoj odsedate.

au pair

OBLIGATIONS OF AU PAIR CANDIDATE

 1. The Au Pair candidate should take care of his behavior, the way he dresses, he should show affection for children, attention and care, but also authority,
 2. take care of children the most while parents are at work, to save children snacks when needed,
 3. to help children with some additional activities, to coexist with their way of life and to try to adapt to the maximum,
 4. to make sure that children’s rooms remain tidy and tidy,
 5. to take care of personal hygiene and the hygiene of the room in which you stay,
 6. to respect and adhere to all contractual obligations,
 7. to attend an online childcare orientation in America,
 8. to regularly attend a course of your choice financed by the family in which you are staying.

au pair