OBAVEZE HOST PORODICE PREMA AU PAIR KANDIDATU

  1. Da obezbedi avio kartu u oba pravca za učesnika programa,
  2. da obezbedi i finansira proizvoljni kurs na jednom od lokalnih univerziteta,
  3. da obezbedi hranu i smeštaj prilagođen uslovima u kojima i sama porodica živi,
  4. da prihvati kandidata kao deo svog svakodnevnog života i tretira ga kao deo porodice,
  5. da obezbedi godišnji džeparac od $10000,
  6. da obezbedi dve nedelje godišnjeg odmora nakon 6 meseci rada,
  7. da obezbedi zdravstveno osiguranje,
  8. da obezbedi AU PAIR kandidatu slobodan vikend makar jednom mesečno.