Plate, napojnice, overtime

Dragi studenti, kada stignete u Ameriku preko Work&Travel programa, znajte da ćete uživati ista prava kao i Amerikanci. U većini slučajeva možete lako da pronađete drugi honorarni posao. Važno je da znate da imate pravo da radite onoliko dodatnih poslova koliko Vi to želite (dokle god su ti poslovi prijavljeni sponzorskoj agenciji koja se brine o Vašem statusu tokom boravka u Americi), da ćete imati ugovorenu satnicu, napojnicu i kompenzaciju za prekovremeni rad. Puno radno vreme obično podrazumeva 40 sati nedeljno. Poslodavci su u zakonskoj obavezi da plaćaju prekovremeni rad svojim zaposlenima što je 150% od redovne stope zarade, za svaki dodatni sat preko 40-tog u nedelji.

Savet od nas je da beležite svaki radni sat koji ste proveli na poslu. Veoma je bitno da pre početka posla imate kalendar gde ćete beležiti svoje radne sate. Greške se dešavaju svuda a kako biste izbegli neprijatnosti, bitno je da imate dokument gde možete da dokažete i opravdate svoje radne sate poslodavcu.

Veoma bitna informacija u vezi radne ponude koju dobijete pre odlaska u SAD je broj nedeljnih radnih sati. Satnice, na nedeljnom nivou obično kreću između 32-40 radnih sati. Bitna napomena za ovo je da to nisu radni sati koje je poslodavac u obavezi da vam da nego to je PROSEK sati koje poslodavac misli da će biti u mogućnosti da Vam da tokom trajanja celog programa. Nekad se radi ispod 32 sata na nedeljnom nivou a nekad se radi i do 50-60 sati nedeljno.

Nekad su i poslovi sa manjom satnicom i bolji jer Vam se otvara mogućnost da radite i dva posla u isto vreme.

“TIPS” pozicije obično ostvaruju povratnici na program ali i kandidati koji perfektno govore engleski jezik. To su obično pozicije servera ili basera u restoranu, hotelu… Američka kultura je takva da će bilo koji gost ostaviti napojnicu. Napojnice se obično kreću od 15-20% od visine računa stola koji uslužujete. Nekad se desi, ukoliko su gosti ekstremno oduževljeni Vašom uslugom, da Vam ostave abnormalan bakšiš. Iz tog razloga ove zarade se prikazuju kao prilično male, npr. 2.5$/h + tips.

Napomena: visina satnice najviše zavisi od države u kojoj se nalazite i radite a onda i od radne pozicije na kojoj ste.