Potrebna dokumentacija

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ovo je odeljak gde govorimo o SVIM NEOPHODNIM dokumentima koje je potrebno da nam dostavite u toku programa.

I Dokumenti koje nam dostavljate na samom početku programa:

  1. 1. CV u dve forme – Dobićete mail od našeg Agenta u kome će stajati WORD format za popunjavanje CV-a kao i ONLINE CVJ1 koji je neophodno da popunite.
  2. 2 fotografije 5x5cm na beloj pozadini– Naglasite fotografu da su Vam potrebne slike za SAD vizu!
  3. Uverenje na srpskom i engleskom sa fakulteta – Zatražite u sekretarijatu svog fakulteta (ili studentskoj službi) da Vam izdaju ova uverenja o Vašem redovnom studiranju. Ukoliko Vam ne obezbede uverenje na engleskom jeziku, to ćemo Vam mi odraditi GRATIS!
  4. Fotokopija prve strane pasoša – Obavezno proverite da li je pasoš važeći! Pasoš mora da važi 6 meseci duže od planiranog povratka iz SAD. Kopija mora da bude čitka tako da se svi podaci mogu lako prepoznati.
  5. Potvrda iz MUPA da niste krivično osuđivani
  6. Izvod iz banke da imate dovoljno sredstava na računu – ovo je nova obaveza od strane kandidata jer sponzorska agencija sa kojom sarađujemo traži dokaz da imate dovoljno sredstava na računu kako biste mogli da pokrijete sve troškove u Americi dok ne dobijete svoju prvu platu.

NAPOMENA: Ova dokumenta se moraju dostavi odmah po prijavi. Rok za dostavu je 10 dana nakon izvršene prijave na program.

II Dokumenti koje je neophodno dostaviti najmanje 10 dana pred viziranje ( bilo bi poželjno što ranije to učiniti ):

  1. Lista položenih ispita – Ovo takođe nabavljate na svom fakultetu.
  2. Pasoš – Naravno VAŽEĆI!
  3. Indeks – Potrudite se da sve ocene koje ste do tog trenutka dobili budu upisane u indeks!

DODATNA DOKUMENTACIJA
Verovatno ste mislili da je dokumentacija za odlazak u SAD mnogo komplikovanija. Ovo je spisak obavezne dokumentacije i za pribavljanje iste Vam je potreban jedan dan. Pored osnovne, svaki kandidat ima mogućnost da dostavi dodatnu dokumentaciju kojom bi poboljšao status redovnog studenta (sertifikat, pismo preporuke od profesora, rad na nekom projektu na fakultetu…)

OVA DOKUMENTACIJA NIJE OBAVEZNA!