Procedura na aerodromu

Kako se pakovati:

 1. Ručni prtljag: Njegov prevoz je besplatan i za njega ste sami odgovorni.

Maksimalne dimenzije prtljaga (uključujući ručke, džepove i točkove) 40x20x55cm dužina x širina x visina.

 1. Još ličnih stvari koje mogu biti uz Vas tokom leta:
 • Jedna ženska tašna ili torba za laptop ili akten tašna (mora da se uklapa ispod standardnog sedišta Ekonomske klase)
 • Kaput, šal
 • Mala količina bescarinske robe
 1. Savetovanje za pakovanje prtljaga:
 • Uklonite sve priveske od prethodnih letova sa kofera.
 • Sve dragocenosti, novac, lekove i dokumente nosite u ručnom prtljagu.
 • Zaključajte kofer ili ga obavijte jakim kaišem.
 • Ostavite Vaše kontakt podatke u koferu i postavite ih na spoljašnji deo kofera.
 • Obeležite Vaš prtljag kako biste ga odmah primetili na traci za preuzimanje.
 • Spakujte sve stvari koje ne mogu da stanu u ručni prtljag i predajte ih na aerodromu. Količina predatog prtljaga koji možete da nosite bez naplate zavisiće od Vaše klase prevoza, rute i tarife.
 • Prtljag predajete na šalteru za prijem putnika na aerodromu. On će biti obeležen priveskom, a deo priveska će Vam biti uručen kada predate prtljag.
 • Predati prtljag će biti transportovan u bagažniku aviona i čekaće Vas na aerodromu odredišta, na pokretnoj traci u prostoriji za preuzimanje prtljaga.
 • Neophodno je da se pridržavate propisanih uslova za bezbedno nošenje tečnih materija, opasnih roba i drugih predmeta u svom prtljagu.
 • Određeni artikli ne mogu da se nose u okviru prtljaga ili je njihov prevoz omogućen pod posebnim uslovima.
 1. Pravila za prevoz tečnosti u ručnom prtljagu. Nije dozvoljeno:
 • Tečnosti, gelovi, paste i aerosoli mogu se nositi samo u posudama do 100 ml.
 • Posude veće od 100 ml neće biti dozvoljene, iako su delimično pune.
 • Sve posude moraju biti spakovane u plastičnu providnu kesu sa zatvaračem sa žlebom ili zip zatvaračem.
 • Kesa u koju su upakovane posude ne sme biti veća od 20×20 cm i njena zapremina ne sme da prelazi 1 litar.
 • Plastična kesa u kojoj se nalaze posude mora biti zatvorena i nju predajete odvojeno prilikom bezbednosnog pregleda ručnog prtljaga.
 • Po putniku je dozvoljena jedna kesa.

5. Izuzeci kad možete da unesete u avion posude sa više od 100 ml tečnosti:

1)      Hrana i mleko za bebe, u količini koja je neophodna bebi u zavisnosti od dužine trajanja leta

 • Tečnosti, paste, gelovi i aerosoli, kupljeni u bescarinskim prodavnicama u bezbednosno-restriktivnoj zoni aerodroma, upakovani u providnu zapečaćenu plastičnu kesu koja ne sme biti otvarana do krajnje destinacije. U kesi (zapečaćenoj u prodavnici) mora da se nalazi fiskalni račun za kupljenu robu, isključivo sa datumom dana putovanja.
 • Lekovi u obliku tečnosti, gelova ili aerosola, isključivo uz lekarski nalaz izdat od nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije.
 • Medicinski preparati kao što su insulin, krvna plazma i sl, isključivo uz potvrdu od strane nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije.

 

U ručnom prtljagu su zabranjeni: alat, oštri i tupi predmeti, eksplozivi, municija i oružje, baterije , gasovi i materije koje oksidišu, toksične i zarazne supstance, korozivne supstance, radioaktivni  namagen.