Promena datuma povratka

Procedura prilikom promene datuma povratka:

 • Obavestite mejlom ili telefonom Vašeg agenta za avio karte kog datuma biste želeli da putujete;
 • Agent će Vam saopštiti koji su letovi dostupni;
 • Ukoliko treba da se doplati za promenu datuma, zamolite Vašeg agenta da Vam pošalje instrukcije za uplatu;
 • Izbegavajte vikende za promenu datuma povratka;
 • Gledajte da bar minimum tri nedelje pre željenog datuma povratka pošaljete uput za promenu istog.

NAPOMENA

 1. Vreme potrebno za promenu datuma povratka – Promenu datuma zatražiti čim ste sigurni u datum povratka, 2 nedelje ranije je optimalno, ali imajte na umu da je prva promena besplatna kad ima mesta na Vašoj tarifi, a svaka sledeća se plaća po uslovima tarife (od 150eur pa naviše) . Dobro prostudirajte kartu i nemojte da pomešate datum povratka sa datumom presedanja, imajte u vidu da prelazite iz jedne u drugu vremesku zonu.
 2. Budite na aerodromu minimum 2 sata ranije pre leta.

 

Za sve dodatne informacije koje Vas interesuju u vezi avio karata, možete poslati upit ili pozvati na:

Mail: aviokarte@workandtravel.rs

Tel: +381 66 107 205

CHANGE OF RETURN DATE

Procedure for changing the return date:

 • Let your airline ticket agent know by email or phone what date you would like to travel;
 • The agent will tell you which flights are available;
 • If you need to pay extra to change the date, ask your agent to send you payment instructions;
 • Avoid weekends for changing return dates;
 • Make sure you send an instruction to change it at least three weeks before the desired return date.

NOTE

 1. Time needed to change the return date – Request a change of date as soon as you are sure of the return date, 2 weeks earlier is optimal, but keep in mind that the first change is free when there is space on your tariff, and each subsequent one is paid according to the tariff conditions (from 150eur and up). Study the map well and do not confuse the return date with the transfer date, keep in mind that you are moving from one time zone to another.
 2. Be at the airport at least 2 hours before the flight.

For all additional information you are interested in regarding airline tickets, you can send an inquiry or call:

Email adress: aviokarte@workandtravel.rs

Tel: +381 66 107 205