Koliko mogu da zaradim?

Zagarantovana najniža zarada, prema američkim zakonima je 7,25 $ za sat rada. Zarade studenata se kreću od 7,25 – 15 USD/po satu rada. Studenti mogu očekivati da će raditi oko 35-45 sati nedeljno. Učesnicima programa je dozvoljeno da rade i prekovremeno kod svog poslodavca. Takođe, studenti imaju mogućnost i pravo da, pored posla koji dobiju preko agencije, pronađu i drugi posao. U tom slučaju moraju imati u vidu da im je posao, koji su dobili preko agencije, na prvom mestu i da ne sme biti ugrožen od strane drugog posla. Većina studenata koristi ove mogućnosti, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu. Poslodavci plate isplaćuju uglavnom posle 14 ili 30 radnih dana.

HOW MUCH MONEY CAN I MAKE?

The guaranteed lowest salary, according to American laws, is $ 7.25 per hour of work. Students’ salaries range from 7.25 to 15 USD / per hour of work. Students can expect to work about 35-45 hours a week. Program participants are also allowed to work overtime with their employer. Also, students have the opportunity and the right to, in addition to the job they get through the agency, find another job. In that case, they must keep in mind that their job, which they got through the agency, is in the first place and that we must not be endangered by another job. Most students use these opportunities, and in that way make more money. Employers pay salaries mostly after 14 or 30 working days.