Da li mogu da radim više poslova?

Da, viza koju budeš dobio/la (J1 viza) ti omogućava da radiš istovremeno više poslova.

Can I do more work?

Yes, the visa you will receive (J1 visa) allows you to do multiple jobs at the same time.