SOCIAL SECURITY NUMBER

SOCIAL SECURITY NUMBER SSN je socijalni broj koji je obavezan za legalan rad u SAD-u. Ovaj broj se dobija nakon apliciranja za isti u kancelarijama Social Security Administration, po dolasku u Ameriku.