Šta ako mi se ne sviđa posao ili imam problema sa poslodavcem?

Prvo, razgovaraj sa svojim poslodavcem. Često problemi nastaju usled nedostatka komunikacije. Ako nisi u mogućnosti da sam-a rešiš problem, moraš pozvati sponzorsku agenciju za asistenciju.