Šta ako ne dobijem Social Security Number – SSN?

Ukoliko posle 6 nedelja ne dobijete SSN, pozovite Social Security Administration na besplatni broj 1-800-772-1213. Imajte spremnu, pri ruci, Vašu potvrdu o apliciranju za SSN – Social Securty Receipt. Ukoliko ste aplicirali za SSN, a niste ga dobili, Vi imate pravo da radite i da primate platu. Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte sponzorsku agenciju.