Šta predstavlja radna ponuda – JOB OFFER?

Studentima primljenim na program, GARANTOVAN JE POSAO u SAD. Pre polaska na program, svaki student dobija radnu ponudu – Job Offer, u kojoj će biti naznačeno ime poslodavca, posao koji će student obavljati, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja, udaljenost mesta u kome će student raditi. Potpisivanjem Job Offer-a (radne ponude) student zvanično prihvata radnu ponudu i sva prava i obaveze koji iz nje proističu. Dužina trajanja Job Offer-a (radne ponude) je minimum 3 a maksimum 4 meseca.

What is a JOB OFFER?

Students admitted to the program are GUARANTEED JOBS in the USA. Before starting the program, each student received a job offer – Job Offer, which will indicate the name of the employer, the job that the student will do, working hours, hourly wages, accommodation conditions, the distance of the place where the student will work. By signing the Job Offer, the student officially accepts the job offer and all rights and obligations arising from it. The duration of the Job Offer is a minimum of 3 and a maximum of 4 months.