Šta predstavlja radna ponuda – JOB OFFER?

Studentima primljenim na program, GARANTOVAN JE POSAO u SAD. Pre polaska na program, svaki student dobija radnu ponudu – Job Offer, u kojoj će biti naznačeno ime poslodavca, posao koji će student obavljati, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja, udaljenost mesta u kome će student raditi. Potpisivanjem Job Offer-a (radne ponude) student zvanično prihvata radnu ponudu i sva prava i obaveze koji iz nje proističu. Dužina trajanja Job Offer-a (radne ponude) je minimum 3 a maksimum 4 meseca.