Ukoliko ne dobijem vizu!

Ukoliko ne dobijem vizu!
Ne paničite! Ljubazno zamolite konzula da Vam obrazloži zašto ste odbijeni. Saznajte da li je razlog Vašeg odbijanja nešto što možete da ispravite (npr. položiti još neki ispit).

Mirno izađite iz čekaonice, sačuvajte celokupnu  dokumentaciju, pre svega DS 2019 i odbijenicu,  i javite se predstavnicima American Adventure agencije i dobićete dalje instrukcije.

Svakako imate pravo da ponovo pokušate osim ako je to drugačije regulisano od strane same ambasade ili sponzorske agencije.

Proces re-viziranja
Ukoliko od konzula dobijete obrazloženje odbijanja (što se nekad i ne desi jer konzuli nisu u obavezi da Vam obrazlože svoju odluku) i mislite da ste u stanju da ovaj razlog otklonite u doglednom vremenskom periodu npr. niste položili dovoljan broj ispita na fakultetu ili ste se u trenutku intervjua zbunili …imate pravo da idete na re-viziranje.

Proces viziranja se u tom slučaju ponavlja, a Vi ste u obavezi da opet uplatite taksu od 160$ SAD konzularnom odeljenju.

U slučaju konačnog odbijanja od strane američke ambasade imate mogućnost da iskoristite pravo na celokupan povraćaj sredstava koji ste uplatili za program. Ovo pravo ima kandidat koji ispunjava određene uslove i to:

 • da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci,
 • da nema zaostalih ispita iz prethodnih godina,
 • da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,
 • da mu je ukupan prosek ocena do tog momenta minimum 8,
 • da nije student prve godine,
 • da nije prethodno upisivao drugi fakultet,
 • da ima minimum 50% položenih ispita od ukupnog broja ispita iz tekuće školske godine,
 • da nije pravio  pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,
 • da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga,
 • da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti i da nije prekršio pravila vize ukoliko je ranije učestvovao na sličnim programima ili putovao turistički,
 • da nema rodbinu u USA zbog koje bi eventualno mogao da bude odbijen,
 • da je početno testiranje engleskog jezika položio sa ocenama 8, 9 ili 10 u sva 4 segmenta (understanding, reading, conversation, writing).

U suprotnom agencija zadržava $420.

Mi nagrađujemo savesne i odgovorne studente da bez rizika planiraju svoju avanturu!