Uslovi programa

Možete da učestvujete na Work and Travel programu ako ste:

Redovan student! – Morate imati status redovnog studenta na univerzitetu, privatnom fakultetu ili višoj školi i morate imati između 18 i 30 godina starosti. Trebalo bi da ste student na redovno upisanoj godini a NE obnovljenoj. Pored ovoga, potrebno je i da posedujete prosečno znanje engleskog jezika. Takođe možete da aplicirate za program i ukoliko niste državljanin Srbije ali je onda potrebno da se školujete i imate prebivalište u Srbiji.

Brucoš – Možete učestvovati u programu i ukoliko ste tek krenuli na fakultet pod uslovom da niste pravili pauzu posle srednje škole. Možete biti student državnog ili privatnog fakulteta kao i više škole. Bitno je samo da ste redovan student i da date što je moguće više ispita dok ne krenete u Ameriku (minimum 50% od predviđenih za taj deo godine). Američka ambasada je veoma efikasna i iz godine u godinu olakšava uslove učešća u programu, tako da ne postoji minimalan prosek ocena za učešće, već je samo potrebno DAVATI ISPITE jer što više položenih ispita imate, to su Vam veće šanse u programu. Dobre ocene su uvek poželjne i zato zagrejte stolicu!

Student završne godine! – Možete otići u Ameriku čak i ako ste student završne godine na fakultetu.

Student na master, specijalističkim ili doktorskim studijama! – Ovde važi isto pravilo a to je da redovno dajete ispite i upisujete godine ukoliko Vam postdiplomske studije to zahtevaju!

Nerezident Republike Srbije – Ako niste državljanin Srbije, ali se školujete i imate prebivalište u Srbiji i ispunjavate druge uslove, i dalje možete da učestvujete u programu.

Uslovi učestvovanja na programu su isti za državne i za privatne fakultete i više škole. Najbitnije je da školska ustanova ima sertifikat i dozvolu za rad od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

NAJBITNIJI USLOVI:

  1. Da imate status redovnog studenta– student koji je prvi put upisan u tekuću godinu studija
  2. Da imate između 18 i 30 godina
  3. Da govorite engleski jezik