Važni telefoni i linkovi

Ukoliko imate problem u toku programa ili imate neke nedoumice pri rešavanju određenih situacija, za Vas je obezbeđena on line podrška, telefoni 24/7, i naravno osobe u sponzorskim agencijama koje su zadužene za Vas tokom programa.

U svakom momentu ćete imati i pomoć naše agencije za bilo koju vrstu asistiranja ukoliko ne znate kako da rešite problem ili kome da se obratite.

Naši telefoni i mailovi:

+381 11 4527320
+381 64 1072004
+381 64 1072005

E-mail: office.americanadventure@gmail.com

Pozovite svoju sponzorsku agenciju i kontaktirajte osobu koja Vam je dodeljena pre odlaska u SAD.

U zavisnosti od Vaše sponzorske agencije, dobićete kartice sa svim informacijama: adresa, telefoni i mail nadležnog lica u sponzorskoj agenciji (radimo sa većim brojem agencija i nakon dobijanja posla Vama će biti dodeljena agencija koja će biti isključivo zadužena za Vas).

Ukoliko su Vaša prava i život ugroženi u toku programa možete da se obratite Departmanu za ljudska prava, ali pre toga bi bilo poželjno da pozovete Vašu sponzorsku agenciju.

Exchange Visitor Program Emergency

Contact Information:
Department of State Emergency Hotline:  1.866.283.9090

National Human Trafficking Resource Center:  1.888.373.7888
Department of State Email Address:  JVISAS@STATE.GOV
Exchange Visitor Program Website:  J1VISA@STATE.GOV