Već sam jednom bio-la na programu, da li mogu ponovo da idem?

Da, ukoliko si se vratio-la u zemlju pre isteka J-1 vize i nastavio-la da redovno polažeš ispite.