W4 formular

W4 formular

W4 formular – Employee’s Withholding Allowance Certificate – je dokument koji dobijate od poslodavca i treba da popunite pre početka radnog odnosa. Ukoliko menjate poslodavce ili imate dodatni posao, takođe popunjavate W4 obrazac. On je u korelaciji sa procesom povraćaja poreza na taj način što će se adresa navedena u W4 formularu koristiti da Vam se kasnije dostavi W2 formular – neophodan za povraćaj poreza. Na W4 formularu se navodi stalna adresa prebivališta u Srbiji.

Pomoć prilikom popunjavanja W4 obrasca:

  • Većina Vas je statusa neoženjen/neudata, obavezno popuniti na trećoj liniji “single” jer je različit obračun poreza za ljude u braku i neoženjene tj. neudate,
  • Na liniji 6 je potrebno popuniti “Non Resident Alien” jer na taj način ostvarujete povraćaj poreza.

W4 form

The W4 form – Employee’s Withholding Allowance Certificate – is a document that you receive from your employer and you need to fill out before you start working. If you change employers or have an additional job, you also fill out the W4 form. It correlates with the tax refund process in that the address listed in the W4 form will be used to provide you with the W2 form later – necessary for a tax refund. The W4 form states the permanent address of residence in Serbia.

Help with filling out the W4 form:

Most of you are unmarried, it is obligatory to fill in the third line „single“ because the calculation of taxes is different for married people and unmarried.

On line 6, you need to fill in the „Non Resident Alien“ because that way you get a tax refund.