Zdravstveno osiguranje

Svi učesnici W&T programa moraju biti zdravstveno osigurani za vreme boravka u SAD. Mi, u saradnji sa partnerom iz SAD, obezbeđujemo Međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove za pružanje zdravstvene usluge do iznosa od 300 000 USD. Svaki student dobija, pre polaska na program, informacije sa uputstvima kako se koristi i koje zdravstvene usluge pokriva ovo osiguranje. Cena osiguranja je uračunata u cenu programa.