IZABERI SVOJ POPUST ZA W&T PROGRAM!

Dragi naši studenti, kao što ste već navikli, American Adventure  je uvek pun iznenađenja!

Ovoga puta pripremili smo vam Festival popusta – svi dosadašnji popusti vam stoje na raspolaganju pri upisu na program.

Izaberite onaj popust koji vam najviše odgovara i prijavite se što pre jer akcija traje dok se mesta ne popune!

1) PROSEK POPUST – Ukoliko imate visok prosek možete uštedeti do čak $200!!! Tačnije za ostvaren prosek 7-8 popust iznosi $50, za prosek od 8-9 popust je $100, a za najvrednije čiji je prosek iznad 9 pripremili smo popust od čak $200 na W&T program. Popust se obračunava prilikom uplate poslednje rate.

2) „POLOŽI PA POMNOŽI“ POPUST – akcija koja podrazumeva POPUST na poslednju ocenu u indexu I to na KVADRAT! Ukoliko ti prosek nije sjajan ali poslednja ocena jeste, ovo je popust za tebe! 🙂

Primer: Poslednja ocena u indexu je 9. Ukupan popust na program je 9×9 = $81

3) FAMILY DISCOUNT- Studenti koji dolaze iz iste porodice i finansiraju se iz istog budžeta, što podrazumeva da su krvni srodnici prvog kolena, mogu ostvariti Family Discount. Family Discount podrazumeva popust od $50 po studentu na poslednju ratu.

4) POPUST NA GRUPU – Za grupnu prijavu od najmanje 4 a najviše 5 kandidata, grupa ostvaruje popust od ukupno $100 koje može rasporediti kako god želi (takođe se iznos skida od poslednje rate).

5) UNI CREDIT POPUST – Studenti koji se prilikom prijave na W&T program identifikuju davanjem na uvid Visa Electron debitne kartice zdate od strane UniCredit Banke i prilože dokaz o primanju stipendije ili studentskog kredita ostvaruju dodatni popust na program od $70. Ovaj popust se takođe obračunava pri uplati poslednje rate programa.

IZABERITE SVOJ POPUST I KRENITE SA NAMA U AVANTURU!!!

AMERICAN ADVENTURE TIM TE OČEKUJE!

PRIJAVE SE USKORO ZATVARAJU!

https://workandtravel.rs/prijava/

 

 

 

 

 

CHOOSE YOUR DISCOUNT FOR THE W&T PROGRAM!

Dear our students,

as you are already used to, American Adventure is always full of surprises!
This time we have prepared a Discount Festival for you – all previous discounts are available to you when enrolling in the program.
Choose the discount that suits you best and sign up as soon as possible because the action lasts until the places are filled!

1) AVERAGE DISCOUNT – If you have a high average you can save up to $ 200 !!! More precisely, for the realized average 7-8 the discount is $ 50, for the average of 8-9 the discount is $ 100, and for the most valuable whose average is above 9 we have prepared a discount of as much as $ 200 on the W&T program. The discount is calculated when paying the last installment.

2) „PASS AND MULTIPLY“ DISCOUNT – action that implies a DISCOUNT on the last grade in the index and on SQUARE! If your average is not great but the last grade is, this is a discount for you! 🙂

Example: The last rating in the index is 9. The total discount on the program is 9×9 = $ 81

3) FAMILY DISCOUNT– Students who come from the same family and are funded from the same budget, which means that they are blood relatives of the first generation, can realize a Family Discount. Family Discount includes a $ 50 per student discount on the last installment.

4) DISCOUNT ON THE GROUP – For a group application of at least 4 and at most 5 candidates, the group receives a discount of a total of $ 100 which they can distribute as they wish (also the amount is deducted from the last installment).

5) UNI CREDIT DISCOUNT – Students who identify themselves by applying to the W&T program by presenting a Visa Electron debit card issued by UniCredit Bank and submit proof of receipt of a scholarship or student loan receive an additional discount on the program of $ 70. This discount is also calculated when paying the last installment of the program.

CHOOSE YOUR DISCOUNT AND GO ON AN ADVENTURE WITH US !!!

AMERICAN ADVENTURE TEAM IS EXPECTING YOU!

APPLICATIONS WILL CLOSE SOON!

https://workandtravel.rs/prijava/