Prema Imigracionom zakonu SAD postoji više kategorija viza namenjenih osobama koje žele da privremeno rade u SAD. H-2B viza odnosi se na privremeni ili sezonski rad lica koja ne rade u poljoprivredi.

Zahtev za privremenim radnicima se odobrava kompanijama koje svoje radne pozicije ne mogu popuniti lokalnim stanovništvom. Za ovu vizu traži se saglasnost Ministra za rad SAD i dozvoljeno je izdavanje od ukupno 66.000 H-2B viza godišnje. Period trajanja viza je do 12 meseci.

Da bi osoba mogla da podnese zahtev za H-2B vizu potrebno je da budući poslodavac ili agent podnese zahtev za neuseljeničku radnu vizu na obrascu I-129 Službi za unutrašnju bezbednost (DHS). Ukoliko se zahtev odobri, poslodavcu ili agentu šalje se pismeno odobrenje na obrascu I-797. Prilikom podnošenja zahteva za radnu vizu, dužni ste da ORIGINAL obrasca I-797 pokažete službeniku konzulata. Odobrenje zahteva ne podrazumeva i izdavanje vize osobama koje ne ispunjavaju uslove po odredbama Imigracionog zakona.

Zahtev za izdavanje H-2B vize osobe mogu podneti najviše 90 dana pre početka radnog odnosa, ali smeju da uđu u SAD tek 10 dana pre nego što im odobreni radni odnos počinje (imigracioni službenik može uskratiti ulazak u SAD, ukoliko se viza želi iskoristiti pre pomenutih 10 dana).

Zahtev za izdavanje H-2B vize učesnici programa podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije, ukoliko je agencija posrednik za dobijanje. Učesnici H-2B programa na razgovor u Konzulat SAD odlaze lično.