PRIJAVNA FORMA

UPOZORENJE: Vrlo je važno ostaviti validnu e-mail adresu, jer ćete na istu dobijati sve informacije i obaveštenja vezane za program.

 

  Zainteresovan/a sam za*
  Ime*
  Prezime*
  Datum rođenja*
  Grad rođenja*
  Puna adresa stanovanja*
  (ulica/broj/mesto/poštanski broj)
  JMBG*
  Broj važećeg pasoša i mesto izdavanja*
  Broj telefona*
  Email*
  Napomena
  Naziv fakulteta
  Grad studiranja
  Naziv srednje škole
  Grad gde se nalazi srednja škola
  Ime roditelja
  Prezime roditelja
  Grad rođenja roditelja
  Puna adresa stanivanja roditelja (ulica/broj/mesto/poštanski broj)
  JMBG roditelja
  Broj telefona roditelja
  Email roditelja
  Struka usavršavanja
  Vrsta karte
  Grad polaska
  Destinacija
  Datum polaska
  Datum povratka
  Tip karte (odrasli, deca, bebe)
  Posedujem vozačku dozvolu
  Pol
  Nacionalnost
  Skype ID
  Socijalni broj
  (upisuju oni koji su prethodno radili u USA)
  Datum isticanja pasoša
  Bračno stanje
  Koliko dece imate?
  (za one koji nemaju dece upisati 0)
  Da li ste u radnom odnosu?
  Naziv firme u kojoj ste trenutno zaposleni
  Naziv radnog mesta
  Datum zasnivanja radnog odnosa u firmi u kojoj ste trenutno zaposleni
  Radni odnos je zasnovan na:
  Da li ste ikada bili u SAD?
  Da li ste ikada bili odbijeni za vizu od strane američke ambasade?
  Ukoliko ste odbijeni za vizu SAD objasnite kada i za koji tip vize
  Da li trenutno imate važeću američku vizu? Ukoliko je odgovor da, molimo Vas napišite koji tip vize i do kada važi
  Poznavanje engleskog jezika?
  Za program sam čuo/la od/preko*