AUSTRALIA TRAINING PROGRAM

Australia Training program je namenjen isključivo ljudima koji su završili višu školu ili fakultet u oblasti Kulinarstva ili da u poslednje 2 godine imaju barem 12 meseci plaćenog radnog iskustva u oblasti kulinarstva. Ovaj program je namenjen stručnom usavršavanju u Australiji u trajanju od 12-18 meseci. Nakon završenog radnog dela programa ne postoji period za putovanja već kandidat mora da se vrati u matičnu zemlju. Ograničenja u godinama nema, dokle god kandidat ispunjava sve ostale uslove programa.

 

Ovde možete preuzeti Australia informator

Preuzmi PDF

Viza  407 omogućava kandidatima programa da učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja na radnom mestu kako bi poboljšali svoje veštine koje su važne za njihov posao. Ovo je privremena viza i nije stvorena za popunjavanje nedostatka radne snage u Australiji, već je isključivo namenjena stručnom usavršavanju i nadograđivanju već postojećeg znanja u traženoj oblasti. Trajanje ove vize zavisi od Vaše radne ponude koju dobijete i nakon isteka radnog dela programa, morate se vratiti u svoju matičnu zemlju.

Kao stručnjaci u oblasti programa kulturne razmene i rada u ugostiteljstvu u Australiji, naša partnerska/sponzorska agencija Alliance Abroad Group (AAG) je fokusirana na isključivo jedno zanimanje u okviru ovog programa i vize a to su KUVARI.

Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ima minimalno završen fakultet ili višu školu kulinarskog usmerenja (OCPIJA A) ili da u poslednje 2 godine ima barem 12 meseci plaćenog radnog iskustva u oblasti kulinarstva. U ovom slučaju diploma više škole ili fakulteta nije potrebna (OPCIJA B); Kandidat je kvalifikovan za program ukoliko ispunjava uslove OPCIJE A ILI OPCIJE B
 2. Da poseduje priznat sertifikat engleskog jezika i to: IELTS (4.5 u sve 4 komponente) ili ekvivalent pri sledećim testovima: OET, TOEFL IBT, PTE, CAEA);
 3. Kandidati moraju da zadovoljavaju opšte zdravstvene standarde;
 4. Potrebno je da kandidat poseduje važeći pasoš koji će biti validan još minimum 6 meseci nakon njegovog povratka sa programa.

Trebalo bi da budete:

 • prilagodljivi
 • pristupačni
 • otvoreni za nova saznanja i iskustva
 • profesionalni
 • sigurni u ono što radite
 • iskreni u svojim mišljenjima
 • strpljivi sa svojim okruženjem
 • kooperativni na poslu
 • radoznali
 • samokritični i prihvatite kritiku kao savet

FAZA 1.

Faza 1 obuhvata apliciranje i proveru kandidata od strane koordinatora programa u American Adventure agenciji. Kasnije kandidat prolazi proveru i od strane sponzorske agencije AAG koja donosi krajnju odluku o tome da li je kandidat podoban za dalji tok programa ili ne.

Potrebna dokumentacija za FAZU 1 je:

 • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
 • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
 • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
 • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
 • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
 • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

NAPOMENA: Uverenje iz MUP-a mora biti izvađeno za svaku lokaciju na kojoj je učesnik boravio godinu dana ili duže (uključujući i zemlju rođenja). Oni koji su radili u SAD-u godinu ili više dana, moraće da obezbede potvrdu FBI-a da kandidat nije krivično gonjen.

U OVOJ FAZI KANDIDAT UPLAĆUJE PRVU I DRUGU RATU PROGRAMA.

PRVA RATA U IZNOSU OD $100 se uplaćuje po potpisivanju UGOVORA i pristupanja programu.

DRUGA RATA U IZNOSU OD $210 se uplaćuje kada kandidat donese svu neophodnu dokumentaciju za početak programa.

FAZA 2.

Faza 2 podrazumeva proces pronalaženja posla a on počinje kada svi dokumenti budu dostavljeni, provereni i odobreni od strane sponzorske agencije AAG.

 1. Na osnovu svih referenci kandidata, sponzorska agencija AAG šalje kandidatov CV dokument potencijalnom poslodavcu na pregled;
 2. Poslodavac potvrđuje zainteresovanost za kandidata;
 3. Organizuje se Skype intervju između kandidata i poslodavca;
 4. Ako poslodavac pristane da zaposli kandidata, poslovna ponuda se šalje kandidatu na uvid;
 5. Provera veština koje će biti podrazumevane za sprovođenje Training programa;
 6. Training plan je finaliziran;
 7. Training plan se potpisuje od strane poslodavca i kandidata;
 8. Training Ugovor koji se potpisuje od strane sponzora AAG, poslodavca i kandidata;
 9. Kandidat aplicira za zdravstveno osiguranje.

U OVOJ FAZI PROGRAMA KANDIDAT UPLAĆUJE TREĆU I POSLEDNJU RATU NAJKASNIJE 5 RADNIH DANA NAKON POTPISIVANJA RADNE PONUDE. IZNOS POSLEDNJE RATE JE $3780. 

FAZA 3.

Ova faza podrazumeva prijavu celokupne aplikacije vladi Australije.

 1. Sponzorska agencija AAG podnosi dokumente kod agenata za migraciju;
 2. Agent za migraciju pregleda dokumentaciju i šalje je Ministarstvu unutrašnjih poslova Australije na proveru;
 3. Ukoliko se od kandidata zahteva da dostavi dodatnu dokumentaciju, dužan je da istu dostavi u najkraćem mogućem roku;
 4. Kandidat je odobren za dobijanje Training vize (prosek trajanja provere od strane MUP-a Australije je 3-4 meseca).

FAZA 4.

Faza 4 podrazumeva obavljanje tražene procedure pre odlaska na program. Sponzorska agencija mora proći određene stavke sa kandidatom pre samog njegovog odlaska u Australiju. Ova procedura se obično obavlja 2-3 nedelje pre odlaska kandidata.

Stavke programa pred put:

 1. Avio karta – nakon dobijanja vize, kandidat posredstvom American Adventure agencije kupuje kartu a agencija blagovremeno dostavlja podatke o letu kandidata sponzorskoj agenciji;
 2. Broj poreskog dosijea i račun u banci – Apliciranje za poreski broj je obavezno. Kandidat će popuniti TFN dokument i partner TaxBack će podneti zahtev u ime kandidata kada on stigne u Australiju. Kandidat će aplicirati elektronskim putem kako bi otvorio račun u ANZ banci Australije i otići do njihove poslovnice u Australiji da pokupi svoju debitnu karticu;
 3. IMAN forma zdravstvenog osiguranja – IMAN obrazac je obavezan. Kandidat će popuniti ovu formu nakon što sredi bankovni račun u Australiji. Plaćanje zdravstvenog osiguranja počinje dve nedelje nakon dolaska kandidata na rad;
 4. Orijentacija – Kako bi bili sigurni da je kandidat spreman za uspešnu realizaciju programa, AAG sponzorska agencija će organizovati orijentaciju putem Skype naloga sa kandidatom pre njegovog odlaska u Australiju. Teme orijentacije uključuju sledeće:
 • Informacije o viziranju
 • Kulturni šok
 • Zakoni u Australiji
 • Kako imati što uspešniji radni plasman
 • Smeštaj: Kandidat je u obavezi da sam sebi obezbedi smeštaj čim sazna gde će mu biti locirana radna ponuda. Sponzorska agencija asistira u obezbeđivanju prva tri noćenja u najbližem hotelu čim kandidat stigne (o trošku sponzorske agencije). Za ostatak boravka je zadužen sam kandidat. Samo u izuzetnim okolnostima poslodavac obezbeđuje i smeštaj kandidatu u okviru radne ponude (ukoliko je radno mesto poprilično daleko od javnog prevoza ili nekog većeg grada i ukoliko je veoma zahtevno doći od smeštaja do radnog mesta).
 • Podrška sponzorske agencije i procedure dok su učesnici na programu
 • Kontrolna lista pre odlaska
 • Orijentacija omogućava kandidatu i da upozna druge kandidate koji će takođe ići na program
 • Svi kandidati moraju imati obavljenu orijentaciju pre odlaska u Australiju.

FAZA 5.

Naredna faza podrazumeva podršku od strane American Adventure i AAG sponzorske agencije u toku trajanja programa. AAG sponzorska agencija će biti dostupna kandidatu za pomoć u slučaju bilo kakve potrebe ili hitne situacije. Kandidat će, naravno, moći u svakom momentu da kontaktira i svoju matičnu agenciju American Adventure putem mejla ili putem telefona. U ovom slučaju, kandidat mora biti svestan vremenske razlike i mora biti spreman da dobije odgovor od agencije možda i nakon nekoliko sati. Sponzorska agencija će kontaktirati kandidata kada stigne u Australiju kako bi bili sigurni da je kandidat bezbedno stigao i da se smestio i kako bi dobili od kandidata njegov broj telefona u Australiji i adresu gde će odsesti u toku programa. Sponzorska agencija je u kontaktu sa kandidatom i u vanrednim okolnostima ako kandidat doživi sledeće:

 • Poteškoće oko smeštaja;
 • Problemi sa poslodavcem;
 • Problemi na radnom mestu;
 • Kulturni šok.

Prijavljivanje:

 • Kandidat mora da se javi svojoj sponzorskoj agenciji čim stigne u Australiju i smesti se;
 • Kandidat će svakog meseca dobiti mejl od sponzora kako bi postavio informacije o svom napredovanju na poslu i generalno o toku programa;
 • Kandidat mora da popuni svoju mesečnu prijavu;
 • AAG sponzorska agencija će kvartalno proveravati napredak kandidata kod samog poslodavca;
 • Kandidat će biti pozvan na bilo koji lokalni sastanak ili društveni događaj koji bude organizovala AAG sponzorska agencija.

Kontakt informacije:

 • Za opšte informacije ili pitanja – aagtrainee@allianceabroad.com.au i slobodno stavite svoju matičnu agenciju u CC mejla kako bismo bili u toku australia@workandtravel.rs
 • Kandidati u Australiji treba da pozovu 000 za hitne slučajeve;
 • AAG broj sponzorske agencije za hitne slučajeve je 1-300-797-822 (besplatan je poziv i može se zvati samo u okviru Australije);
 • AUSsupport@com
 • Adresa: Shop 7/1 The Concourse, Benowa, Queensland 4217, Australia.

FAZA 6.

Nakon završetka programa dogodiće se sledeće:

 • Kandidat će popuniti anketu u vezi sa programom;
 • Finalni Training plan se potpisuje od strane kandidata i poslodavca i dostavlja se sponzorskoj agenciji AAG;
 • Sponzorska agencija AAG obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Australije o zaključivanju programa.

Po prijavi na program, kandidat mora da donese:

 • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
 • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
 • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja za vizu ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
 • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
 • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
 • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

Spisak dokumentacije za viziranje će biti naknadno dostavljen kandidatu u fazi pripreme za viziranje od strane migracionog agenta.

Cena programa je izražena u američkim dolarima (USD) a ukupan iznos je $4090.00 USD.

 • Prilikom podnošenja prijave i potpisivanja Ugovora – $100,00 u dinarskoj protivrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.
 • Prilikom prijema dokumentacije i odobravanja aplikacije Naručioca usluga od strane Sponzorske agencije iz Australije: $210,00 u dinarskoj protivrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.;
 • Prilikom potpisivanja ponude za posao $3.780,00 u dinarskoj protivrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.

Cene su izražene u američkim dolarima, sve uplate se vrše na račun American Adventure agencije, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Krajnji rok za sve uplate koje se obavljaju je 5 radnih dana nakon potpisivanja radne ponude. Plaćanje mora biti u potpunosti izvršeno pre nego što sponzorska agencija napravi Training plan ili aplicira dokumentaciju za učesnikovo dobijanje vize. 

U cenu programa NE ulaze sledeći troškovi:

 • Avionske karte
 • Troškovi English testa
 • Troškovi medicinskog pregleda
 • Zdravstveno osiguranje koje se plaća iz Australije
 • Troškovi života kandidata Australiji
 • Troškovi transporta od aerodroma do smeštaja, kao i putne takse ukoliko ih bude

 

Pred Vama je 1-1,5 godine rada u Australiji i jedna od stavki u koju morate biti upućeni jeste poreski sistem Australije.

Australija ima jedan od najviših poreza koji pre svega zavisi od toga da li ste rezidenti ili ne mesta u kom radite.

Poreska godina u Australiji traje od 01.07.  tekuće godine do 30.06. sledeće godine. Svi zaposleni u Australiji, uključujući i privremeno zaposlena lica (koji poseduju vizu podklase 407) su u obavezi da plaćaju porez ali takođe i po završetku poreske godine imaju mogućnost povraćaja poreza. Zahtev za povraćaj poreza je obavezno podneti do 31.10. Zaposlena lica po otvaranju računa u banci i zaposlenju dobijaju „tax file number“  koji se dostavlja poslodavcu. Plaćanje poreza vrši poslodavac direktno pre isplaćivanja Vaše plate. Porez koji ste u obavezi da plaćate zavisi od Vaše plate. Za nerezidente, ukoliko je Vaša plata na mesečnom nivou do $80000 AUD porez će iznositi 32,5 centa po dolaru. Plata u Australiji se u većini slučajeva isplaćuje nedeljno ili dva puta mesečno.

Ukoliko je Vaša plata u Australiji između $37000-87000 AUD porez na platu na $37000 iznosiće $3572 plus 32,5 centi na svaki dolar preko ovog iznosa.

Bitno je napomenuti da ukoliko kupite nešto od tehnike i materijala što Vam je potrebno za posao treba samo da sačuvate račun i imaćete pravo povraćaja poreza na kraju poreske godine.

Po završetku Vašeg radnog odnosa u Australiji imate pravo na povraćaj poreza. Svaki povraćaj poreza zavisi od visine Vaše plate. Za prosečnu platu u Australiji koja iznosi $78832 AUD godišnje, mesečni povraćaj poreza iznosi oko $2600 AUD po podacima taxback.com.

10 razloga zbog kojih vredi živeti u Australiji

 1. Standard i kvalitet života
  Australija može da ponudi visok kvalitet života i životnog standarda zahvaljujući kombinaciji njene relativno stabilne ekonomije, klime i načina života.
 2. Ekonomija
  Dok su druge zemlje pale u globalnu recesiju, Australija je ostvarila snažan ekonomski rast, nizak dug i trostruki A kreditni rejting.
  Za razliku od većine evropskih zemalja, Australija je do sada u velikoj meri izbegla da potone u duboku recesiju. Australija je trinaesta ekonomija po veličini u svetu, ima visok BDP po glavi stanovnika, nisku stopu siromaštva, relativno nisku stopu nezaposlenosti a bogata je prirodnim resursima. To znači da postoji veća raznovrsnost zapošljavanja i poslovne mogućnosti nego u mnogim evropskim zemljama, posebno u industriji usluga, finansija i IT-a.
  Vlast se trudi da privuče pažnju kvalifikovanim stručnjacima i radnicima iz celog sveta a ovo je dovelo do dramatičnog povećanja kvaliteta usluga i proizvoda koji dolaze iz Australije.
 3. Zdravstveni sistem
  Australijanci uživaju treći najviši životni vek u svetu. Australijski zdravstveni sistem je svetski poznat po svojoj efektivnosti i efikasnosti.
  U međunarodnom komparativnom istraživanju zdravstvenih sistema u šest zemalja (Australija, Kanada, Nemačka, Novi Zeland, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) utvrđeno je da se Australija rangira na najvišem nivou.
 4. Klima
  Klima Australije varira zbog geografske veličine, ali generalno preovladava umerena i topla klima tokom cele godine naročito u primorskim gradovima.
  Ova relativno benigna klima doprinela je da ljudi u ovoj zemlji provode dosta vremena napolju.
 5. Multikulturalnost
  Australija ima izuzetno multikulturalno stanovništvo. Nedavna istorija Australije je istorija masovne emigracije, iz svih delova sveta. Danas 1 od 4 Australijanaca je rođen u inostranstvu i taj odnos i dalje raste.
  To znači da se u Australiji nikada nećete izdvajati kao stranac. Ako ste pametni, pozitivni, imate dobar nivo poznavanja engleskog jezika i pravi stav, Vi ćete naći mnogo mogućnosti za posao, verovatno više nego u svojoj zemlji. Nije ni čudo što se Australija često naziva “obećana zemlja”.
  Australijanci su gostoljubivi i otvoreni za strance koji se ovde naseljavaju. U Australiji ćete naći toleranciju, kosmopolitsku atmosferu većih gradova i kulturni uticaj iz celog sveta.
 6. Najsrećnija nacija na svetu
  Australija je bila tri godine za redom (2011., 2012. i 2013.) izabrana za najsrećniju naciju na svetu među razvijenim zemljama, od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sa sedištem u Parizu.
  U istraživanju OECD-a rangirano je više od 30 zemalja, sa kriterijumima kao što su nivo dohotka građana, zdravlje, bezbednost i životni standard.
 7. Englesko govorno područje
  Ne možemo da osporimo činjenicu da mnogo ljudi i imigranata iz svih krajeva sveta, bira Australiju kao zemlju za život baš zbog činjenice da je ona englesko govorno područje. S’ obzirom na to da je engleski jezik najćešće korišćeni jezik u celom svetu, ljudima je lakše da se integrišu u zemlji gde se i zvanično govori ovaj jezik.
 8. Prijateljska zemlja
  Anholt Brend Indeks, koji rangira zemlje na osnovu kulture, turizma i ljudi, redovno rangira Australiju na vrhu liste najprijateljskijih zemalja u svetu.
  Cifra od skoro 6 miliona turista godišnje pokazuje nam da Australijanci rade pravu stvar da ljude vrate nazad u ovu zemlju u što većem broju.
 9. Niska stopa kriminala
  Australija je jedna od najbezbednijih zemalja u svetu i ima jednu od najnižih stopa kriminala.
 10. Način života
  Mnogi stranci smatraju način života kao glavni razlog za odlazak u Australiju. Zbog sunčane i tople klime, kao i velikog broja prelepih plaža i drugih zelenih površina, Australija nudi opušten način života. Postoji beskrajno mnogo načina na koje možete provesti svoje vreme u Australiji, uključujući plivanje, roštilj ili piknik na plaži, planinarenje, ronjenje, pecanje ili jednostavno uživanje pod suncem. Sa svojim dugim, peščanim i čistim plažama koje su među najboljima u svetu, Australija je takođe raj za surfere. (izvor http://budikengur.com/)

Ugostiteljstvo u Australiji

Na australijskom Nacionalnom forumu turizma i transporta zvanično je objavljen povratak kulinarskih šefova na listu deficitarnih zanimanja u Australiji. Ovoj zemlji su hitno potrebni školovani kuvari kako bi pomogli da turisti steknu pozitivno iskustvo o Australiji. U sferama turizma i transporta deficitarna su brojna zanimanja, ali najurgentnija je potražnja za kuvarima. Tokom 2011. i 2012. godine, 2.160 šefova i kuvara dobilo je radne vize ali, kako se navodi, „mnogi turistički i ugostiteljski biznisi i dalje imaju problema sa pronalaženjem adekvatnog osoblja“. Turizam je veoma takmičarska industrija i Australiji su, pored dobre infrastrukture i zanimjive kulturne ponude, potrebni i iskusni ljudi koji će na svim nivoima uspeti da izađu u susret zahtevima gostiju. Nama su za Australia Training program za sada potrebni ljudi koji će otići na određeno vreme (12-18 meseci) kako bi se usavršavali u svojoj oblasti i kako bi bili u stanju da pronađu što bolji posao u struci kada se vrate u matičnu zemlju. Plata koju učesnici programa mogu da očekuju na godišnjem nivou je između $42.000 – $50.000 AUD.

Cena života u Australiji

 • stanarina: $400-1800 mesečno (manji stan za dve osobe)
 • struja: $250 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • voda: $120 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • telefon/mobilni: $20-60 mesečno u zavisnosti od paketa
 • Internet: $50-120 mesečno u zavisnosti od operatera i protoka
 • hrana: između $50-100 nedeljno po osobi (zavisi od toga koliko jedete)
 • gorivo: oko $1.3 po litri
 • kafa: $3,5-4
 • popravka zuba kreće se oko :$150-350
 • frizer standardno šišanje: $80 , manikir $60
 • dva glavna supermarketa su Woolworths i Coles, međutim dobre cene ima i evropski supermarket Aldi
 • prosečna potrošačka korpa porodice iznosi $150-200 samo za hranu nedeljno
 • glavno jelo u restoranima uglavnom se kreće oko $35
 • za stan je potrebno uvek izdvojiti kaparu u visini jedne mesečne stanarine
 • računi se uglavnom plaćaju tako što ih vežete za bankovni račun. U tom slučaju se automatski plaćaju određenog datuma u mesecu a servis Vas uglavnom obavesti pre nego što skine novac sa računa
 • dostava stvari kada se selite košta oko $50-90 po turi
 • cena vožnje u gradskim autobusima ili metroom zavisi uvek od kilometraže. Prevoz funkcioniše tako što se kupi MZKI kartica koja se na određenim mestima puni novcem i čekira se na aparatu sa „touch on“ kada uđete i „touch off“ kada izađete iz autobusa, i naspram toga Vam se sa kartice skida određeni iznos novca. Radnim danima maksimalna suma koja može da se potroši sa kartice je $12. Postoji mogućnost i da se uzme mesečna kartica za određenu zonu i u tom slučaju možete da se vozite koliko hoćete.
 • u proseku život u Australiji je za 10% skuplji nego u SAD.

BANKARSKI SISTEM AUSTRALIJE

Jedna od najbitnijih stvari kada planirate preseljenje čak i u drugi grad, a kamoli državu, jeste bankovni račun. U modernom društvu poslovanje bez bankovnog računa je nemoguće, na osnovu njega primate platu, ostvarujete penziono i zdravstveno osiguranje, plaćate sve transakcije i račune, podižete kredite i još mnogo toga.

Stvar o kojoj morate da razmišljate pre Vašeg odlaska u Australiju jeste odabir odgovarajuće banke i otvaranje računa u istoj.

Neke banke u Australiji omogućavaju prebacivanje novčanih sredstava i pre Vašeg odlaska u Australiju. Prva banka Australije čije usluge koristi većina državljana jeste „WESTPAC“. Ova banka ima širok spektar usluga i povoljnosti koje pruža kako rezidentima tako i licima na privremenom radu i boravku u Australiji. Westpac je banka koja ima predstavništva širom sveta i ima službu podrške koja je aktivna 24/07. Pored redovnih bankarskih usluga, pruža dosta informacija i pogodnosti osobama koje prvi put dolaze u Australiju. Najpogodnije kod ove banke jeste što Vam omogućava otvaranje tekućeg računa čak i do 12 meseci pre Vašeg dolaska u Australiju kao i mogućnost prebacivanja novčanih sredstava.

Internet sajt Westpac banke je https://www.westpac.com.au/ ukoliko Vam treba dodatnih informacija.

MOBILNI OPERATERI U AUSTRALIJI

Australija je jedna od prvih zemalja koja je u aktivnu upotrebu uvela mobilne telefone i generalno je među prvim državama u svetu po pitanju implementiranja nove tehnike i tehnologije. Kada kupujete novi telefon uvek posvetite pažnju svakom detalju, ceni, veličini, marki, memoriji, dodatnim pogodnostima i tako dalje. Isti je slučaj i sa brojem telefona, kolika je jačina signala po teritorijama, kakva je sama usluga. Provajderi mobilne telefonije su verovatno najstručnija lica koja mogu da Vam pruže informacije takvog tipa i daju pogodan savet. Takav je slučaj i u Australiji. U Australiji je izuzetno mali procenat stanovništva koji kupuje telefone koji nisu vezani za nekog mobilnog operatera.

Vodeći mobilni provajderi Australije su:

TELSTRA. Telstra je vodeći mobilni provajder Australije za pribavljanje mobilnih telefona sa mogućnošću otplate na nekoliko rata sa raznim pogodnostima. Takođe imaju široku mrežu prodavnica u kojima možete kupiti adekvatnu opremu za svoje mobilne telefone. Pored usluga mobilne telefonije pružaju usluge i kućnog Interneta i fiksne telefonije, u zavisnosti za koji paket se odlučite. Najveći procenat stanovništva koristi usluge ovog provajdera jer pruža najbolje uslove plaćanja moblinih telefona, možete biti i pripejd i postpejd korisnik, i većina teritorije Australije je pokrivena signalom.

OPTUS. Optus je drugi po veličini mobilni provajder ali je svakako daleko manji od Telstre. Obim poslovanja Optusa se svodi na 30-tak privatnih projekata i 8 poslovnih projekata koji obuhvataju određeni broj stanovništva. Najveća razlika između Telstre i Optusa jeste u veličini teritorije koju signal pokriva, a u tom slučaju je Telstra definitivno bolji provajder.

VODAFONE. Vodafone je još manji mobilni provajder od Optusa, sveden na svega 38 privatnih projekata u Australiji. Najveća mana kod ovog provajdera jeste što signalom pokriva samo velike metropole i veće gradove u okruzima.

VIRGIN MOBILE. Virgin mobile je definitivno najmanji provajder u Australiji koji je praktično deo Optusa jer koristi njegovu mrežu.

Kod svih navedenih provajdera možete sklopiti Ugovor o paketu koji Vam najviše odgovara. Najbitnije je da naglasite prilikom odabira paketa šta Vam zaista treba i naglasite da želite da znate konačnu cenu sa uključenim porezima da ne bi došlo do zabune.

Savetujemo da, kada se tek doselite u Australiju, uzmete paket koji se unapred plaća i omogućava Vam određeni broj minuta, poruka, rominga za taj novac, jer su kamate za prekoračenje na ostalim paketima u Australiji dosta velike.

Bitno je napomenuti da većina dodatne opreme koju možda imate od prethodnih mobilnih telefona ne odgovara mobilnim telefonima koje uzimate u Australiji jer imaju drugačiju tehnologiju od nas. Upravo iz tog razloga nema svrhe nositi dodatnu mobilnu opremu koju verovatno nećete moći da koristite.

New South Whales / Sydney

NOVI JUŽNI VELS

je najstarija naseljena država Australije koja je prvobitno nastala kao kolonija na obalama luke Port Džekson na teritoriji današnjeg Sidneja. Sidnej je danas glavni i najveći grad ove države i predstavlja grad sa etničkim zajednicama iz više od 100 zemalja. Populacija Novog Južnog Velsa iznosi 7,29 miliona stanovnika što predstavlja trećinu ukupnog stanovništva Australije.

Prvi ljudi koji su naselili ovu državu bili su Aboridžini, originalni domoroci Australije. 1770. godine kapetan Džejms Kuk, pod komandom Britanske Kraljevske Mornarice, plovio je istočnom obalom Australije i isplovio je u zalivu danas poznatom kao Južni Sidnej. Kuk je proglasio ovu teritoriju za koloniju Velike Britanije i nazvao je Novi Južni Vels. Kolonija je postala država 1901. godine nakon što je Australija zvanično proglašena za državu.

Danas Južni Vels predstavlja jedno od najvećih imigracionih središta Australije. Ovo je najnaseljenija država Australije i ekonomski centar, i kao takva nudi brojne mogućnosti za zapošljavanje inostranih građana.

Država je poznata pod nazivom „Premier State“ a stanovnici su poznati pod nazivom „bubašvabe“.

SIDNEJ:

Sidnej je glavni grad države Novog Južnog Velsa i sa 4,6 miliona stanovnika predstavlja najveći grad po broju stanovnika u Australiji. Nalazi se na centralnoj obali države između Blue Mountains na zapadu i Tasmanskog mora na istoku. Grad se nalazi na brojnim zalivima i rekama. Sidnej ima oko 480000 turista i posetilaca na dnevnom nivou. Grad pre svega nudi dobru zabavu i privlači praktično svaki veliki muzički, dramski i kulturni događaj. Zbog svog mesta u privredi i obrazovanju države, Sidnej predstavlja jedan od prvih odabira imigranata kada se radi o usavršavanju na polju obrazovanja ili zaposlenju. Sidnej predstavlja jedan od najskupljih gradova za život u svetu, ali zato nudi mnogo mogućnosti i odličnu zaradu.

Najznačajnije znamenitosti Sidneja su kuća opere, harbour bridge, akvarijum, zgrada kraljice Viktorije itd.

Po pitanju poslova, najveći procenat poslodavaca nudi poslove vezane za stručne, naučne i tehničke usluge iz oblasti obrazovanja, trgovine, turizma i ugostiteljstva. Industrija koja zapošljava najveći broj radnika u Sidneju je obrazovanje, a iza nje odmah ide turizam.

Interesantne činjenice

 • Sidnej je prvobitno bio nazvan “Albion”, ali njegov osnivač, Artur Filip, promenio je ime u Sidnej u znak priznanja napora britanskog lorda Tomasa Tovnshend Sidneja za osnivanje ove kolonije.
 • Sidnej je bio prva britanska kolonija u Australiji koja je postavljena 1788. godine.
 • Ovaj grad se svake godine rangira među prvih 10 najboljih gradova za život u svetu.
 • Sa oko 4,6 miliona stanovnika, u Sidneju i njegovoj okolini živi oko 20% ukupnog stanovništva Australije.
 • Svetski poznata novogodišnja proslava je praćena od strane 1,5 miliona ljudi u Sidneju i više od milijarde ljudi putem televizije širom sveta. U novogodišnoj noći troši se oko 4,500 kilograma vatrometa.
 • Možda najpoznatija atrakcija Sidneja, Sidnejska opera, završena je 1973. godine i za njenu izgradnju je bilo potrebno punih 14 godina i 10 hiljada građevinskih radnika, sa konačnim ukupnim troškovima u iznosu od 102 miliona dolara – 14 puta više od prvobitne procenjene cene.
 • Sidnej ima najdublju prirodnu luku na svetu sa 504,00 megalitara vode.

Victoria / Melbourne

VIKTORIJA

se nalazi u jugoistočnom delu Australije i najmanja je od svih ostalih država ali je veoma urbanizovana i sa svojih 5 miliona stanovnika predstavlja jedan od najgušće naseljenih regiona Australije.  Po broju stanovnika predstavlja drugu državu Australije odmah iza Novog Južnog Velsa. Glavni grad države je Melburn. Često ga nazivamo i glavnim gradom kulture Australije jer predstavlja centar australijske kinematografije, umetnosti, plesa i muzike.

Pre dolaska Evropljana, Viktorija je bila naseljena aboridžinima u najvećem broju kolektivno poznatim kao Koori. Od kada je Velika Britanija proglasila skoro celu istočnu Australiju njenom kolonijom, Viktorija je bila uključena u širu koloniju Novog Južnog Velsa.

Svoju samoupravu je postigla 1855. godine. Nakon otkrića zlata u današnjem gradu Balart, zvanično počinje Viktorijanska zlatna groznica koja je izazvala povećanje populacije i samog bogatstva države. Melburn je zahvaljujući tome postao finansijski centar Australije i Novog Zelanda kao i glavni grad između 1901. i 1927. godine, dok je Kanbera još bila u izgradnji.

MELBURN

je glavni grad države Viktorija i predstavlja drugi grad po veličini i broju stanovnika u Australiji, odmah iza Sidneja. Ovaj grad je vodeći finansijski centar u Australiji i azijsko-pacifičkom regionu, a već treću godinu za redom je proglašavan za najživlji grad na svetu. Melburn se izuzetno visoko kotira u oblastima obrazovanja, zabave, zdravstva, istraživanja i razvoja, turizma i sporta. Smatra se glavnim gradom kulture u Australiji. On je dom australijske kinematografije, umetnosti, plesa, fudbala i sporta. Jedan od najprestižnijih sportskih događaja, grand slam Australian Open u tenisu, se održava upravo u Melburnu.

Najveće znamenitosti grada su: Federation square, Queen Victoria Market, akvarijum, zoološki vrt, Eureca Skydeck 88 itd.

Melburn je jedan od najvećih industrijskih gradova Australije. Oko 300000 ljudi je zaposleno u proizvodnom sektoru koji uključuje proizvodnju automobila, hemikalija, hrane itd. Od ostalih privrednih grana koje su takođe srž ekonomije Australije izdvajamo finansije, IT industriju i turizam. Sektor gde uvek ima manjak radnika je zdravstvo tako da su svi medicinski stručnjaci iz inostranstva dobrodošli u ovaj grad.

Interesantne činjenice

 • Pre nego što je Melburn postao poznat po ovom imenu, zvao se Batmania, Bearbras, Bearport, Bearhip i Bearburi.
 • Melburn je zvanično najveća prestonica lisica u svetu sa između 6 i 23 lisice po kvadratnom kilometru u gradskom području.
 • Melburn je jedini grad na svetu koji ima pet sportskih objekata po međunarodnim standardima (uključujući tri sa krovovima na uvlačenje). To su: Melbourne Cricket Ground, stadion Docklands, Rod Laver Arena, Hisense Arena i Olimpijski park u parku Melburna.
 • Prvi svetski igrani film, priča o Ned Keli Gang-u je snimljen i napravljen u Melburnu 1906. godine.
 • Luna park u Sent Kildi je najstariji zabavni park u svetu pod privatnom upravom.
 • Poznati tramvajski sistem u Melburnu je najveći van Evrope i četvrti po veličini u svetu. On se proteže na 244 kilometara (152 milja) i ima 450 tramvaja.
 • Melburn je dom za osam od deset najvećih investitora u istraživanju i razvoju u Australiji.
 • Prve Olimpijske igre čiji je domaćin bila Australija, održane su u Melburnu 1956. godine.
 • Najveći vitražni plafon sveta nalazi se u Melburnu, u Nacionalnoj galeriji Viktorije.
 • Melburn ima najveći broj kafića i restorana po glavi stanovnika u svetu.
 • Ovaj grad je jedini grad koji ima više Grka van Grčke i Italijana van Italije.

Queensland / Brisbane

KVINSLEND

je druga država po veličini u Australiji. Kada se poredi sa ostalim državama može se navesti za primer da je po površini 5 puta veća od Japana. Populacija iznosi 4,5 miliona ljudi a glavni grad je Brizbejn. Više od polovine ljudi živi van gradskog područja Brizbejna što predstavlja drugačiju situaciju u odnosu na ostale države u kojima većina populacije živi u velikim gradskim centrima. Ova država ima 5 od ukupno 11 prirodnih baštenskih područja Australije. Tu spadaju nacionalni parkovi Scenik Rim, ostrvo Frase, fosilna polja Riversleigh, Wet Tropics i jedno od 7 svetskih čuda – Veliki koralni greben. Kao zemlja koja ima najniži porez u Australiji, sa novim tehnologijama i uslugama i dovoljnim prostorom za razvoj, Kvinslend je svakako poželjna destinacija za mnogo novih biznisa svake godine.

Kvinslend su naseljavali Aboridžini još pre 65000 godina. Prvi Evropljani koji su posetili ove prostore bili su holandski istraživači Vilem Jenz i Jan Karstens. Prvi osvajač Kvinslenda je Džejms Kuk koji je došao na ovu teritoriju još davne 1970. godine. Nakon toga, postaje deo Novog Južnog Velsa i kolonije Velike Britanije istovremeno. Kvinslend se 1851. zvanično odvojio od Novog Južnog Velsa.

Sa ekonomskog aspekta, Kvinslend predstavlja jedan od najvećih centara turizma Australije upravo zbog velike količine prirodne baštine koju poseduje.

BRIZBEJN

je glavni grad i najmnogoljudniji grad države Kvinslend. Ima 2,2 miliona stanovnika. Nazvan je po reci Brizbejn na kojoj se nalazi a koja je dobila ime po škotskom guverneru Novog Južnog Velsa ser Tomasu Brizbejnu.

Brizbejn se brzo razvija kao raznovrsni i energetski globalni grad sa privredom vrednom 114 milijardi dolara. Deo je australijskog najbrže rastućeg metropolitanskog regiona Jugoistočni Kvinslend, sa stanovništvom za koje se očekuje da se udvostruči na skoro 4 miliona do 2056. godine.

Najveće znamenitosti grada su Queensland Cultural Centre, South Bank Parklands, Brisbane Powerhouse, Alma Park…

Ključna zanimanja koja postaju veoma tražena u Brizbejnu su u vezi građevinske industrije, obrazovanja, finansija, zdravstva, rudarstva, transporta itd. U ovim industrijama radi više od polovine stanovništva ovog okruga. Pored toga su, i dalje u ovom delu, sva ova zanimanja deficitarna i predstavljaju priliku za imigraciju.

Poslovne usluge čine više od jedne četvrtine od ukupne privrede Brizbejna. Taj sektor je najveći po broju zaposlenih u ovom gradu.

Interesantne činjenice

 • Grad Brizbejn je više poznat kao “Bris- Vegas” zbog svog kosmopolitskog načina života. Domaći naziv Brizbejna je “Mian – Ðin” što znači “mesto u obliku šiljka”.
 • Brizbejn je novi svetski grad Australije sa ekonomijom vrednom 135 milijardi dolara.
 • 2003. godine centar Brizbejna je bio priznat kao najbolji svetski centar od strane International Downtown Association (IDA), pobedjujući neke od najglamuroznijih gradova na svetu.
 • Brizbejn je treći najveći glavni grad po geografskoj površini na svetu. Zauzima oko 1,140 kvadratnih kilometara.
 • Ovaj grad se na početku zvao Edenglassie. Ime je promenjeno 1834. godine po škotskom guverneru Novog Južnog Velsa od 1821. do 1825., ser Tomasu Brizbejnu.
 • Tokom drugog svetskog rata mnogo američkih snaga su bile stacionirane u Brizbejnu, a kampus Univerziteta Kvinslend bio je pretvoren u kasarnu poslednje tri godine rata.
 • Brizbejn se smatra jednim od 10 najboljih gradova budućnosti prema Londonskom Fajnenšel tajms FDI magazinu.

West Australia / Perth

ZAPADNA AUSTRALIJA

je država koja zauzima trećinu zapadne Australije i ujedno predstavlja državu sa najvećom površinom. Takođe je najređe naseljena država Australije sa samo 2,5 miliona stanovnika. Skoro 92% stanovništva u ovoj državi živi u jugozapadnom delu. Glavni i najveći grad Zapadne Australije je Pert.

Istorija ove države, obogaćena aboridžinskom, datira 40000 godina u prošlost. Prvi Evropljanin koji je otkrio oblast Perta bio je holandski moreplovac Vilem de Vlamingh koji je plovio duž obale još 1697. godine i nazvao je reka labuda po velikim jatima crnih labudova u toj oblasti. Evropsko naseljavanje ovog područja počelo je 1826. godine kada je južna luka Albany postavljena za vojnu ispostavu. Sedište kolonije je premešteno u Pert.

Prvi veliki talas naseljavanja u ovoj državi dogodio se 1890. godine sa otkrićem zlata u centralnoj i južnoj unutrašnjosti države. Za vreme zlatne groznice došlo je do velikog priliva stanovništva iz celog sveta u ovaj region.

Zapadna Australija je međunarodno poznata kao visoko kvalitetni dobavljač poljoprivrednih proizvoda sa izvozom većim od 80%. Najviše se izvozi pšenica, uljana repica, ječam, vuna i jagnjetina. U uslužnoj delatnosti, s druge strane, je zaposleno preko 80% stanovništva ove države. Veći deo ovih poslova spada u deficitarna zanimanja Australije. Zapadna Australija je takođe dom najveće morske industrije u Australiji.

PERT

je glavni grad ove države. Sa skoro 2 miliona stanovnika predstavlja četvrti grad po veličini u Australiji. Grad se nalazi između Darlingove padine i Indijskog okeana, duž obale reke Svan na samo 12 kilometara od okeana. Reka je dobila naziv po čuvenim crnim labudovima koji se često mogu videti na njenoj obali. Grad je, 1856. godine, prvobitno osnovao Džejms Stirling kao administrativni centar kolonije Svan River. Masovno je naseljen krajem XIX veka kada je proglašena zlatna groznica u ovom području.

Pert danas predstavlja grad koji se izuzetno visoko kotira u svetu prvenstveno po kombinaciji urbane sofisticiranosti i međunarodnog ukusa, i neretko je upravo ovaj grad prva destinacija turista i imigranata u Australiji. Stanovništvo u Pertu ima skoro duplo veći rast od nacionalnog proseka i zvanično je grad sa najnižom stopom nezaposlenosti u Australiji.

Najveće znamenitosti grada su:  The Perth Mint, Swan Valley, Swan River, The Aquarium, Perth Bell Tower…

Većina ljudi sa nižim nivoom obrazovanja radi prevashodno u rudarskoj industriji. Ovo se svakako ne poistovećuje sa zlatnom groznicom, ali činjenica jeste da je ovo podneblje bogato rudom čijom eksploracijom stanovništvo može da zaradi. Pored rudarstva, industrije koje zapošljavaju veliki broj radnika u Pertu su: finansije i osiguranje, stručne, naučne i tehničke usluge, ugostiteljstvo, obrazovanje i maloprodaja.

Interesantne činjenice

 • Pert je najizolovaniji glavni grad na svetu. Udaljen je preko 2,000 kilometara od najbližeg većeg grada.
 • Poznat je kao najsunčaniji grad na svetu sa prosečno osam sati sunca dnevno tokom cele godine.
 • Pert je postao poznat i kao grad svetlosti. Kada je astronaut Džon Glen kružio orbitom 1962. godine, mogao je da vidi Pert jer su svi stanovnici uključili svoja svetla u domovima.
 • Zahvaljujući rudarskoj industriji, Pert ima najveći broj self-made milionera po glavi stanovnika, više nego bilo koji drugi grad na svetu.
 • Kovnica u Pert-u je najstarija kovnica u svetu koja još uvek radi u svojim originalnim prostorijama.
 • Pert je jedini grad na svetu gde avioni mogu da sleću u poslovnom delu grada.
 • Kings Park u Pertu je najveći unutrašnji gradski park u svetu, veći i od njujorškog Central parka.
 • Putovanje autobusima oko Perta je besplatno ukoliko se nalazite u besplatnoj tranzitnoj zoni ili koristite besplatne CAT autobuse.

South Australia / Adelaide

JUŽNA AUSTRALIJA

je četvrta država po veličini u Australiji sa 1,64 miliona stanovnika. Najveći procenat stanovnika živi u glavnom gradu Adelaidu. Južna Australija je poznata i kao država vina. Zemljište i klima ovog dela Australije stvara idealne uslove za gajenje vinove loze tako da ovo predstavlja raj za ljubitelje vina. Država je istovremeno dom mnogih kultura, preko 300000 stanovnika ovog dela Australije nije rođeno u Australiji.

Pre više od 40000 godina, Aboridžini su naselili ove prostore, i iako je dosta vremena prošlo od tada, ovo je država koja je sačuvala najveći deo aboridžinske kulture i tradicije. Teritorija koja danas predstavlja ovu državu ostala je britanska kolonija 1788. godine kao deo kolonije Novog Južnog Velsa. Pored toga što je kolonija zauzimala dve trećine kontinenta Australije, najviše je bila naseljavana njena istočna obala, što je slučaj i danas. Prošlo je samo 40 godina od ozbiljnijeg naseljavanja ove teritorije u modernom vremenu. Prvi žitelji južne Australije naselili su Kangaroo Island u julu 1836. godine.

Glavna industrija u Južnoj Australiji jeste prerađivačka. Glavni proizvodi su poljoprivredni/hortikulturni proizvodi uključujući i vino.

ADELAID

je glavni grad Južne Australije i predstavlja jedan civilizovan i miran grad sa oko 1,2 miliona stanovnika. Grad je podeljen na dva dela koje razdvaja reka Torens, Adelaid i Severni Adelaid. Grad je okružen predivnim zelenilom, planinama i plažama što pravi fantastičan pejzaž. Najpoznatiji je po izuzetnom vinu koje je svetski poznato. Adelaid je grad na koji je kultura Aboridžina ostavila najjači uticaj tako da je ovo mesto gde možete najviše saznati o najstarijoj civilizaciji Australije. Adelaid je okružen parkovima, istorijskim zgradama, širokim ulicama, raznolikim kafićima i kao takav, miran gradić, predstavlja totalnu suprotnost od Sidneja na primer. Postoji jedna izreka među stanovništvom a to je da je sa bilo koje tačke u gradu, do druge tačke, moguće stići za celih dvadeset minuta.

Najveće znamenitosti grada su: Adelaide Botanic Garden, National Wine Centre of Australia, Adelaide Oval, Victoria Square, South Australian Museum i tako dalje.

Adelaid ima najnižu prosečnu platu i najveću stopu nezaposlenosti od svih najvećih pet gradova u Australiji. Kada govorimo o nezaposlenosti, naglasili bismo da je u septembru 2014. godine ona iznosila 6,7%. Najtraženiji poslovi u gradu su u vezi obrazovanja i zdravstva. Ove industrije su trenutno u usponu i predstavljaju mogućnost zapošljavanja i imigracionog stanovništva. Ono što je prednost u odnosu na ostale gradove Australije jeste što je ovde život među najjeftinijima. Druge industrije koje uživaju veoma važnu ulogu u ekonomiji grada su bio-nauke, inžinjering, IKT industrija, medicinsko istraživanje, turizam i industrija vina.

Interesantne činjenice

 • Adelaid je osnovan kao kolonija za slobodne žitelje i jedini je glavni grad koji je bio naseljen slobodnim doseljenicima od svog osnivanja.
 • On je dom najvećeg broja prikaza aboridžinske kulture i artefakta. Oni su izloženi u muzeju Južne Australije, kao i na Tandaniji – nacionalnim institutom za aboridžinsku kulturu.
 • Adelaid je poznat po tome što je veoma pristupačan grad. Ovaj grad je poznat i kao dvadesetominutni grad jer je poznato da može da se stigne do bilo koje tačke u gradu upravo za 20 minuta.
 • Ovaj grad je prvi u Australiji koji je ukinuo seksualnu i rasnu diskriminaciju, smrtnu kaznu, prvi je priznao imovinska prava Aboridžina i prvi je dao ženama pravo glas.
 • Egzotična botanička bašta u Adelaidu ima najveće i najstarije staklenike na južnoj hemisferi. Ovi staklenici su poznata atrakcija za turiste.

Australian Capital Territory / Canberra

AUSTRALIJSKA PRESTONIČKA TERITORIJA

ima oko 380000 stanovnika koji su većinom stacionirani u glavnom gradu Australije, Kanberi. Teritorija se prostire na 88 kilometara od severa do juga i samo 30 kilometara od zapada do istoka.

Pre dolaska Evropljana 1820. godine ovu teritoriju su naseljavala tri aboridžinska plemena: Ngunval, Valgalu i Ngarigo. 1901. godine doneta je odluka da se razvije nacionalna prestonička teritorija. Ovaj potez je bio direktan rezultat federacije kolonija u Australiji.

Lokacija Australijske Prestoničke teritorije zapravo predstavlja kompromis između dva velika rivala, Sidneja i Melburna. Kanbera je izgrađena i postavljena za prestonicu Australije upravo zbog nemogućnosti dogovora između ova dva grada. To objašnjava razlog zbog čega se Kanbera nalazi tačno između njih.

Zvanično, ova teritorija je dobila status autonomnog regiona – federalne prestoničke teritorije 1910. godine. Inače, parlament se preselio u Kanberu tek 1927. godine a do tada se nalazio u Melburnu.

Nacionalna vlada i državne institucije ostaju glavni sektor ove teritorije, ali se zaposlenost u privatnom sektoru značajno proširila u poslednjih par godina i obuhvata proizvodnju sofisticirane naučne i komunikacione opreme, kao i kompjuterskog softvera.

KANBERA

je glavni grad Australije i sa populacijom od 380000 stanovnika to je najveći grad unutrašnjosti i osmi grad po veličini u Australiji. Izabrana je za glavni grad 1908. godine kao kompromis između dva velika rivala, Melburna i Sidneja. Neobično je to što je Kanbera podignuta kao potpuno isplaniran grad. Kanbera je stekla politički značaj tokom drugog svetskog rata i administrativnu važnost od kasne 1940. godine ali njen fizički razvoj nije mnogo napredovao do sredine dvadesetog veka. Nacionalna komisija za razvoj kapitala inicirala je od 1958. godine da se počne značajnije ulagati u infrastrukturu Kanbere što je rezultiralo porastom broja stanovnika, elegantnih objekata, predivnih parkova i širokih bulevara. Danas je Kanbera moderan grad sa kosmopolitskim duhom. Nudi sve gradske usluge: odlične zdravstvene ustanove, najbolje puteve, odličan javni prevoz i beskrajne biciklističke staze.

Najveće znamenitosti grada su: National Museum of Australia, Parlament House, Australian War Memorial, Lake Burley Griffin itd.

Kanbera je grad koji je pun javnih ustanova i službi. Zahvaljujući tome, predstavlja jedan od gradova sa najnižom stopom nezaposlenosti i u poređenju sa ostalim gradovima ima jednu od najvećih prosečnih zarada po stanovniku. Glavna industrija u gradu je javna uprava i bezbednost, koja čini skoro 30% ukupnog teritorijalnog bruto proizvoda i koja zapošljava oko 33% ukupne radne snage grada. U maju 2012. godine stopa nezaposlenosti je iznosila 3,4%. Bruto prosečna nedeljna plata u Kanberi je 1702 AUD a nacionalna je 1485 AUD.

Interesantne činjenice

 • Zemljište za Australijsku Prestoničku Teritoriju (prvobitno poznata kao savezna teritorija Australije) je bilo kupljeno od države Novog Južnog Velsa.
 • Kanbera je postala glavni grad Australije na osnovu rivalstva dva najveća grada, Sidneja i Melburna. Nakon ujedinjenja Australije 1901. godine odlučeno je da se glavni grad ove zemlje nalazi između ova dva grada. Izabrana lokacija bila je 248 kilometara od Sidneja i 483 kilometara od Melburna.
 • Nijedna zgrada u centru grada ne sme da ima više od 13 spratova zbog strogog plana grada (samo 3 zgrade na periferiji grada prelaze ovu granicu).
 • Kanbera je reč koja na aboridžinskom jezku znači mesto okupljanja, mada niko ne može sa sigurnošću da potvrdi ovu teoriju.
 • Procenjeno je da stanovnici Kanbere, više od svih ostalih stanovnika gradova u Australiji, posećuju umetničke galerije, koncerte, pozorišta, bioskope i druge umetničke događaje.
 • Kanbera je glavni centar diplomatske aktivnosti u Australiji. Više od 40 naroda uspostavili su stalne diplomatske misije u kojima radi više od 1.200 radnika. Korpus dopisnika vesti nalazi se u Kanberi kako bi pokrili političke i druge događaje. Takođe, konvencije i konferencije tehničkih, naučnih i obrazovnih grupa se održavaju s vremena na vreme. Grad privlači oko milion australijskih i međunarodnih posetilaca svake godine.

Tasmanija / Hobart

TASMANIJA

Tasmanija je najmanja država u Australiji po veličini i broju stanovnika. Smeštena je 240 kilometara jugoistočno od kopna Australije a čine ga ostrva Tasmanija i ostalih 300 ostrva u okolini. Ima pola miliona stanovnika.

Ova zemlja je bogata prirodnim resursima i lepotama, retkim vrstama životinja, planinama i prelepim pejzažima. Čak 40% teritorije Tasmanije nalazi se u rezervatima prirode i nacionalnim parkovima.

Tasmanija ima više od 2.000 kilometara pešaćkih staza i 18 nacionalnih parkova. Glavni grad je Hobart.

Tasmaniju su prvi put naselili tasmanski Aboridžini, a dokazi o tome datiraju od pre oko 35.000 godina. Ostrvo je pripojeno kopnu Australije do kraja poslednjeg ledenog doba pre nekih 10.000 godina. Nakon toga, sa porastom nivoa mora, Tasmanija se odvojila od kopna Australije. Holandski istraživač Abel Tasma prvi je video ovu teritoriju 1642. godine. Nazvao je ovu teritoriju po guverneru holandske Istočne Indije – zemlji Van Dimen.

Početkom 19. veka Tasmanija je bila pod britanskom vlašću i postala je kaznena teritorija. Njeni prvi stanovnici uglavnom su bili osuđenici i njihovi čuvari. 1901. godine zvanično se odvojio od kolonije i formirao državu Australiju zajedno sa još 5 australijskih država.

Poljoprivreda je od ključne važnosti za Tasmaniju. Zbog ogromnog prirodnog bogatstva razvijen je i turizam.

HOBART

je glavni i najmnogoljudniji grad australijske teritorije Tasmanije. Osnovan je 1804. godine kao kaznena kolonija Velike Britanije. Hobart je drugi najstariji grad u Australiji odmah nakon Sidneja i danas ima nešto više od 200.000 stanovnika. Nalazi se na reci Dervent a blizu nje je planina Velington. Grad je finansijski i administrativni centar Tasmanije, a njegova luka služi kao dom australijskih i francuskih antarktičkih misija. Hobart je na listi 10 gradova na svetu koje morate posetiti prema dokumentarnom filmu „Usamljena planeta“. Ovaj industrijski grad sigurno može pronaći ponešto za svakoga.

Najveće znamenitosti grada su: Mona, Velington park, Theater Royal, Port Arthur, Salamanca Place, itd.

Hobart je regionalni centar sa velikim brojem zaposlenih u sledećim industrijama: Javna uprava i bezbednost, Socijalna pomoć, Trgovina, Obrazovanje i obuka, stručne, nučne i tehničke službe.

Zanimljivosti

 • Grad je dobio ime po Robertu Hobartu, britanskom državnom sekretaru za rat i kolonije  u vreme osnivanja.
 • Kraljevsko pozorište u Hobartu je najstarije australijsko pozorište koje još uvek radi.
 • Tasmanija, a samim tim i Hobart, imaju najčistiji vazduh na svetu a kiša je toliko čista da određene količine nose australijski olimpijski sportisti koji se takmiče u inostranstvu.
 • Posle Sidneja, Hobart je drugi najstariji grad u Australiji.
 • Francuska i australijska misija na Antarktiku imaju sedište u Hobartu.

North Territory / Darwin

SEVERNA TERITORIJA

zauzima jednu šestinu ukupne površine Australije. Teritorija ima oko 230000 stanovnika sa oko 40000 ljudi koji žive u udaljenim oblastima. Većina stanovnika živi u Darvinu, Palmerstonu ili u Alis Springs-u. Darvin je glavni grad ove države.

Svaki region ove države raspolaže velikim prirodnim bogatstvima i nacionalnim parkovima. Cela teritorija je podeljena na dva dela: Top End i Red Centre.

Prva nasevljavanja ove teritorije desila su se pre oko 50000 godina što čini ovu teritoriju jednom od najstarije naseljavanih na svetu. Kao i sve ostale države Australije, Aboridžini su bili ti koji su prvi nastanili ovu teritoriju. Širok spektar kulture i tradicije Aboridžina i dalje je prisutan u kulturi ovog podneblja. Dokaz u prilog tome jeste da se na ovoj teritoriji i dan danas govori preko 80 jezika. Na obalu ove države, Evropljani su se prvi put iskrcali u 17. veku. Ova teritorija je bila prva koju su Britanci pokušali okupirati. Od ukupno 4 pokušaja naseljavanja, samo je jedan bio uspešan. Ostali su bili neuspešni zbog velike izolacije i teških uslova.

Ekonomija ove regije se pretežno sastoji u rudarstvu, međutim i turizam ima svog udela u privredi ovog područja posebno sa nacionalnim parkovima Kakadu i Uluru-Kata Tjuta.

DARVIN

je glavni grad Severne terotorije sa populacijom od oko 130000 stanovnika. On je najmanji i najseverniji grad od svih australijskih gradova. Nalazi se na Timorskom moru. Ovaj grad, kao i ostali gradovi Australije, ima kosmopolitsku kulturu sa stanovništvom koje čini više od 60% različitih nacionalnosti. Multikulturalni miks grada je posebno naglašen sa svojim brojnim festivalima i nedeljnim pijacama hrane i zanata. U poslovnim krugovima i industriji, Darvin je poznat kao kapija sa jugoistočnom Azijom.

Najveće znamenitosti grada su: Deckchair Cinema, Defence of Darwin Experience, Museum & Art Gallery of the Northern Territory, Mindil Beach…

Darvin je grad gde su ljudi uglavnom zaposleni u javnom sektoru koji zapošljava oko 60% ljudi. Pored državne administracije ostali zaposleni rade u drugim razvijenim industrijskim granama kao što su rudarstvo, proizvodnja nafte i gasa, stočarstvo, turizam i tropske hortikulture.

Interesantne činjenice

 • Darvin je osnovan 1869. godine.
 • Ime je dobio po poznatom naučniku Čarlsu Darvinu.
 • U poslednjih stotinu godina grad je dva puta u potpunosti razrušen. Prvo u japanskim vazdušnim napadima tokom drugog svetskog rata, pa ponovo 1974. godine za vreme uragana Trejsi.
 • Darvin je poznat po izuzetno toploj klimi tokom čitave godine i monsunskim pljuskovima.
 • Grad ima gustinu naseljenosti od 0,1 po kvadratnom kilometru, stoga je preporučljivo da pozdravite svaku osobu koju sretnete na putu jer su velike šanse da je to jedina osoba koju ćete videti neki određeni period.
 • Darvin je bliže Džakarti i Singapuru nego Sidneju i Melburnu.
 • Ovaj grad je dom drevnog aboridžinskog naroda Larrakia.