2

Australia

AUSTRALIA & AMERICAN ADVENTURE
U saradnji sa liderom u programima kulturne razmene i radnim programima u inostranstvu, od ove godine smo u mogućnosti da Vam ponudimo radne ponude u dalekoj Australiji. Australija je samo jedna od zemalja koja pruža brojne mogućnosti za zaposlenje. Biro za zapošljavanje u Australiji svake godine navodi liste zanimanja koja su deficitarna i mogu se nadomestiti radnom snagom iz inostranstva. Mi želimo to da iskoristimo za Vas. Kao ciljna zanimanja za koja smo organizovali program su Kuvari i F&B menadžeri. Iskoristite priliku i započnite avanturu!

RADNA VIZA (podklasa 457)
Privremena radna viza u Australiji (podklasa 457) omogućava kvalifikovanim radnicima da borave u Australiji i rade određene poslove i do četiri godine. Za dobijanje radne vize morate biti sponzorisani od strane ovlašćenog poslodavca. Ukoliko je Vaše zanimanje na birou za zapošljavanje u Australiji deficitarno, poslodavci Vam obezbeđuju sponzorstvo uz pomoć kojeg ste napravili prvi korak ka dobijanju radne vize i Vašem zapošljavanju. 457 viza je trenutno najčešća viza za zapošljavanje inostranih radnika.
457 viza može da se izda najviše na četiri godine i radno iskustvo stečeno u Australiji na ovoj vizi može Vas dovesti do trajnog boravka kroz sponzorstva od strane poslodavca ili preko programa migracije za kvalifikovane radnike.
U 2012. godini u Australiji je bilo preko 90,000 radnika koji su radili na 457 vizi za preko 20,000 različitih poslodavaca. Pored toga ima preko 70,000 članova porodice koji žive i rade u Australiji kao dodatni članovi porodice nosilaca ove vize.
Ovih 20,000 poslodavaca nisu samo velike kompanije, već ovaj program koriste i univerziteti, državne institucije i mala preduzeća.

Bitne informacije vezane za 457 vizu:
457 viza je najpopularnija radna viza preko koje poslodavci iz Australije sponzorišu i dovode kvalifikovane radnike iz inostranstva. Kod ove vize je potrebno da i poslodavac/sponzor i kandidat/radnik ispunjavanju određene uslove. Često se dešava da poslodavci a i oni koji su zainteresovani i planiraju da apliciraju za ovu vizu, nisu dovoljno upućeni u celu proceduru, uslove kao i prava koja se dobijaju ovom vizom. U ovom tekstu predstavićemo najbitnije informacije vezane za 457 vizu.
457 viza omogućava nosiocu ove vize da radi isključivo na nominovanoj poziciji za poslodavca koji ga je sponzorisao. Ukoliko nosilac vize odluči da promeni poslodavca i kompaniju koja ga je sponzorisala, biće potrebno da aplicira za novu vizu, a novi poslodavac moraće takođe da ima već odobreno sponzorstvo ili da aplicira za sponzorstvo da bi zapošljavao radnike iz inostranstva.
Poslodavac iz Australije ne može da Vam ponudi bilo koju poziciju i posao u Australiji. Nominovana pozicija kod 457 vize mora da se nalazi na konsolidovanoj listi deficitarnih zanimanja u Australiji (CSOl lista).
Jedan od uslova kandidata 457 vize je da dokaže da je kvalifikovan za ponuđenu poziciju, i potrebno je da ima neophodno obrazovanje i/ili radno iskustvo za ponuđenu poziciju. Takođe za neka zanimanja na konsolidovanoj listi biće potrebno da uradite i nostrifikaciju veština (skill assessment), registraciju ili licenciranje.
457 je privremena viza sa kojom se ne dobija permanent resident status u Australiji, pa prema tome pri apliciranju za ovu vizu biće potrebno da organizujete i kupite odgovarajuće zdravstveno osiguranje za Vas i Vaše dodatne članove porodice na Vašoj aplikaciji za vizu. Pristup Medicare-u imaju samo državljani Australije i oni koji imaju stalni boravak u Australiji. Ovde su izuzetak kandidati koji imaju pasoš nekih od zemalja sa kojima Australija ima potpisano recipročan sporazum o zdravstvu.

457 viza je privremena viza koja može da bude izdata na maksimalno 4 godine. Sa ovom vizom se ne dobija stalni boravak u Australiji. Iako je ova viza privremena, nakon dve godine ćete moći da aplicirate za stalni boravak ukoliko poslodavac želi da Vas zaposli na neodređeno vreme. Postoje i drugi načini da dobijete stalni boravak u Australiji pre ovog perioda preko ENS-a (Employer Nomination Scheme – Direct Stream), RSMS-a (Regional Skilled Migration Scheme) ili preko migracije na osnovu kvalifikacija.
Kompanija iz Australije ne mora da čeka da nađe odgovarajućeg kandidata da bi aplicirala za sponzorstvo koje je neophodno za zapošljavanje internacionalnih radnika. Kompanija može da dobije sponzorstvo dve godine unapred. U suštini ovo može da smanji proces čekanja kasnije kada kompanija pronađe odgovarajućeg radnika i kandidata za otvorenu poziciju u svojoj firmi.
Poslodavac treba da ispunjava niz uslova za dobijanje sponzorstva od strane imigracione službe Australije. Neki od ostalih uslova koje poslodavac treba da ispuni je da vodi svoj biznis legalno u Australiji, da nudi obuke ostalim Australijskim radnicima, a za neke pozicije biće potrebno i da dokaže da je oglašavao otvorenu poziciju i da nije mogao da pronađe odgovarajućeg radnika iz Australije. (izvor: http://budikengur.com/tag/vize-za-australiju)

USLOVI ZA PRIJAVU NA PROGRAM
Kao stručnjaci u oblasti programa kulturne razmene i rada u ugostiteljstvu u Australiji, naša partnerska agencija je fokusirana na dva zanimanja u okviru ovog programa i vize:
Šefovi kuhinje / Kuvari
Šef restorana / F&B Manager

U budućnosti ćemo širiti ovu listu sa drugim zanimanjima.
Uslovi za prijavu na program:
Obrazovanje: Kandidati moraju imati kulinarsku ili ugostiteljsku diplomu neke od odobrenih institucija. (Fakultet, viša škola)
Iskustvo: Minimum 3 godine relevantnog radnog iskustva u struci sa punim radnim vremenom.
Jezik: Kandidati moraju imati zavidan nivo znanja engleskog jezika i treba da prilože odgovarajući sertifikat engleskog jezika.
Zdravlje: Kandidati moraju da prođu rendgenski pregled grudi kao i da zadovoljavaju opšte zdravstvene standarde.
Viza: Kandidati moraju imati pravo na privremenu radnu vizu i ispunjavati uslove australijske radne vize.
Pasoš: Potrebno je da kandidat poseduje važeći pasoš.

treba da budete:
prilagodljivi
pristupačni
otvoreni za nova saznanja i iskustva
profesionalni
samouvereni u ono što radite
iskreni u svojim mišljenjima
strpljivi sa svojim okruženjem
kooperativni na poslu
radoznali
samokritični i prihvatite kritiku kao savet

FAZA 1.

Faza 1 obuhvata apliciranje i proveru kandidata od strane koordinatora programa u American Adventure agenciji. Kasnije kandidat prolazi proveru i od strane sponzorske agencije AAG koja donosi krajnju odluku o tome da li je kandidat podoban za dalji tok programa ili ne.

Potrebna dokumentacija za FAZU 1 je:

 • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
 • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
 • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
 • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
 • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
 • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

NAPOMENA: Uverenje iz MUP-a mora biti izvađeno za svaku lokaciju na kojoj je učesnik boravio godinu dana ili duže (uključujući i zemlju rođenja). Oni koji su radili u SAD-u godinu ili više dana, moraće da obezbede potvrdu FBI-a da kandidat nije krivično gonjen.

U OVOJ FAZI KANDIDAT UPLAĆUJE PRVU I DRUGU RATU PROGRAMA.

PRVA RATA U IZNOSU OD $100 se uplaćuje po potpisivanju UGOVORA i pristupanja programu.

DRUGA RATA U IZNOSU OD $210 se uplaćuje kada kandidat donese svu neophodnu dokumentaciju za početak programa.

FAZA 2.

Faza 2 podrazumeva proces pronalaženja posla a on počinje kada svi dokumenti budu dostavljeni, provereni i odobreni od strane sponzorske agencije AAG.

 1. Na osnovu svih referenci kandidata, sponzorska agencija AAG šalje kandidatov CV dokument potencijalnom poslodavcu na pregled;
 2. Poslodavac potvrđuje zainteresovanost za kandidata;
 3. Organizuje se Skype intervju između kandidata i poslodavca;
 4. Ako poslodavac pristane da zaposli kandidata, poslovna ponuda se šalje kandidatu na uvid;
 5. Provera veština koje će biti podrazumevane za sprovođenje Training programa;
 6. Training plan je finaliziran;
 7. Training plan se potpisuje od strane poslodavca i kandidata;
 8. Training Ugovor koji se potpisuje od strane sponzora AAG, poslodavca i kandidata;
 9. Kandidat aplicira za zdravstveno osiguranje.

U OVOJ FAZI PROGRAMA KANDIDAT UPLAĆUJE TREĆU I POSLEDNJU RATU NAJKASNIJE 5 RADNIH DANA NAKON POTPISIVANJA RADNE PONUDE. IZNOS POSLEDNJE RATE JE $3780. 

FAZA 3.

Ova faza podrazumeva prijavu celokupne aplikacije vladi Australije.

 1. Sponzorska agencija AAG podnosi dokumente kod agenata za migraciju;
 2. Agent za migraciju pregleda dokumentaciju i šalje je Ministarstvu unutrašnjih poslova Australije na proveru;
 3. Ukoliko se od kandidata zahteva da dostavi dodatnu dokumentaciju, dužan je da istu dostavi u najkraćem mogućem roku;
 4. Kandidat je odobren za dobijanje Training vize (prosek trajanja provere od strane MUP-a Australije je 3-4 meseca).

FAZA 4.

Faza 4 podrazumeva obavljanje tražene procedure pre odlaska na program. Sponzorska agencija mora proći određene stavke sa kandidatom pre samog njegovog odlaska u Australiju. Ova procedura se obično obavlja 2-3 nedelje pre odlaska kandidata.

Stavke programa pred put:

 1. Avio karta – nakon dobijanja vize, kandidat posredstvom American Adventure agencije kupuje kartu a agencija blagovremeno dostavlja podatke o letu kandidata sponzorskoj agenciji;
 2. Broj poreskog dosijea i račun u banci – Apliciranje za poreski broj je obavezno. Kandidat će popuniti TFN dokument i partner TaxBack će podneti zahtev u ime kandidata kada on stigne u Australiju. Kandidat će aplicirati elektronskim putem kako bi otvorio račun u ANZ banci Australije i otići do njihove poslovnice u Australiji da pokupi svoju debitnu karticu;
 3. IMAN forma zdravstvenog osiguranja – IMAN obrazac je obavezan. Kandidat će popuniti ovu formu nakon što sredi bankovni račun u Australiji. Plaćanje zdravstvenog osiguranja počinje dve nedelje nakon dolaska kandidata na rad;
 4. Orijentacija – Kako bi bili sigurni da je kandidat spreman za uspešnu realizaciju programa, AAG sponzorska agencija će organizovati orijentaciju putem Skype naloga sa kandidatom pre njegovog odlaska u Australiju. Teme orijentacije uključuju sledeće:
 • Informacije o viziranju
 • Kulturni šok
 • Zakoni u Australiji
 • Kako imati što uspešniji radni plasman
 • Smeštaj: Kandidat je u obavezi da sam sebi obezbedi smeštaj čim sazna gde će mu biti locirana radna ponuda. Sponzorska agencija asistira u obezbeđivanju prva tri noćenja u najbližem hotelu čim kandidat stigne (o trošku sponzorske agencije). Za ostatak boravka je zadužen sam kandidat. Samo u izuzetnim okolnostima poslodavac obezbeđuje i smeštaj kandidatu u okviru radne ponude (ukoliko je radno mesto poprilično daleko od javnog prevoza ili nekog većeg grada i ukoliko je veoma zahtevno doći od smeštaja do radnog mesta).
 • Podrška sponzorske agencije i procedure dok su učesnici na programu
 • Kontrolna lista pre odlaska
 • Orijentacija omogućava kandidatu i da upozna druge kandidate koji će takođe ići na program
 • Svi kandidati moraju imati obavljenu orijentaciju pre odlaska u Australiju.

FAZA 5.

Naredna faza podrazumeva podršku od strane American Adventure i AAG sponzorske agencije u toku trajanja programa. AAG sponzorska agencija će biti dostupna kandidatu za pomoć u slučaju bilo kakve potrebe ili hitne situacije. Kandidat će, naravno, moći u svakom momentu da kontaktira i svoju matičnu agenciju American Adventure putem mejla ili putem telefona. U ovom slučaju, kandidat mora biti svestan vremenske razlike i mora biti spreman da dobije odgovor od agencije možda i nakon nekoliko sati. Sponzorska agencija će kontaktirati kandidata kada stigne u Australiju kako bi bili sigurni da je kandidat bezbedno stigao i da se smestio i kako bi dobili od kandidata njegov broj telefona u Australiji i adresu gde će odsesti u toku programa. Sponzorska agencija je u kontaktu sa kandidatom i u vanrednim okolnostima ako kandidat doživi sledeće:

 • Poteškoće oko smeštaja;
 • Problemi sa poslodavcem;
 • Problemi na radnom mestu;
 • Kulturni šok.

Prijavljivanje:

 • Kandidat mora da se javi svojoj sponzorskoj agenciji čim stigne u Australiju i smesti se;
 • Kandidat će svakog meseca dobiti mejl od sponzora kako bi postavio informacije o svom napredovanju na poslu i generalno o toku programa;
 • Kandidat mora da popuni svoju mesečnu prijavu;
 • AAG sponzorska agencija će kvartalno proveravati napredak kandidata kod samog poslodavca;
 • Kandidat će biti pozvan na bilo koji lokalni sastanak ili društveni događaj koji bude organizovala AAG sponzorska agencija.

Kontakt informacije:

 • Za opšte informacije ili pitanja – aagtrainee@allianceabroad.com.au i slobodno stavite svoju matičnu agenciju u CC mejla kako bismo bili u toku australia@workandtravel.rs
 • Kandidati u Australiji treba da pozovu 000 za hitne slučajeve;
 • AAG broj sponzorske agencije za hitne slučajeve je 1-300-797-822 (besplatan je poziv i može se zvati samo u okviru Australije);
 • AUSsupport@com
 • Adresa: Shop 7/1 The Concourse, Benowa, Queensland 4217, Australia.

FAZA 6.

Nakon završetka programa dogodiće se sledeće:

 • Kandidat će popuniti anketu u vezi sa programom;
 • Finalni Training plan se potpisuje od strane kandidata i poslodavca i dostavlja se sponzorskoj agenciji AAG;
 • Sponzorska agencija AAG obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Australije o zaključivanju programa.

 

AUSTRALIA TRAINING PROGRAM

Australia Training program je namenjen isključivo ljudima koji su završili višu školu ili fakultet u oblasti Kulinarstva ili da u poslednje 2 godine imaju barem 12 meseci plaćenog radnog iskustva u oblasti kulinarstva. Ovaj program je namenjen stručnom usavršavanju u Australiji u trajanju od 12-18 meseci. Nakon završenog radnog dela programa ne postoji period za putovanja već kandidat mora da se vrati u matičnu zemlju. Ograničenja u godinama nema, dokle god kandidat ispunjava sve ostale uslove programa.

 

Ovde možete preuzeti Australia informator

Preuzmi PDF

Viza  407 omogućava kandidatima programa da učestvuju u aktivnostima stručnog usavršavanja na radnom mestu kako bi poboljšali svoje veštine koje su važne za njihov posao. Ovo je privremena viza i nije stvorena za popunjavanje nedostatka radne snage u Australiji, već je isključivo namenjena stručnom usavršavanju i nadograđivanju već postojećeg znanja u traženoj oblasti. Trajanje ove vize zavisi od Vaše radne ponude koju dobijete i nakon isteka radnog dela programa, morate se vratiti u svoju matičnu zemlju.

Kao stručnjaci u oblasti programa kulturne razmene i rada u ugostiteljstvu u Australiji, naša partnerska/sponzorska agencija Alliance Abroad Group (AAG) je fokusirana na isključivo jedno zanimanje u okviru ovog programa i vize a to su KUVARI.

Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ima minimalno završen fakultet ili višu školu kulinarskog usmerenja (OCPIJA A) ili da u poslednje 2 godine ima barem 12 meseci plaćenog radnog iskustva u oblasti kulinarstva. U ovom slučaju diploma više škole ili fakulteta nije potrebna (OPCIJA B); Kandidat je kvalifikovan za program ukoliko ispunjava uslove OPCIJE A ILI OPCIJE B
 2. Da poseduje priznat sertifikat engleskog jezika i to: IELTS (4.5 u sve 4 komponente) ili ekvivalent pri sledećim testovima: OET, TOEFL IBT, PTE, CAEA);
 3. Kandidati moraju da zadovoljavaju opšte zdravstvene standarde;
 4. Potrebno je da kandidat poseduje važeći pasoš koji će biti validan još minimum 6 meseci nakon njegovog povratka sa programa.

Trebalo bi da budete:

 • prilagodljivi
 • pristupačni
 • otvoreni za nova saznanja i iskustva
 • profesionalni
 • sigurni u ono što radite
 • iskreni u svojim mišljenjima
 • strpljivi sa svojim okruženjem
 • kooperativni na poslu
 • radoznali
 • samokritični i prihvatite kritiku kao savet

FAZA 1.

Faza 1 obuhvata apliciranje i proveru kandidata od strane koordinatora programa u American Adventure agenciji. Kasnije kandidat prolazi proveru i od strane sponzorske agencije AAG koja donosi krajnju odluku o tome da li je kandidat podoban za dalji tok programa ili ne.

Potrebna dokumentacija za FAZU 1 je:

 • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
 • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
 • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
 • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
 • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
 • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

NAPOMENA: Uverenje iz MUP-a mora biti izvađeno za svaku lokaciju na kojoj je učesnik boravio godinu dana ili duže (uključujući i zemlju rođenja). Oni koji su radili u SAD-u godinu ili više dana, moraće da obezbede potvrdu FBI-a da kandidat nije krivično gonjen.

U OVOJ FAZI KANDIDAT UPLAĆUJE PRVU I DRUGU RATU PROGRAMA.

PRVA RATA U IZNOSU OD $100 se uplaćuje po potpisivanju UGOVORA i pristupanja programu.

DRUGA RATA U IZNOSU OD $210 se uplaćuje kada kandidat donese svu neophodnu dokumentaciju za početak programa.

FAZA 2.

Faza 2 podrazumeva proces pronalaženja posla a on počinje kada svi dokumenti budu dostavljeni, provereni i odobreni od strane sponzorske agencije AAG.

 1. Na osnovu svih referenci kandidata, sponzorska agencija AAG šalje kandidatov CV dokument potencijalnom poslodavcu na pregled;
 2. Poslodavac potvrđuje zainteresovanost za kandidata;
 3. Organizuje se Skype intervju između kandidata i poslodavca;
 4. Ako poslodavac pristane da zaposli kandidata, poslovna ponuda se šalje kandidatu na uvid;
 5. Provera veština koje će biti podrazumevane za sprovođenje Training programa;
 6. Training plan je finaliziran;
 7. Training plan se potpisuje od strane poslodavca i kandidata;
 8. Training Ugovor koji se potpisuje od strane sponzora AAG, poslodavca i kandidata;
 9. Kandidat aplicira za zdravstveno osiguranje.

U OVOJ FAZI PROGRAMA KANDIDAT UPLAĆUJE TREĆU I POSLEDNJU RATU NAJKASNIJE 5 RADNIH DANA NAKON POTPISIVANJA RADNE PONUDE. IZNOS POSLEDNJE RATE JE $3780. 

FAZA 3.

Ova faza podrazumeva prijavu celokupne aplikacije vladi Australije.

 1. Sponzorska agencija AAG podnosi dokumente kod agenata za migraciju;
 2. Agent za migraciju pregleda dokumentaciju i šalje je Ministarstvu unutrašnjih poslova Australije na proveru;
 3. Ukoliko se od kandidata zahteva da dostavi dodatnu dokumentaciju, dužan je da istu dostavi u najkraćem mogućem roku;
 4. Kandidat je odobren za dobijanje Training vize (prosek trajanja provere od strane MUP-a Australije je 3-4 meseca).

FAZA 4.

Faza 4 podrazumeva obavljanje tražene procedure pre odlaska na program. Sponzorska agencija mora proći određene stavke sa kandidatom pre samog njegovog odlaska u Australiju. Ova procedura se obično obavlja 2-3 nedelje pre odlaska kandidata.

Stavke programa pred put:

 1. Avio karta – nakon dobijanja vize, kandidat posredstvom American Adventure agencije kupuje kartu a agencija blagovremeno dostavlja podatke o letu kandidata sponzorskoj agenciji;
 2. Broj poreskog dosijea i račun u banci – Apliciranje za poreski broj je obavezno. Kandidat će popuniti TFN dokument i partner TaxBack će podneti zahtev u ime kandidata kada on stigne u Australiju. Kandidat će aplicirati elektronskim putem kako bi otvorio račun u ANZ banci Australije i otići do njihove poslovnice u Australiji da pokupi svoju debitnu karticu;
 3. IMAN forma zdravstvenog osiguranja – IMAN obrazac je obavezan. Kandidat će popuniti ovu formu nakon što sredi bankovni račun u Australiji. Plaćanje zdravstvenog osiguranja počinje dve nedelje nakon dolaska kandidata na rad;
 4. Orijentacija – Kako bi bili sigurni da je kandidat spreman za uspešnu realizaciju programa, AAG sponzorska agencija će organizovati orijentaciju putem Skype naloga sa kandidatom pre njegovog odlaska u Australiju. Teme orijentacije uključuju sledeće:
 • Informacije o viziranju
 • Kulturni šok
 • Zakoni u Australiji
 • Kako imati što uspešniji radni plasman
 • Smeštaj: Kandidat je u obavezi da sam sebi obezbedi smeštaj čim sazna gde će mu biti locirana radna ponuda. Sponzorska agencija asistira u obezbeđivanju prva tri noćenja u najbližem hotelu čim kandidat stigne (o trošku sponzorske agencije). Za ostatak boravka je zadužen sam kandidat. Samo u izuzetnim okolnostima poslodavac obezbeđuje i smeštaj kandidatu u okviru radne ponude (ukoliko je radno mesto poprilično daleko od javnog prevoza ili nekog većeg grada i ukoliko je veoma zahtevno doći od smeštaja do radnog mesta).
 • Podrška sponzorske agencije i procedure dok su učesnici na programu
 • Kontrolna lista pre odlaska
 • Orijentacija omogućava kandidatu i da upozna druge kandidate koji će takođe ići na program
 • Svi kandidati moraju imati obavljenu orijentaciju pre odlaska u Australiju.

FAZA 5.

Naredna faza podrazumeva podršku od strane American Adventure i AAG sponzorske agencije u toku trajanja programa. AAG sponzorska agencija će biti dostupna kandidatu za pomoć u slučaju bilo kakve potrebe ili hitne situacije. Kandidat će, naravno, moći u svakom momentu da kontaktira i svoju matičnu agenciju American Adventure putem mejla ili putem telefona. U ovom slučaju, kandidat mora biti svestan vremenske razlike i mora biti spreman da dobije odgovor od agencije možda i nakon nekoliko sati. Sponzorska agencija će kontaktirati kandidata kada stigne u Australiju kako bi bili sigurni da je kandidat bezbedno stigao i da se smestio i kako bi dobili od kandidata njegov broj telefona u Australiji i adresu gde će odsesti u toku programa. Sponzorska agencija je u kontaktu sa kandidatom i u vanrednim okolnostima ako kandidat doživi sledeće:

 • Poteškoće oko smeštaja;
 • Problemi sa poslodavcem;
 • Problemi na radnom mestu;
 • Kulturni šok.

Prijavljivanje:

 • Kandidat mora da se javi svojoj sponzorskoj agenciji čim stigne u Australiju i smesti se;
 • Kandidat će svakog meseca dobiti mejl od sponzora kako bi postavio informacije o svom napredovanju na poslu i generalno o toku programa;
 • Kandidat mora da popuni svoju mesečnu prijavu;
 • AAG sponzorska agencija će kvartalno proveravati napredak kandidata kod samog poslodavca;
 • Kandidat će biti pozvan na bilo koji lokalni sastanak ili društveni događaj koji bude organizovala AAG sponzorska agencija.

Kontakt informacije:

 • Za opšte informacije ili pitanja – aagtrainee@allianceabroad.com.au i slobodno stavite svoju matičnu agenciju u CC mejla kako bismo bili u toku australia@workandtravel.rs
 • Kandidati u Australiji treba da pozovu 000 za hitne slučajeve;
 • AAG broj sponzorske agencije za hitne slučajeve je 1-300-797-822 (besplatan je poziv i može se zvati samo u okviru Australije);
 • AUSsupport@com
 • Adresa: Shop 7/1 The Concourse, Benowa, Queensland 4217, Australia.

FAZA 6.

Nakon završetka programa dogodiće se sledeće:

 • Kandidat će popuniti anketu u vezi sa programom;
 • Finalni Training plan se potpisuje od strane kandidata i poslodavca i dostavlja se sponzorskoj agenciji AAG;
 • Sponzorska agencija AAG obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Australije o zaključivanju programa.