AUSTRALIA WORK PROGRAM

U saradnji sa liderom u programima kulturne razmene i radnim programima u inostranstvu, od ove godine smo u mogućnosti da Vam ponudimo radne ponude u dalekoj Australiji. Australija je samo jedna od zemalja koja pruža brojne mogućnosti za zaposlenje. Biro za zapošljavanje u Australiji svake godine navodi liste zanimanja koja su deficitarna i mogu se nadomestiti radnom snagom iz inostranstva. Mi želimo to da iskoristimo za Vas. Kao ciljna zanimanja za koja smo organizovali program su Kuvari i F&B menadžeri. Iskoristite priliku i započnite avanturu!

Ovde možete preuzeti Australia informator

Preuzmi PDF

Privremena radna viza u Australiji (podklasa TSS) omogućava kvalifikovanim radnicima da borave u Australiji i rade određene poslove i do četiri godine. Za dobijanje radne vize morate biti sponzorisani od strane ovlašćenog poslodavca. Ukoliko je Vaše zanimanje na birou za zapošljavanje u Australiji deficitarno, poslodavci Vam obezbeđuju sponzorstvo uz pomoć kojeg ste napravili prvi korak ka dobijanju radne vize i Vašem zapošljavanju. TSS viza je trenutno najčešća viza za zapošljavanje inostranih radnika.
TSS viza može da se izda najviše na četiri godine i radno iskustvo stečeno u Australiji na ovoj vizi može Vas dovesti do trajnog boravka kroz sponzorstva od strane poslodavca ili preko programa migracije za kvalifikovane radnike.
U 2012. godini u Australiji je bilo preko 90,000 radnika koji su radili na 457 vizi za preko 20,000 različitih poslodavaca. Pored toga ima preko 70,000 članova porodice koji žive i rade u Australiji kao dodatni članovi porodice nosilaca ove vize.
Ovih 20,000 poslodavaca nisu samo velike kompanije, već ovaj program koriste i univerziteti, državne institucije i mala preduzeća.

Bitne informacije u vezi sa TSS vizom:

– TSS viza je najpopularnija radna viza preko koje poslodavci iz Australije sponzorišu i dovode kvalifikovane radnike iz inostranstva. Kod ove vize je potrebno da i poslodavac/sponzor i kandidat/radnik ispunjavanju određene uslove. Često se dešava da poslodavci a i oni koji su zainteresovani i planiraju da apliciraju za ovu vizu, nisu dovoljno upućeni u celu proceduru, uslove kao i prava koja se dobijaju ovom vizom. U ovom tekstu predstavićemo najbitnije informacije u vezi sa TSS vizom.

– TSS viza omogućava nosiocu ove vize da radi isključivo na nominovanoj poziciji za poslodavca koji ga je sponzorisao. Ukoliko nosilac vize odluči da promeni poslodavca i kompaniju koja ga je sponzorisala, biće potrebno da aplicira za novu vizu, a novi poslodavac moraće takođe da ima već odobreno sponzorstvo ili da aplicira za sponzorstvo da bi zapošljavao radnike iz inostranstva.

– Poslodavac iz Australije ne može da Vam ponudi bilo koju poziciju i posao u Australiji. Nominovana pozicija kod TSS vize mora da se nalazi na konsolidovanoj listi deficitarnih zanimanja u Australiji (CSO lista).

– Jedan od uslova kandidata TSS vize je da dokaže da je kvalifikovan za ponuđenu poziciju, i potrebno je da ima neophodno obrazovanje i/ili radno iskustvo za ponuđenu poziciju. Takođe za neka zanimanja na konsolidovanoj listi biće potrebno da uradite i nostrifikaciju veština (skill assessment), registraciju ili licenciranje.

– TSS je privremena viza sa kojom se ne dobija permanent resident status u Australiji, pa prema tome pri apliciranju za ovu vizu biće potrebno da organizujete i kupite odgovarajuće zdravstveno osiguranje za Vas i Vaše dodatne članove porodice na Vašoj aplikaciji za vizu. Pristup Medicare-u imaju samo državljani Australije i oni koji imaju stalni boravak u Australiji. Ovde su izuzetak kandidati koji imaju pasoš nekih od zemalja sa kojima Australija ima potpisan recipročan sporazum o zdravstvu.

– TSS viza je privremena viza koja može da bude izdata na maksimalno 4 godine. Sa ovom vizom se ne dobija stalni boravak u Australiji. Iako je ova viza privremena, nakon dve godine ćete moći da aplicirate za stalni boravak ukoliko poslodavac želi da Vas zaposli na neodređeno vreme. Postoje i drugi načini da dobijete stalni boravak u Australiji pre ovog perioda preko ENS-a (Employer Nomination Scheme – Direct Stream), RSMS-a (Regional Skilled Migration Scheme) ili preko migracije na osnovu kvalifikacija.

– Kompanija iz Australije ne mora da čeka da nađe odgovarajućeg kandidata da bi aplicirala za sponzorstvo koje je neophodno za zapošljavanje internacionalnih radnika. Kompanija može da dobije sponzorstvo dve godine unapred. U suštini ovo može da smanji proces čekanja kasnije kada kompanija pronađe odgovarajućeg radnika i kandidata za otvorenu poziciju u svojoj firmi.

– Poslodavac treba da ispunjava niz uslova za dobijanje sponzorstva od strane imigracione službe Australije. Neki od ostalih uslova koje poslodavac treba da ispuni je da vodi svoj biznis legalno u Australiji, da nudi obuke ostalim Australijskim radnicima, a za neke pozicije biće potrebno i da dokaže da je oglašavao otvorenu poziciju i da nije mogao da pronađe odgovarajućeg radnika iz Australije.

– TSS viza omogućava dodavanje članova porodice na istu. Bitno je pre svega da se prilikom apliciranja nominuju članovi porodice na aplikaciji. Sponzor (poslodavac) nosioca TSS vize mora na listu sponzorstva staviti i članove porodice iako oni ne moraju biti zaposleni kod istog poslodavca. http://budikengur.com/tag/vize-za-australiju)

Kao stručnjaci u oblasti programa kulturne razmene i rada u ugostiteljstvu u Australiji, naša partnerska agencija je fokusirana na dva zanimanja u okviru ovog programa i vize:
Šefovi kuhinje / Kuvari
Šef restorana / F&B Manager

U budućnosti ćemo širiti ovu listu sa drugim zanimanjima.
Uslovi za prijavu na program:
Obrazovanje: Kandidati moraju imati kulinarsku ili ugostiteljsku diplomu neke od odobrenih institucija. (Fakultet, viša škola)
Iskustvo: Minimum 3 godine relevantnog radnog iskustva u struci sa punim radnim vremenom.
Jezik: Kandidati moraju imati zavidan nivo znanja engleskog jezika i treba da prilože odgovarajući sertifikat engleskog jezika.
Zdravlje: Kandidati moraju da prođu rendgenski pregled grudi kao i da zadovoljavaju opšte zdravstvene standarde.
Viza: Kandidati moraju imati pravo na privremenu radnu vizu i ispunjavati uslove australijske radne vize.
Pasoš: Potrebno je da kandidat poseduje važeći pasoš

Treba da budete:

 • prilagodljivi
 • pristupačni
 • otvoreni za nova saznanja i iskustva
 • profesionalni
 • sigurni u ono što radite
 • iskreni u svojim mišljenjima
 • strpljivi sa svojim okruženjem
 • kooperativni na poslu
 • radoznali
 • samokritični i prihvatite kritiku kao savet

Korak 1.

PROCEDURA PROGRAMA
KORAK 1. Prijava na program
Kandidat se u razgovoru sa predstavnikom agencije upoznaje sa uslovima programa i prijavljuje na isti. Prilikom prijave uplaćuje troškove u iznosu od 9500,00 RSD.

Korak 2.

KORAK 2. Dokumentacija i procena kandidata
Kandidat mora da obezbedi potpunu dokumentaciju koja je tražena za program. Po prijemu ovih dokumenata, ista se šalje na procenu našim imigracionim advokatima i ukoliko oni odobre kandidata isti se prihvata na program. Advokati ocenjuju kandidata da li ispunjava uslove za dobijanje ove vrste vize. Ukoliko je potrebno, kandidat će priložiti i dodatnu dokumentaciju koju bi advokati mogli da zatraže. Ukoliko kandidat ne može da dostavi sertifikat o poznavanju engleskog jezika, koji je neophodan za program, može da se prijavi ali je procedura za to sledeća:
Prvi korak je test engleskog jezika. Ukoliko kandidat zadovoljava B1 nivo, može da pristupi programu ali pod uslovom da odmah krene na časove za IELTS ili TOEFL sertifikat. American Adventure DOO sarađuje sa školom jezika koja drži pripremne časove i u mogućnosti je da kandidatu obezbedi popust za iste.
Dokumentacija za prijavu na program:

1) Biografija
CV treba da obuhvati sva radna iskustva, opis posla, tačne datume rada i zadataka koje su kandidati obavljali.
Važno je da kandidat dostavi 100% tačne informacije. Imigraciono odeljenje Ambasade Australije će proveriti sva mesta rada, iskustva i obrazovanje koje se navodi u radnoj biografiji.

2) Dokaz o znanju engleskog jezika:

Kandidati će morati da dostave dokaz o znanju engleskog jezika kako bi dobili vizu i bili primljeni na program. Kandidati moraju da dostave jednu od ponuđenih opcija sertifikata:
IELTS – International English Language Testing System sa ukupnim skorom testa od najmanje 5,0, a sa rezultatom od najmanje 4,5 u svakoj od četiri testirane komponente.
OET – Occupational English Test sa rezultatom od najmanje „B“ u svakoj od četiri komponente.
TOEFL IBT – Test of English as a Foreign Language internet-based test sa ukupnim rezultatom od najmanje 36, a sa rezultatom od najmanje 3 za svaku od testiranih komponenti slušanja i čitanja, kao i rezultatom od najmanje 12 za svaku od testiranih komponenti pisanja i govora.
PTE – Pearson Test of English sa ukupnim skorom testa od najmanje 36, a sa rezultatom od najmanje 30 u svakoj od četiri testirane komponente.
CAEA – Cambridge English Advanced sa ukupnim skorom testa od najmanje 154, a sa rezultatom od najmanje 147 u svakoj od četiri testirane komponente.

NAPOMENA: Test ne može biti stariji od 3 godine od dana podnošenja zahteva za vizu.
3) Pisma preporuke

Kandidatima će trebati detaljna pisma preporuke od najmanje 2 poslodavca za period od 3 godine punog radnog vremena. Sve reference treba da sadrže naziv posla, ime poslodavca, termin rada i sve dužnosti koje su kandidati obavljali tokom tog perioda.

4) Obrazovanje

Potrebno je dostaviti zvanično uverenje o diplomiranju ili diplomu kao potvrdu o završenoj školi kao i kompletan transcript.

Korak 3.

KORAK 3. Prihvatanje kandidata na program
Advokati ocenjuju kandidata da li ispunjava uslove za dobijanje ove vrste vize. Ukoliko je potrebno, kandidat treba da priloži i dodatnu dokumentaciju koju bi advokati mogli da zatraže. Kandidat je prihvaćen na program i uplaćuje avans u iznosu od $500 u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom (gornjem) kursu Erste banke.

Korak 4.

KORAK 4. Intervju za posao
Po prijemu svih dokumenata koja su potrebna za program, pristupa se izradi aplikacije samog kandidata. Kada aplikacija bude gotova i odobrena od strane advokata, dokumentacija mora biti odobrena i pregledana od strane naših partnera u Australiji. Nakon odobravanja kandidata, biće mu zakazan intervju za posao.
Postoje dva načina intervjua:
1. Za mali broj kandidata / Intervju preko Skype-a
2. Za grupu kandidata naš partner iz Australije će dovesti poslodavce u Srbiju kako bi obavili uživo intervjue.

Korak 5.

KORAK 5. Obezbeđen posao
Nakon organizovanja intervjua sa poslodavcem iz Australije, brzo se dobija odgovor da li je kandidat zaposlen ili ne. Po dobijanju posla, kandidat je dužan da potpiše radnu ponudu. Nakon obezbeđenog posla, kandidat je u obavezi da isplati ostatak troškova programa.

Korak 6.

KORAK 6. Viziranje, avio karte, let
Po dobijanju radne ponude, imigracioni advokati za kandidata zakazuju termin u ambasadi. Isto tako mu savetuju koju dokumentaciju treba da obezbedi pred sam odlazak na razgovor za vizu. Advokati popunjavaju za kandidata sve potrebne obrasce u vezi dobijanja vize.
Kandidat dobija vizu, kupuje avio kartu i spreman je za polazak.

Po prijavi na program, kandidat treba da donese:
Diplomu / dodatak diplomi sa položenim ispitima,
Radnu biografiju,
Preporuke od poslodavaca,
Sertifikat o poznavanju Engleskog jezika.

Pred viziranje – potrebna dokumentacija:
Izvod iz matične knjige rođenih,
Potrvda o izvršenom medicinskom pregledu,
Ukoliko kandidat želi da povede supružnika / Venčani list I izvod iz matične knjige rođenih za supružnika,
Ukoliko kandidat želi da povede dete / izvod iz matične knjige rođenih za dete,
Fotokopiju prve strane pasoša,
Dve slike u formatu za pasoš.

Plaćanje programa u Srbiji:

Prijava na program od 9500,00 RSD i uplaćuje se po prijavi.
Depozit: $ 500  – Uplaćuje se kada kandidat priloži svu potrebnu dokumentaciju i kada bude odobren od strane imigracionih advokata iz Australije.
Učešće: $ 3000 plaćanje po prijemu ponude za posao i potpisivanju iste.
NAPOMENA: Sve uplate u Srbiji se uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po gornjem (prodajnom kursu) Erste banke na račun American Adventure DOO.
Plaćanje programa u Australiji:

Iznos od $500 AUD + 10% poreza AUD odbija se od plate tokom programa, na mesečnom nivou u trajanju od 12 meseci. (Viza će važiti na period od 3 godine, ali nakon 12 meseci naknada programa biće isplaćena u celosti)
U cenu programa ulazi:
Revizija dokumenta i procena od strane advokata,
Radna ponuda,
Zakonske takse,
Takse za vizu,
Podrška lokalne australijske kancelarije,
Orijentacija i pomoć prilikom pronalaska smeštaja,
Pomoć pri regulisanju plaćanja poreza i penzionog fonda,
Pomoć pri otvaranju bankovnog računa.

U cenu programa ne ulazi:
Avionska karta,
Takse za vizu za supružnika ili decu (ispod 18 godina) – OPCIONO
Troškovi English Test –a (IELTS, TOEFL…),
Troškovi medicinskog pregleda,
Zdravstveno osiguranje (koje je obavezno i plaća po dolasku mesečno).

*cena takse za dodavanje osobe na TSS vizu iznad 18 godina 1060 AUD

**cena takse za dodavanje osobe na TSS ispod 18 godina 265 AUD

NAPOMENA: Cena takse za dodavanje članova porodice TSS podložna je promenama u zavisnosti od propisa odeljenja za imigracije Australije.

Ukoliko se odlučite da aplicirate za naš program, pre svega morate biti svesni da idete da radite na jedan dug vremenski period. Pred Vama su tri godine rada, i privikavanja sasvim drugačijoj kulturološkoj sredini, civilizaciji i klimi.
Australia (lat: Australis) ima značenje “zemlje sa juga”. Priče o “nepoznatoj južnoj zemlji” iz doba starog Rima bile su uobičajene u srednjovekovnoj geografiji. Naziv “Australia” raširio se pod uticajem knjige Metjua Flandersa, “Putovanje u južnu zemlju”, prvog čoveka za koga se zna da je oplovio kontinent. Britanska Kraljevska kolonija Novog Južnog Velsa osnovana je formiranjem naseobine u Luci Džekson 26.01.1788. Ovim datumom je zvanično nastala Australija kao država u prvom obliku i danas se taj datum slavi kao dan državnosti.
Iako je Australija “južna zemlja”, većina spoljne politike, i sam Ustav Australije u mnogome je vezan za Evropu, a pre svega za Veliku Britaniju. Australija je ustavna monarhija na čelu sa kraljicom Elizabetom II. Većina stanovništva sačinjena je upravo od britanaca tako da nemojte da se začudite ako čujete da se ljudi osećaju kao u Velikoj Britaniji. Godinama, i pod raznim uticajima, tradicija i način života se menjao, ali je neosporno da je Australija mlada zemlja u razvoju i progresu koja polako otvara svoja vrata inostranstvu.
Prema listi indexa društvenog razvoja, Australia se nalazi na 3. mestu po opštim uslovima za život što je izuzetno visoko kotirano.
Ne možemo ignorisati činjenicu da je Australija jedna od najpopularnijih destinacija mnogim ljudima iz celog sveta, koji su u potrazi za boljim životom.
Naizgled ona ima sve što mi tražimo poput dobre klime, otvorenog načina života, dobre hrane, dobre zdravstvene i obrazovne standarde, mnoge mogućnosti za pronalazak posla, visok životni standard, i pored svega pripada engleskom govornom području.

10 razloga zbog kojih vredi živeti u Australiji

 1. Standard i kvalitet života
  Australija može da ponudi visok kvalitet života i životnog standarda zahvaljujući kombinaciji njene relativno stabilne ekonomije, klime i načina života.
 2. Ekonomija
  Dok su druge zemlje pale u globalnu recesiju, Australija je ostvarila snažan ekonomski rast, nizak dug i trostruki A kreditni rejting.
  Za razliku od većine evropskih zemalja, Australija je do sada u velikoj meri izbegla da potone u duboku recesiju. Australija je trinaesta ekonomija po veličini u svetu, ima visok BDP po glavi stanovnika, nisku stopu siromaštva, relativno nisku stopu nezaposlenosti a bogata je prirodnim resursima. To znači da postoji veća raznovrsnost zapošljavanja i poslovne mogućnosti nego u mnogim evropskim zemljama, posebno u industriji usluga, finansija i IT-a.
  Vlast se trudi da privuče pažnju kvalifikovanim stručnjacima i radnicima iz celog sveta a ovo je dovelo do dramatičnog povećanja kvaliteta usluga i proizvoda koji dolaze iz Australije.
 3. Zdravstveni sistem
  Australijanci uživaju treći najviši životni vek u svetu. Australijski zdravstveni sistem je svetski poznat po svojoj efektivnosti i efikasnosti.
  U međunarodnom komparativnom istraživanju zdravstvenih sistema u šest zemalja (Australija, Kanada, Nemačka, Novi Zeland, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) utvrđeno je da se Australija rangira na najvišem nivou.
 4. Klima
  Klima Australije varira zbog geografske veličine, ali generalno preovladava umerena i topla klima tokom cele godine naročito u primorskim gradovima.
  Ova relativno benigna klima doprinela je da ljudi u ovoj zemlji provode dosta vremena napolju.
 5. Multikulturalnost
  Australija ima izuzetno multikulturalno stanovništvo. Nedavna istorija Australije je istorija masovne emigracije, iz svih delova sveta. Danas 1 od 4 Australijanaca je rođen u inostranstvu i taj odnos i dalje raste.
  To znači da se u Australiji nikada nećete izdvajati kao stranac. Ako ste pametni, pozitivni, imate dobar nivo poznavanja engleskog jezika i pravi stav, Vi ćete naći mnogo mogućnosti za posao, verovatno više nego u svojoj zemlji. Nije ni čudo što se Australija često naziva “obećana zemlja”.
  Australijanci su gostoljubivi i otvoreni za strance koji se ovde naseljavaju. U Australiji ćete naći toleranciju, kosmopolitsku atmosferu većih gradova i kulturni uticaj iz celog sveta.
 6. Najsrećnija nacija na svetu
  Australija je bila tri godine za redom (2011., 2012. i 2013.) izabrana za najsrećniju naciju na svetu među razvijenim zemljama, od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sa sedištem u Parizu.
  U istraživanju OECD-a rangirano je više od 30 zemalja, sa kriterijumima kao što su nivo dohotka građana, zdravlje, bezbednost i životni standard.
 7. Englesko govorno područje
  Ne možemo da osporimo činjenicu da mnogo ljudi i imigranata iz svih krajeva sveta, bira Australiju kao zemlju za život baš zbog činjenice da je ona englesko govorno područje. S’ obzirom na to da je engleski jezik najćešće korišćeni jezik u celom svetu, ljudima je lakše da se integrišu u zemlji gde se i zvanično govori ovaj jezik.
 8. Prijateljska zemlja
  Anholt Brend Indeks, koji rangira zemlje na osnovu kulture, turizma i ljudi, redovno rangira Australiju na vrhu liste najprijateljskijih zemalja u svetu.
  Cifra od skoro 6 miliona turista godišnje pokazuje nam da Australijanci rade pravu stvar da ljude vrate nazad u ovu zemlju u što većem broju.
 9. Niska stopa kriminala
  Australija je jedna od najbezbednijih zemalja u svetu i ima jednu od najnižih stopa kriminala.
 10. Način života
  Mnogi stranci smatraju način života kao glavni razlog za odlazak u Australiju. Zbog sunčane i tople klime, kao i velikog broja prelepih plaža i drugih zelenih površina, Australija nudi opušten način života. Postoji beskrajno mnogo načina na koje možete provesti svoje vreme u Australiji, uključujući plivanje, roštilj ili piknik na plaži, planinarenje, ronjenje, pecanje ili jednostavno uživanje pod suncem. Sa svojim dugim, peščanim i čistim plažama koje su među najboljima u svetu, Australija je takođe raj za surfere. (izvor http://budikengur.com/)

Ugostiteljstvo u Australiji

Na australijskom Nacionalnom forumu turizma i transporta zvanično je objavljen povratak kulinarskih šefova na listu deficitarnih zanimanja u Australiji. Ovoj zemlji su hitno potrebni školovani kuvari kako bi pomogli da turisti steknu pozitivno iskustvo o Australiji. U sferama turizma i transporta deficitarna su brojna zanimanja, ali najurgentnija je potražnja za kuvarima. Tokom 2011. i 2012. godine, 2.160 šefova i kuvara dobilo je radne vize ali, kako se navodi, „mnogi turistički i ugostiteljski biznisi i dalje imaju problema sa pronalaženjem adekvatnog osoblja“. Turizam je veoma takmičarska industrija i Australiji su, pored dobre infrastrukture i zanimjive kulturne ponude, potrebni i iskusni ljudi koji će na svim nivoima uspeti da izađu u susret zahtevima gostiju. Minimalna plata koju možete ostvariti u Australiji u ugostiteljstvu je $54.000,00.

Cena života u Australiji

 • stanarina: $400-1800 mesečno (manji stan za dve osobe)
 • struja: $250 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • voda: $120 za tri meseca (jednosoban stan za dve osobe)
 • telefon/mobilni: $20-60 mesečno u zavisnosti od paketa
 • Internet: $50-120 mesečno u zavisnosti od operatera i protoka
 • hrana: između $50-100 nedeljno po osobi (zavisi od toga koliko jedete)
 • gorivo: oko $1.3 po litri
 • kafa: $3,5-4
 • popravka zuba kreće se oko :$150-350
 • frizer standardno šišanje: $80 , manikir $60
 • dva glavna supermarketa su Woolworths i Coles, međutim dobre cene ima i evropski supermarket Aldi
 • prosečna potrošačka korpa porodice iznosi $150-200 samo za hranu nedeljno
 • glavno jelo u restoranima uglavnom se kreće oko $35
 • za stan je potrebno uvek izdvojiti kaparu u visini jedne mesečne stanarine
 • računi se uglavnom plaćaju tako što ih vežete za bankovni račun. U tom slučaju se automatski plaćaju određenog datuma u mesecu a servis Vas uglavnom obavesti pre nego što skine novac sa računa
 • dostava stvari kada se selite košta oko $50-90 po turi
 • cena vožnje u gradskim autobusima ili metroom zavisi uvek od kilometraže. Prevoz funkcioniše tako što se kupi MZKI kartica koja se na određenim mestima puni novcem i čekira se na aparatu sa „touch on“ kada uđete i „touch off“ kada izađete iz autobusa, i naspram toga Vam se sa kartice skida određeni iznos novca. Radnim danima maksimalna suma koja može da se potroši sa kartice je $12. Postoji mogućnost i da se uzme mesečna kartica za određenu zonu i u tom slučaju možete da se vozite koliko hoćete.
 • u proseku život u Australiji je za 10% skuplji nego u SAD.

BANKARSKI SISTEM AUSTRALIJE

Jedna od najbitnijih stvari kada planirate preseljenje čak i u drugi grad, a kamoli državu, jeste bankovni račun. U modernom društvu poslovanje bez bankovnog računa je nemoguće, na osnovu njega primate platu, ostvarujete penziono i zdravstveno osiguranje, plaćate sve transakcije i račune, podižete kredite i još mnogo toga.

Stvar o kojoj morate da razmišljate pre Vašeg odlaska u Australiju jeste odabir odgovarajuće banke i otvaranje računa u istoj.

Neke banke u Australiji omogućavaju prebacivanje novčanih sredstava i pre Vašeg odlaska u Australiju. Prva banka Australije čije usluge koristi većina državljana jeste „WESTPAC“. Ova banka ima širok spektar usluga i povoljnosti koje pruža kako rezidentima tako i licima na privremenom radu i boravku u Australiji. Westpac je banka koja ima predstavništva širom sveta i ima službu podrške koja je aktivna 24/07. Pored redovnih bankarskih usluga, pruža dosta informacija i pogodnosti osobama koje prvi put dolaze u Australiju. Najpogodnije kod ove banke jeste što Vam omogućava otvaranje tekućeg računa čak i do 12 meseci pre Vašeg dolaska u Australiju kao i mogućnost prebacivanja novčanih sredstava.

Internet sajt Westpac banke je https://www.westpac.com.au/ ukoliko Vam treba dodatnih informacija.

MOBILNI OPERATERI U AUSTRALIJI

Australija je jedna od prvih zemalja koja je u aktivnu upotrebu uvela mobilne telefone i generalno je među prvim državama u svetu po pitanju implementiranja nove tehnike i tehnologije. Kada kupujete novi telefon uvek posvetite pažnju svakom detalju, ceni, veličini, marki, memoriji, dodatnim pogodnostima i tako dalje. Isti je slučaj i sa brojem telefona, kolika je jačina signala po teritorijama, kakva je sama usluga. Provajderi mobilne telefonije su verovatno najstručnija lica koja mogu da Vam pruže informacije takvog tipa i daju pogodan savet. Takav je slučaj i u Australiji. U Australiji je izuzetno mali procenat stanovništva koji kupuje telefone koji nisu vezani za nekog mobilnog operatera.

Vodeći mobilni provajderi Australije su:

TELSTRA. Telstra je vodeći mobilni provajder Australije za pribavljanje mobilnih telefona sa mogućnošću otplate na nekoliko rata sa raznim pogodnostima. Takođe imaju široku mrežu prodavnica u kojima možete kupiti adekvatnu opremu za svoje mobilne telefone. Pored usluga mobilne telefonije pružaju usluge i kućnog Interneta i fiksne telefonije, u zavisnosti za koji paket se odlučite. Najveći procenat stanovništva koristi usluge ovog provajdera jer pruža najbolje uslove plaćanja moblinih telefona, možete biti i pripejd i postpejd korisnik, i većina teritorije Australije je pokrivena signalom.

OPTUS. Optus je drugi po veličini mobilni provajder ali je svakako daleko manji od Telstre. Obim poslovanja Optusa se svodi na 30-tak privatnih projekata i 8 poslovnih projekata koji obuhvataju određeni broj stanovništva. Najveća razlika između Telstre i Optusa jeste u veličini teritorije koju signal pokriva, a u tom slučaju je Telstra definitivno bolji provajder.

VODAFONE. Vodafone je još manji mobilni provajder od Optusa, sveden na svega 38 privatnih projekata u Australiji. Najveća mana kod ovog provajdera jeste što signalom pokriva samo velike metropole i veće gradove u okruzima.

VIRGIN MOBILE. Virgin mobile je definitivno najmanji provajder u Australiji koji je praktično deo Optusa jer koristi njegovu mrežu.

Kod svih navedenih provajdera možete sklopiti Ugovor o paketu koji Vam najviše odgovara. Najbitnije je da naglasite prilikom odabira paketa šta Vam zaista treba i naglasite da želite da znate konačnu cenu sa uključenim porezima da ne bi došlo do zabune.

Savetujemo da, kada se tek doselite u Australiju, uzmete paket koji se unapred plaća i omogućava Vam određeni broj minuta, poruka, rominga za taj novac, jer su kamate za prekoračenje na ostalim paketima u Australiji dosta velike.

Bitno je napomenuti da većina dodatne opreme koju možda imate od prethodnih mobilnih telefona ne odgovara mobilnim telefonima koje uzimate u Australiji jer imaju drugačiju tehnologiju od nas. Upravo iz tog razloga nema svrhe nositi dodatnu mobilnu opremu koju verovatno nećete moći da koristite.

Pred Vama je 3 godine rada u Australiji i jedna od stavki u koju morate biti upućeni jeste poreski sistem Australije.

Australija ima jedan od najviših poreza koji pre svega zavisi od toga da li ste rezidenti ili ne mesta u kom radite.

Poreska godina u Australiji traje od 01.07. tekuće godine do 30.06. sledeće godine. Svi zaposleni u Australiji, uključujući i privremeno zaposlena lica (koji poseduju vizu TSS) su u obavezi da plaćaju porez ali takođe i po završetku poreske godine imaju mogućnost povraćaja poreza. Zahtev za povraćaj poreza je obavezno podneti do 31.10. Zaposlena lica po otvaranju računa u banci i zaposlenju dobijaju „tax file number“ koji se dostavlja poslodavcu. Plaćanje poreza vrši poslodavac direktno pre isplaćivanja Vaše plate. Porez koji ste u obavezi da plaćate zavisi od Vaše plate. Za nerezidente, ukoliko je Vaša plata na mesečnom nivou do $80000 AUD porez će iznositi 32,5 centa po dolaru. Plata u Australiji se u većini slučajeva isplaćuje nedeljno ili dva puta mesečno.

Po Vašem dolasku Vi ćete biti tretirani kao nerezidenti Australije. Međutim po isteku 186 dana od Vašeg zaposlenja imate mogućnost da se prijavite i postanete rezident Australije. Kada postanete rezident porezi na Vašu platu se bitno menjaju. Važno je napomenuti da dobijanjem ovog statusa ne znači da ste postali građanin Australije nego samo da ste dobili dozvolu boravka i rada u Australiji.

Ukoliko je Vaša plata u Australiji između $37000-87000 AUD porez na platu na $37000 iznosiće $3572 plus 32,5 centi na svaki dolar preko ovog iznosa.

Bitno je napomenuti da ukoliko kupite nešto od tehnike i materijala što Vam je potrebno za posao treba samo da sačuvate račun i imaćete pravo povraćaja poreza na kraju poreske godine.

Po završetku Vašeg radnog odnosa u Australiji imate pravo na povraćaj poreza. Svaki povraćaj poreza zavisi od visine Vaše plate. Za prosečnu platu u Australiji koja iznosi $78832 AUD godišnje, mesečni povraćaj poreza iznosi oko $2600 AUD po podacima taxback.com.

„Super“ je skraćenica za fond kojim ostvarujete pravo na penziono. Svaki zaposleni u Australiji ima pravo na ostvarivanje penzije. Visina penzije zavisi od godina radnog staža i visine plate odnosno uplaćenog poreza državi. Sve informacije u vezi sa penzijom se dobijaju u banci u kojoj ste otvorili račun preko kojeg primate platu. Penzija se u većini slučajeva uplaćuje od strane poslodavca i iznosi 9,5% od Vaše bruto plate.

 

New South Whales / Sydney

NOVI JUŽNI VELS

je najstarija naseljena država Australije koja je prvobitno nastala kao kolonija na obalama luke Port Džekson na teritoriji današnjeg Sidneja. Sidnej je danas glavni i najveći grad ove države i predstavlja grad sa etničkim zajednicama iz više od 100 zemalja. Populacija Novog Južnog Velsa iznosi 7,29 miliona stanovnika što predstavlja trećinu ukupnog stanovništva Australije.

Prvi ljudi koji su naselili ovu državu bili su Aboridžini, originalni domoroci Australije. 1770. godine kapetan Džejms Kuk, pod komandom Britanske Kraljevske Mornarice, plovio je istočnom obalom Australije i isplovio je u zalivu danas poznatom kao Južni Sidnej. Kuk je proglasio ovu teritoriju za koloniju Velike Britanije i nazvao je Novi Južni Vels. Kolonija je postala država 1901. godine nakon što je Australija zvanično proglašena za državu.

Danas Južni Vels predstavlja jedno od najvećih imigracionih središta Australije. Ovo je najnaseljenija država Australije i ekonomski centar, i kao takva nudi brojne mogućnosti za zapošljavanje inostranih građana.

Država je poznata pod nazivom „Premier State“ a stanovnici su poznati pod nazivom „bubašvabe“.

SIDNEJ:

Sidnej je glavni grad države Novog Južnog Velsa i sa 4,6 miliona stanovnika predstavlja najveći grad po broju stanovnika u Australiji. Nalazi se na centralnoj obali države između Blue Mountains na zapadu i Tasmanskog mora na istoku. Grad se nalazi na brojnim zalivima i rekama. Sidnej ima oko 480000 turista i posetilaca na dnevnom nivou. Grad pre svega nudi dobru zabavu i privlači praktično svaki veliki muzički, dramski i kulturni događaj. Zbog svog mesta u privredi i obrazovanju države, Sidnej predstavlja jedan od prvih odabira imigranata kada se radi o usavršavanju na polju obrazovanja ili zaposlenju. Sidnej predstavlja jedan od najskupljih gradova za život u svetu, ali zato nudi mnogo mogućnosti i odličnu zaradu.

Najznačajnije znamenitosti Sidneja su kuća opere, harbour bridge, akvarijum, zgrada kraljice Viktorije itd.

Po pitanju poslova, najveći procenat poslodavaca nudi poslove vezane za stručne, naučne i tehničke usluge iz oblasti obrazovanja, trgovine, turizma i ugostiteljstva. Industrija koja zapošljava najveći broj radnika u Sidneju je obrazovanje, a iza nje odmah ide turizam.

Interesantne činjenice

 • Sidnej je prvobitno bio nazvan “Albion”, ali njegov osnivač, Artur Filip, promenio je ime u Sidnej u znak priznanja napora britanskog lorda Tomasa Tovnshend Sidneja za osnivanje ove kolonije.
 • Sidnej je bio prva britanska kolonija u Australiji koja je postavljena 1788. godine.
 • Ovaj grad se svake godine rangira među prvih 10 najboljih gradova za život u svetu.
 • Sa oko 4,6 miliona stanovnika, u Sidneju i njegovoj okolini živi oko 20% ukupnog stanovništva Australije.
 • Svetski poznata novogodišnja proslava je praćena od strane 1,5 miliona ljudi u Sidneju i više od milijarde ljudi putem televizije širom sveta. U novogodišnoj noći troši se oko 4,500 kilograma vatrometa.
 • Možda najpoznatija atrakcija Sidneja, Sidnejska opera, završena je 1973. godine i za njenu izgradnju je bilo potrebno punih 14 godina i 10 hiljada građevinskih radnika, sa konačnim ukupnim troškovima u iznosu od 102 miliona dolara – 14 puta više od prvobitne procenjene cene.
 • Sidnej ima najdublju prirodnu luku na svetu sa 504,00 megalitara vode.

Victoria / Melbourne

VIKTORIJA

se nalazi u jugoistočnom delu Australije i najmanja je od svih ostalih država ali je veoma urbanizovana i sa svojih 5 miliona stanovnika predstavlja jedan od najgušće naseljenih regiona Australije.  Po broju stanovnika predstavlja drugu državu Australije odmah iza Novog Južnog Velsa. Glavni grad države je Melburn. Često ga nazivamo i glavnim gradom kulture Australije jer predstavlja centar australijske kinematografije, umetnosti, plesa i muzike.

Pre dolaska Evropljana, Viktorija je bila naseljena aboridžinima u najvećem broju kolektivno poznatim kao Koori. Od kada je Velika Britanija proglasila skoro celu istočnu Australiju njenom kolonijom, Viktorija je bila uključena u širu koloniju Novog Južnog Velsa.

Svoju samoupravu je postigla 1855. godine. Nakon otkrića zlata u današnjem gradu Balart, zvanično počinje Viktorijanska zlatna groznica koja je izazvala povećanje populacije i samog bogatstva države. Melburn je zahvaljujući tome postao finansijski centar Australije i Novog Zelanda kao i glavni grad između 1901. i 1927. godine, dok je Kanbera još bila u izgradnji.

MELBURN

je glavni grad države Viktorija i predstavlja drugi grad po veličini i broju stanovnika u Australiji, odmah iza Sidneja. Ovaj grad je vodeći finansijski centar u Australiji i azijsko-pacifičkom regionu, a već treću godinu za redom je proglašavan za najživlji grad na svetu. Melburn se izuzetno visoko kotira u oblastima obrazovanja, zabave, zdravstva, istraživanja i razvoja, turizma i sporta. Smatra se glavnim gradom kulture u Australiji. On je dom australijske kinematografije, umetnosti, plesa, fudbala i sporta. Jedan od najprestižnijih sportskih događaja, grand slam Australian Open u tenisu, se održava upravo u Melburnu.

Najveće znamenitosti grada su: Federation square, Queen Victoria Market, akvarijum, zoološki vrt, Eureca Skydeck 88 itd.

Melburn je jedan od najvećih industrijskih gradova Australije. Oko 300000 ljudi je zaposleno u proizvodnom sektoru koji uključuje proizvodnju automobila, hemikalija, hrane itd. Od ostalih privrednih grana koje su takođe srž ekonomije Australije izdvajamo finansije, IT industriju i turizam. Sektor gde uvek ima manjak radnika je zdravstvo tako da su svi medicinski stručnjaci iz inostranstva dobrodošli u ovaj grad.

Interesantne činjenice

 • Pre nego što je Melburn postao poznat po ovom imenu, zvao se Batmania, Bearbras, Bearport, Bearhip i Bearburi.
 • Melburn je zvanično najveća prestonica lisica u svetu sa između 6 i 23 lisice po kvadratnom kilometru u gradskom području.
 • Melburn je jedini grad na svetu koji ima pet sportskih objekata po međunarodnim standardima (uključujući tri sa krovovima na uvlačenje). To su: Melbourne Cricket Ground, stadion Docklands, Rod Laver Arena, Hisense Arena i Olimpijski park u parku Melburna.
 • Prvi svetski igrani film, priča o Ned Keli Gang-u je snimljen i napravljen u Melburnu 1906. godine.
 • Luna park u Sent Kildi je najstariji zabavni park u svetu pod privatnom upravom.
 • Poznati tramvajski sistem u Melburnu je najveći van Evrope i četvrti po veličini u svetu. On se proteže na 244 kilometara (152 milja) i ima 450 tramvaja.
 • Melburn je dom za osam od deset najvećih investitora u istraživanju i razvoju u Australiji.
 • Prve Olimpijske igre čiji je domaćin bila Australija, održane su u Melburnu 1956. godine.
 • Najveći vitražni plafon sveta nalazi se u Melburnu, u Nacionalnoj galeriji Viktorije.
 • Melburn ima najveći broj kafića i restorana po glavi stanovnika u svetu.
 • Ovaj grad je jedini grad koji ima više Grka van Grčke i Italijana van Italije.

Queensland / Brisbane

KVINSLEND

je druga država po veličini u Australiji. Kada se poredi sa ostalim državama može se navesti za primer da je po površini 5 puta veća od Japana. Populacija iznosi 4,5 miliona ljudi a glavni grad je Brizbejn. Više od polovine ljudi živi van gradskog područja Brizbejna što predstavlja drugačiju situaciju u odnosu na ostale države u kojima većina populacije živi u velikim gradskim centrima. Ova država ima 5 od ukupno 11 prirodnih baštenskih područja Australije. Tu spadaju nacionalni parkovi Scenik Rim, ostrvo Frase, fosilna polja Riversleigh, Wet Tropics i jedno od 7 svetskih čuda – Veliki koralni greben. Kao zemlja koja ima najniži porez u Australiji, sa novim tehnologijama i uslugama i dovoljnim prostorom za razvoj, Kvinslend je svakako poželjna destinacija za mnogo novih biznisa svake godine.

Kvinslend su naseljavali Aboridžini još pre 65000 godina. Prvi Evropljani koji su posetili ove prostore bili su holandski istraživači Vilem Jenz i Jan Karstens. Prvi osvajač Kvinslenda je Džejms Kuk koji je došao na ovu teritoriju još davne 1970. godine. Nakon toga, postaje deo Novog Južnog Velsa i kolonije Velike Britanije istovremeno. Kvinslend se 1851. zvanično odvojio od Novog Južnog Velsa.

Sa ekonomskog aspekta, Kvinslend predstavlja jedan od najvećih centara turizma Australije upravo zbog velike količine prirodne baštine koju poseduje.

BRIZBEJN

je glavni grad i najmnogoljudniji grad države Kvinslend. Ima 2,2 miliona stanovnika. Nazvan je po reci Brizbejn na kojoj se nalazi a koja je dobila ime po škotskom guverneru Novog Južnog Velsa ser Tomasu Brizbejnu.

Brizbejn se brzo razvija kao raznovrsni i energetski globalni grad sa privredom vrednom 114 milijardi dolara. Deo je australijskog najbrže rastućeg metropolitanskog regiona Jugoistočni Kvinslend, sa stanovništvom za koje se očekuje da se udvostruči na skoro 4 miliona do 2056. godine.

Najveće znamenitosti grada su Queensland Cultural Centre, South Bank Parklands, Brisbane Powerhouse, Alma Park…

Ključna zanimanja koja postaju veoma tražena u Brizbejnu su u vezi građevinske industrije, obrazovanja, finansija, zdravstva, rudarstva, transporta itd. U ovim industrijama radi više od polovine stanovništva ovog okruga. Pored toga su, i dalje u ovom delu, sva ova zanimanja deficitarna i predstavljaju priliku za imigraciju.

Poslovne usluge čine više od jedne četvrtine od ukupne privrede Brizbejna. Taj sektor je najveći po broju zaposlenih u ovom gradu.

Interesantne činjenice

 • Grad Brizbejn je više poznat kao “Bris- Vegas” zbog svog kosmopolitskog načina života. Domaći naziv Brizbejna je “Mian – Ðin” što znači “mesto u obliku šiljka”.
 • Brizbejn je novi svetski grad Australije sa ekonomijom vrednom 135 milijardi dolara.
 • 2003. godine centar Brizbejna je bio priznat kao najbolji svetski centar od strane International Downtown Association (IDA), pobedjujući neke od najglamuroznijih gradova na svetu.
 • Brizbejn je treći najveći glavni grad po geografskoj površini na svetu. Zauzima oko 1,140 kvadratnih kilometara.
 • Ovaj grad se na početku zvao Edenglassie. Ime je promenjeno 1834. godine po škotskom guverneru Novog Južnog Velsa od 1821. do 1825., ser Tomasu Brizbejnu.
 • Tokom drugog svetskog rata mnogo američkih snaga su bile stacionirane u Brizbejnu, a kampus Univerziteta Kvinslend bio je pretvoren u kasarnu poslednje tri godine rata.
 • Brizbejn se smatra jednim od 10 najboljih gradova budućnosti prema Londonskom Fajnenšel tajms FDI magazinu.

West Australia / Perth

ZAPADNA AUSTRALIJA

je država koja zauzima trećinu zapadne Australije i ujedno predstavlja državu sa najvećom površinom. Takođe je najređe naseljena država Australije sa samo 2,5 miliona stanovnika. Skoro 92% stanovništva u ovoj državi živi u jugozapadnom delu. Glavni i najveći grad Zapadne Australije je Pert.

Istorija ove države, obogaćena aboridžinskom, datira 40000 godina u prošlost. Prvi Evropljanin koji je otkrio oblast Perta bio je holandski moreplovac Vilem de Vlamingh koji je plovio duž obale još 1697. godine i nazvao je reka labuda po velikim jatima crnih labudova u toj oblasti. Evropsko naseljavanje ovog područja počelo je 1826. godine kada je južna luka Albany postavljena za vojnu ispostavu. Sedište kolonije je premešteno u Pert.

Prvi veliki talas naseljavanja u ovoj državi dogodio se 1890. godine sa otkrićem zlata u centralnoj i južnoj unutrašnjosti države. Za vreme zlatne groznice došlo je do velikog priliva stanovništva iz celog sveta u ovaj region.

Zapadna Australija je međunarodno poznata kao visoko kvalitetni dobavljač poljoprivrednih proizvoda sa izvozom većim od 80%. Najviše se izvozi pšenica, uljana repica, ječam, vuna i jagnjetina. U uslužnoj delatnosti, s druge strane, je zaposleno preko 80% stanovništva ove države. Veći deo ovih poslova spada u deficitarna zanimanja Australije. Zapadna Australija je takođe dom najveće morske industrije u Australiji.

PERT

je glavni grad ove države. Sa skoro 2 miliona stanovnika predstavlja četvrti grad po veličini u Australiji. Grad se nalazi između Darlingove padine i Indijskog okeana, duž obale reke Svan na samo 12 kilometara od okeana. Reka je dobila naziv po čuvenim crnim labudovima koji se često mogu videti na njenoj obali. Grad je, 1856. godine, prvobitno osnovao Džejms Stirling kao administrativni centar kolonije Svan River. Masovno je naseljen krajem XIX veka kada je proglašena zlatna groznica u ovom području.

Pert danas predstavlja grad koji se izuzetno visoko kotira u svetu prvenstveno po kombinaciji urbane sofisticiranosti i međunarodnog ukusa, i neretko je upravo ovaj grad prva destinacija turista i imigranata u Australiji. Stanovništvo u Pertu ima skoro duplo veći rast od nacionalnog proseka i zvanično je grad sa najnižom stopom nezaposlenosti u Australiji.

Najveće znamenitosti grada su:  The Perth Mint, Swan Valley, Swan River, The Aquarium, Perth Bell Tower…

Većina ljudi sa nižim nivoom obrazovanja radi prevashodno u rudarskoj industriji. Ovo se svakako ne poistovećuje sa zlatnom groznicom, ali činjenica jeste da je ovo podneblje bogato rudom čijom eksploracijom stanovništvo može da zaradi. Pored rudarstva, industrije koje zapošljavaju veliki broj radnika u Pertu su: finansije i osiguranje, stručne, naučne i tehničke usluge, ugostiteljstvo, obrazovanje i maloprodaja.

Interesantne činjenice

 • Pert je najizolovaniji glavni grad na svetu. Udaljen je preko 2,000 kilometara od najbližeg većeg grada.
 • Poznat je kao najsunčaniji grad na svetu sa prosečno osam sati sunca dnevno tokom cele godine.
 • Pert je postao poznat i kao grad svetlosti. Kada je astronaut Džon Glen kružio orbitom 1962. godine, mogao je da vidi Pert jer su svi stanovnici uključili svoja svetla u domovima.
 • Zahvaljujući rudarskoj industriji, Pert ima najveći broj self-made milionera po glavi stanovnika, više nego bilo koji drugi grad na svetu.
 • Kovnica u Pert-u je najstarija kovnica u svetu koja još uvek radi u svojim originalnim prostorijama.
 • Pert je jedini grad na svetu gde avioni mogu da sleću u poslovnom delu grada.
 • Kings Park u Pertu je najveći unutrašnji gradski park u svetu, veći i od njujorškog Central parka.
 • Putovanje autobusima oko Perta je besplatno ukoliko se nalazite u besplatnoj tranzitnoj zoni ili koristite besplatne CAT autobuse.

South Australia / Adelaide

JUŽNA AUSTRALIJA

je četvrta država po veličini u Australiji sa 1,64 miliona stanovnika. Najveći procenat stanovnika živi u glavnom gradu Adelaidu. Južna Australija je poznata i kao država vina. Zemljište i klima ovog dela Australije stvara idealne uslove za gajenje vinove loze tako da ovo predstavlja raj za ljubitelje vina. Država je istovremeno dom mnogih kultura, preko 300000 stanovnika ovog dela Australije nije rođeno u Australiji.

Pre više od 40000 godina, Aboridžini su naselili ove prostore, i iako je dosta vremena prošlo od tada, ovo je država koja je sačuvala najveći deo aboridžinske kulture i tradicije. Teritorija koja danas predstavlja ovu državu ostala je britanska kolonija 1788. godine kao deo kolonije Novog Južnog Velsa. Pored toga što je kolonija zauzimala dve trećine kontinenta Australije, najviše je bila naseljavana njena istočna obala, što je slučaj i danas. Prošlo je samo 40 godina od ozbiljnijeg naseljavanja ove teritorije u modernom vremenu. Prvi žitelji južne Australije naselili su Kangaroo Island u julu 1836. godine.

Glavna industrija u Južnoj Australiji jeste prerađivačka. Glavni proizvodi su poljoprivredni/hortikulturni proizvodi uključujući i vino.

ADELAID

je glavni grad Južne Australije i predstavlja jedan civilizovan i miran grad sa oko 1,2 miliona stanovnika. Grad je podeljen na dva dela koje razdvaja reka Torens, Adelaid i Severni Adelaid. Grad je okružen predivnim zelenilom, planinama i plažama što pravi fantastičan pejzaž. Najpoznatiji je po izuzetnom vinu koje je svetski poznato. Adelaid je grad na koji je kultura Aboridžina ostavila najjači uticaj tako da je ovo mesto gde možete najviše saznati o najstarijoj civilizaciji Australije. Adelaid je okružen parkovima, istorijskim zgradama, širokim ulicama, raznolikim kafićima i kao takav, miran gradić, predstavlja totalnu suprotnost od Sidneja na primer. Postoji jedna izreka među stanovništvom a to je da je sa bilo koje tačke u gradu, do druge tačke, moguće stići za celih dvadeset minuta.

Najveće znamenitosti grada su: Adelaide Botanic Garden, National Wine Centre of Australia, Adelaide Oval, Victoria Square, South Australian Museum i tako dalje.

Adelaid ima najnižu prosečnu platu i najveću stopu nezaposlenosti od svih najvećih pet gradova u Australiji. Kada govorimo o nezaposlenosti, naglasili bismo da je u septembru 2014. godine ona iznosila 6,7%. Najtraženiji poslovi u gradu su u vezi obrazovanja i zdravstva. Ove industrije su trenutno u usponu i predstavljaju mogućnost zapošljavanja i imigracionog stanovništva. Ono što je prednost u odnosu na ostale gradove Australije jeste što je ovde život među najjeftinijima. Druge industrije koje uživaju veoma važnu ulogu u ekonomiji grada su bio-nauke, inžinjering, IKT industrija, medicinsko istraživanje, turizam i industrija vina.

Interesantne činjenice

 • Adelaid je osnovan kao kolonija za slobodne žitelje i jedini je glavni grad koji je bio naseljen slobodnim doseljenicima od svog osnivanja.
 • On je dom najvećeg broja prikaza aboridžinske kulture i artefakta. Oni su izloženi u muzeju Južne Australije, kao i na Tandaniji – nacionalnim institutom za aboridžinsku kulturu.
 • Adelaid je poznat po tome što je veoma pristupačan grad. Ovaj grad je poznat i kao dvadesetominutni grad jer je poznato da može da se stigne do bilo koje tačke u gradu upravo za 20 minuta.
 • Ovaj grad je prvi u Australiji koji je ukinuo seksualnu i rasnu diskriminaciju, smrtnu kaznu, prvi je priznao imovinska prava Aboridžina i prvi je dao ženama pravo glas.
 • Egzotična botanička bašta u Adelaidu ima najveće i najstarije staklenike na južnoj hemisferi. Ovi staklenici su poznata atrakcija za turiste.

Australian Capital Territory / Canberra

AUSTRALIJSKA PRESTONIČKA TERITORIJA

ima oko 380000 stanovnika koji su većinom stacionirani u glavnom gradu Australije, Kanberi. Teritorija se prostire na 88 kilometara od severa do juga i samo 30 kilometara od zapada do istoka.

Pre dolaska Evropljana 1820. godine ovu teritoriju su naseljavala tri aboridžinska plemena: Ngunval, Valgalu i Ngarigo. 1901. godine doneta je odluka da se razvije nacionalna prestonička teritorija. Ovaj potez je bio direktan rezultat federacije kolonija u Australiji.

Lokacija Australijske Prestoničke teritorije zapravo predstavlja kompromis između dva velika rivala, Sidneja i Melburna. Kanbera je izgrađena i postavljena za prestonicu Australije upravo zbog nemogućnosti dogovora između ova dva grada. To objašnjava razlog zbog čega se Kanbera nalazi tačno između njih.

Zvanično, ova teritorija je dobila status autonomnog regiona – federalne prestoničke teritorije 1910. godine. Inače, parlament se preselio u Kanberu tek 1927. godine a do tada se nalazio u Melburnu.

Nacionalna vlada i državne institucije ostaju glavni sektor ove teritorije, ali se zaposlenost u privatnom sektoru značajno proširila u poslednjih par godina i obuhvata proizvodnju sofisticirane naučne i komunikacione opreme, kao i kompjuterskog softvera.

KANBERA

je glavni grad Australije i sa populacijom od 380000 stanovnika to je najveći grad unutrašnjosti i osmi grad po veličini u Australiji. Izabrana je za glavni grad 1908. godine kao kompromis između dva velika rivala, Melburna i Sidneja. Neobično je to što je Kanbera podignuta kao potpuno isplaniran grad. Kanbera je stekla politički značaj tokom drugog svetskog rata i administrativnu važnost od kasne 1940. godine ali njen fizički razvoj nije mnogo napredovao do sredine dvadesetog veka. Nacionalna komisija za razvoj kapitala inicirala je od 1958. godine da se počne značajnije ulagati u infrastrukturu Kanbere što je rezultiralo porastom broja stanovnika, elegantnih objekata, predivnih parkova i širokih bulevara. Danas je Kanbera moderan grad sa kosmopolitskim duhom. Nudi sve gradske usluge: odlične zdravstvene ustanove, najbolje puteve, odličan javni prevoz i beskrajne biciklističke staze.

Najveće znamenitosti grada su: National Museum of Australia, Parlament House, Australian War Memorial, Lake Burley Griffin itd.

Kanbera je grad koji je pun javnih ustanova i službi. Zahvaljujući tome, predstavlja jedan od gradova sa najnižom stopom nezaposlenosti i u poređenju sa ostalim gradovima ima jednu od najvećih prosečnih zarada po stanovniku. Glavna industrija u gradu je javna uprava i bezbednost, koja čini skoro 30% ukupnog teritorijalnog bruto proizvoda i koja zapošljava oko 33% ukupne radne snage grada. U maju 2012. godine stopa nezaposlenosti je iznosila 3,4%. Bruto prosečna nedeljna plata u Kanberi je 1702 AUD a nacionalna je 1485 AUD.

Interesantne činjenice

 • Zemljište za Australijsku Prestoničku Teritoriju (prvobitno poznata kao savezna teritorija Australije) je bilo kupljeno od države Novog Južnog Velsa.
 • Kanbera je postala glavni grad Australije na osnovu rivalstva dva najveća grada, Sidneja i Melburna. Nakon ujedinjenja Australije 1901. godine odlučeno je da se glavni grad ove zemlje nalazi između ova dva grada. Izabrana lokacija bila je 248 kilometara od Sidneja i 483 kilometara od Melburna.
 • Nijedna zgrada u centru grada ne sme da ima više od 13 spratova zbog strogog plana grada (samo 3 zgrade na periferiji grada prelaze ovu granicu).
 • Kanbera je reč koja na aboridžinskom jezku znači mesto okupljanja, mada niko ne može sa sigurnošću da potvrdi ovu teoriju.
 • Procenjeno je da stanovnici Kanbere, više od svih ostalih stanovnika gradova u Australiji, posećuju umetničke galerije, koncerte, pozorišta, bioskope i druge umetničke događaje.
 • Kanbera je glavni centar diplomatske aktivnosti u Australiji. Više od 40 naroda uspostavili su stalne diplomatske misije u kojima radi više od 1.200 radnika. Korpus dopisnika vesti nalazi se u Kanberi kako bi pokrili političke i druge događaje. Takođe, konvencije i konferencije tehničkih, naučnih i obrazovnih grupa se održavaju s vremena na vreme. Grad privlači oko milion australijskih i međunarodnih posetilaca svake godine.

Tasmania / Hobart

TASMANIJA

Tasmanija je najmanja država Australije po veličini i populaciji. Nalazi se 240 kilometara jugoistočno od kopna Australije i sastavljena je od ostva Tasmanije i ostalih 300 ostrva u okolini. Ima populaciju od pola miliona stanovnika.

Ova država obiluje prirodnim bogatstvima i lepotama, retkim vrstama životinja, planinama i prelepim pejzažima. Čak 40% teritorije Tasmanije se nalazi u prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima.

Tasmanija ima više od 2000 kilometara pešačkih staza i 18 nacionalnih parkova. Glavni grad je Hobart.

Tasmanija je prvi put naseljena od strane Tasmanijskih Aboridžina, a dokazi o tome datiraju nekih 35000 godina unazad. Ostrvo je bilo pripojeno kopnu Australije do kraja poslednjeg ledenog doba pre nekih 10000 godina. Nakon toga, rastom nivoa mora, Tasmanija se odvojila od kopna Australije. Holandski istraživač Abel Tasma je bio prvi koji je ugledao ovu teritoriju još 1642. godine. On je ovu teritoriju nazvao po guverneru Holandske Istočne Indije – zemlja Van Dimena.

Početkom XIX veka Tasmanija je bila pod britanskom vlašću i postala je kaznena teritorija. Njeni prvi žitelji bili su uglavnom osuđenici i njihovi stražari. 1901. se zvanično odvojila od kolonije i formirala državu Australiju zajedno sa još 5 ostalih Australijskih država.

Poljoprivreda je na Tasmaniji od suštinskog značaja. Zbog ogromnog prirodnog bogatstva turizam je takođe razvijen.

HOBART

je glavni i najnaseljeniji grad australijske teritorije Tasmanija. Osnovan je 1804. godine kao kaznena kolonija Velike Britanije. Hobart je drugi najstariji grad Australije odmah posle Sidneja i danas ima nešto preko 200000 stanovnika. Nalazi se na reci Dervent a blizu njega se nalazi i planina Velington. Grad predstavlja finansijski i administrativni centar Tasmanije, a njegovo pristanište služi kao dom australijske i francuske antarktičke misije. Hobart se nalazi na listi 10 gradova sveta koje morate da posetite prema dokumentarcu “Lonely Planet”. Ovaj grad po industriji zasigurno može naći za svakoga po nešto.

Najveće znamenitosti grada su: Mona, Wellington Park, Theatre Royal, Port Arthur, Salamanca Place itd.

Hobart je regionalni centar sa velikim brojem zaposlenih u sledećim industrijama: Javna administracija i bezbednost, zdravstvo i socijalna pomoć, trgovina, obrazovanje i obuke, profesionalne, naučne i tehničke usluge.

Interesantne činjenice

 • Grad je nazvan po Robertu Hobartu, britanskom državnom sekretaru za vojnu i kolonije u vremenu njegovog osnovanja.
 • The Teatre Royal u Hobartu je najstarije australijsko pozoriše koje je još uvek u funkciji.
 • Tasmanija, pa samim tim i Hobart, ima najčistiji vazduh na svetu i kiša je toliko čista da se određene količine nose australijskim olimpijskim atletličarima koji se takmiče u inostranstvu.
 • Nakon Sidneja, Hobart je drugi najstariji grad u Australiji.

Francuske i australijske antarktičke misije su bazirane u Hobartu.

North Territory / Darwin

SEVERNA TERITORIJA

zauzima jednu šestinu ukupne površine Australije. Teritorija ima oko 230000 stanovnika sa oko 40000 ljudi koji žive u udaljenim oblastima. Većina stanovnika živi u Darvinu, Palmerstonu ili u Alis Springs-u. Darvin je glavni grad ove države.

Svaki region ove države raspolaže velikim prirodnim bogatstvima i nacionalnim parkovima. Cela teritorija je podeljena na dva dela: Top End i Red Centre.

Prva nasevljavanja ove teritorije desila su se pre oko 50000 godina što čini ovu teritoriju jednom od najstarije naseljavanih na svetu. Kao i sve ostale države Australije, Aboridžini su bili ti koji su prvi nastanili ovu teritoriju. Širok spektar kulture i tradicije Aboridžina i dalje je prisutan u kulturi ovog podneblja. Dokaz u prilog tome jeste da se na ovoj teritoriji i dan danas govori preko 80 jezika. Na obalu ove države, Evropljani su se prvi put iskrcali u 17. veku. Ova teritorija je bila prva koju su Britanci pokušali okupirati. Od ukupno 4 pokušaja naseljavanja, samo je jedan bio uspešan. Ostali su bili neuspešni zbog velike izolacije i teških uslova.

Ekonomija ove regije se pretežno sastoji u rudarstvu, međutim i turizam ima svog udela u privredi ovog područja posebno sa nacionalnim parkovima Kakadu i Uluru-Kata Tjuta.

DARVIN

je glavni grad Severne terotorije sa populacijom od oko 130000 stanovnika. On je najmanji i najseverniji grad od svih australijskih gradova. Nalazi se na Timorskom moru. Ovaj grad, kao i ostali gradovi Australije, ima kosmopolitsku kulturu sa stanovništvom koje čini više od 60% različitih nacionalnosti. Multikulturalni miks grada je posebno naglašen sa svojim brojnim festivalima i nedeljnim pijacama hrane i zanata. U poslovnim krugovima i industriji, Darvin je poznat kao kapija sa jugoistočnom Azijom.

Najveće znamenitosti grada su: Deckchair Cinema, Defence of Darwin Experience, Museum & Art Gallery of the Northern Territory, Mindil Beach…

Darvin je grad gde su ljudi uglavnom zaposleni u javnom sektoru koji zapošljava oko 60% ljudi. Pored državne administracije ostali zaposleni rade u drugim razvijenim industrijskim granama kao što su rudarstvo, proizvodnja nafte i gasa, stočarstvo, turizam i tropske hortikulture.

Interesantne činjenice

 • Darvin je osnovan 1869. godine.
 • Ime je dobio po poznatom naučniku Čarlsu Darvinu.
 • U poslednjih stotinu godina grad je dva puta u potpunosti razrušen. Prvo u japanskim vazdušnim napadima tokom drugog svetskog rata, pa ponovo 1974. godine za vreme uragana Trejsi.
 • Darvin je poznat po izuzetno toploj klimi tokom čitave godine i monsunskim pljuskovima.
 • Grad ima gustinu naseljenosti od 0,1 po kvadratnom kilometru, stoga je preporučljivo da pozdravite svaku osobu koju sretnete na putu jer su velike šanse da je to jedina osoba koju ćete videti neki određeni period.
 • Darvin je bliže Džakarti i Singapuru nego Sidneju i Melburnu.
 • Ovaj grad je dom drevnog aboridžinskog naroda Larrakia.